Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

państowa uczelnia o profilu pedagogicznym w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UJD) – polska państwowa szkoła wyższa w Częstochowie utworzona w 1971 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Od 2004 nosi imię Jana Długosza.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Jan Dlugosz University in Czestochowa
Godło
Ilustracja
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Rektorat
Data założenia

30 lipca 1971[1]

Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Adres

ul. Jerzego Waszyngtona 4/8
42-217 Częstochowa

Liczba studentów

5 675

Rektor

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Członkostwo

Uniwersytet Europejski, Eduroam, KRASP, USOS, KRUP, EUA

Położenie na mapie Częstochowy
Mapa konturowa Częstochowy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie”
Ziemia50°48′36″N 19°06′59″E/50,810000 19,116389
Strona internetowa

Historia edytuj

Początki Uczelni sięgają 1957 roku, gdy w dawnych koszarach przy ul. Dąbrowskiego powstało Studium Nauczycielskie oferujące dwuletnią naukę w zakresie matematyki, biologii i ekonomiki gospodarstwa domowego i żywienia zbiorowego. W następnej kolejności uruchomiono filologię i fizykę. Pod koniec lat 60. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy al. Armii Krajowej[2].

W 1971 roku decyzją Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Początkowo istniały dwa wydziały: matematyczno-przyrodniczy i humanistyczno-pedagogiczny. Pracowało w niej 12 docentów i 10 doktorów.

W 1974 uruchomiono czteroletnie studia magisterskie na wydziałach matematyczno-przyrodniczym, filologiczno-historycznym i wychowania artystycznego oraz zmieniono nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie[2]. Pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane już przez władze WSP w 1977 roku.

29 stycznia 2001 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała WSP pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, otrzymał je Wydział Filologiczno-Historyczny w dyscyplinie historia. W tym samym roku w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży przepadł projekt utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego na bazie WSP i Instytutu Teologicznego. Powodem jego odrzucenia był brak wykwalifikowanej kadry. Rok później Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało utworzenie uniwersytetu z połączenia WSP i Politechniki Częstochowskiej, jednak wobec braku jednoznacznej deklaracji ze strony PCz projekt został zaniechany[2].

Po licznych debatach w środowisku akademickim uznano, że najlepszym kandydatem na patrona uczelni w momencie przekształcenia WSP w AJD[3] będzie Jan Długosz. Postać kronikarza jest związana z ziemią częstochowską, gdzie się urodził, a później pełnił posługę kapłana. Po przedstawieniu tej propozycji, Senat WSP podjął 26 marca 2003 roku decyzję o wyborze Jana Długosza na patrona uczelni.

1 października 2004 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie została przekształcona w Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie[2]. 1 marca 2016 roku nastąpiła zmiana w strukturze Uczelni. Wydział Nauk Społecznych połączył się z Wydziałem Filologiczno-Historycznym[4]. Nowa jednostka nosiła nazwę Wydział Filologiczno-Historyczny. Władze AJD tłumaczyły ten krok koniecznością stworzenia silnego wydziału, który wkrótce wystąpi o nowe uprawnienia do doktoryzowania[5].

Starania o zmianę nazwy Uczelni w uniwersytet przypieczętowane zostały 7 maja 2018 podpisaniem rozporządzenia o zmianie nazwy uczelni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego[6]. Z dniem 1 czerwca 2018 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie[7]. 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana struktury Uczelni. W miejsce 4 Wydziałów, utworzono 6 nowych jednostek. Kompetencje związane z kształceniem osób ubiegających się o stopień naukowy przejęła Szkoła Doktorska. Ważnym krokiem ku rozwojowi Uczelni stało się uzyskanie zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego (zgoda Ministra Edukacji i Nauki z 14 lipca 2022 roku)[8], co skutkowało przeprowadzeniem pierwszej rekrutacji kandydatów na te studia na rok akademicki 2022/2023. Tym samym Uniwersytet dołączył do nielicznego grona polskich ośrodków akademickich prowadzących kształcenie lekarzy.

W wyniku ewaluacji ogłoszonej pod koniec lipca 2022 roku (a następnie w wyniku odwołania luty 2023 roku) dyscypliny naukowe otrzymały wysokie kategorie[9]:

- historia - kategoria A

- literaturoznawstwo - kategoria A

- nauki chemiczne - kategoria A

- nauki prawne - kategoria A

- językoznawstwo - kategoria B+

- nauki fizyczne - kategoria B+

- nauki o kulturze fizycznej - kategoria B+

- nauki o zdrowiu - kategoria B+

- pedagogika - kategoria B+

- sztuki muzyczne - kategoria A

- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - kategoria A

- filozofia - kategoria B+

- nauki o bezpieczeństwie - kategoria B+.

Wysokie wyniki uzyskane w ewaluacji umożliwiły zmianę nazwy Uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie[10] z dn. 1 czerwca 2023 roku.

Podstawowe statystyki edytuj

Uczelnia posiada 5 wydziałów: humanistyczny; nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych; nauk społecznych; prawa i ekonomii oraz sztuki. W skład struktury wchodzi również Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego (utworzone 1 czerwca 2023 roku z przekształcenia z Wydziału Nauk o Zdrowiu). Uniwersytet zatrudnia blisko 750 osób, w tym około 500 pracowników naukowo-dydaktycznych, w gronie tym 180 pracowników badawczo-naukowych ze stopniem doktora habilitowanego (wśród nich blisko 60 osób szczyci się tytułem profesora tytularnego). W Uczelni kształci się ok. 5,5 tys. studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe) na ponad 50 kierunkach studiów i 34 kierunkach podyplomowych[2]. Grono to uzupełnia ok. 100 doktorantów. Wiosną 2021 roku Uczelnia podpisała deklarację członkowską[11] Magna Charta Universitatum 2020.

Latem 2023 roku, decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego[12]. 30 października 2023 roku Rada Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów zatwierdziła wniosek Uniwersytetu o przyjęcie do grona pełnoprawnych członków EUA[13] (Individual Full Member). 25 stycznia 2024 roku Uczelnia dołączyła do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)[14].

Na przestrzeni ponad 50 lat funkcjonowania Uczelni jej dyplom ukończenia uzyskało blisko 70 tysięcy absolwentów. W ich gronie znajdą się m.in.: ks. Andrzej Przybylski[15], Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Szewiński, Jakub Błaszczykowski[16], Ryszard Majer, Wioletta Grzegorzewska, Artur Warzocha, Agata Ślazyk, Andrzej Biernat, Tadeusz Budzik, Robert Dorosławski, Konrad Ludwicki, Tomasz Lubaszka, Przemysław Kossakowski, Tomasz Sętowski, Beata Grzanka, Ireneusz Kozera, Janusz Jadczyk, Jacek Magiera, Tomasz Jaskóła, Piotr Bauć, Krzysztof Kopeć[17], Ryszard Stefaniak[18], Krzysztof Smela[19], Maciej Ganczar

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Program dydaktyczny edytuj

Uniwersytet kształci na blisko 60 kierunkach kształcenia[20] oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Ma prawo do wydawania dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia.

Uczelnia oferuje kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, filozofia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a także nauki prawne, o zdrowiu, o bezpieczeństwie i o kulturze fizycznej. Uniwersytet uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarach następujących dyscyplin: historia, filozofia, literaturoznawstwo, nauki chemiczne, nauki prawne, językoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, pedagogika, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Oferuje także kilkadziesiąt różnorodnych kursów i szkoleń[21].

Uczelnia systemowo wprowadza nowoczesne metody dydaktyczne w formach kształcenia on-line[22], tutoringu[23] oraz kształcenia lingwistycznego[24]. W ramach realizacji programu tutoringu Uczelnia współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego[25] i jest współrealizatorem projektu Wychować człowieka mądrego – Wydział Nauk Społecznych (dawny Wydział Pedagogiczny) prowadzi ewaluację projektu[26].

Wieloletnią tradycję ma kształcenie dualne na kierunku fizyka z Uniwersytetem Le Main we Francji, a także na kierunku praca socjalna, specjalność „Case Management” z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim w Niemczech[27]. Doktoranci Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych mogą realizować doktoraty w systemie co-tutelle pod opieką dwóch współpromotorów: pracownika naukowego Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz pracownika uczelni zewnętrznej, otrzymując podwójny dyplom, polski i zagraniczny.

Wydziały edytuj

Wydział Humanistyczny
 • Dziekan: dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

Struktura:

 • Instytut Historii
 • Instytut Literaturoznawstwa
 • Instytut Językoznawstwa
 • Katedra Filozofii

Kierunki studiów:

 • dziennikarstwo i kultura mediów
 • filologia polska
 • filologie obce
 • filozofia
 • historia
 • iberoznawstwo
 • Philosophy
 • Specialized English for Business
Wydział Nauk Społecznych

Struktura:

 • Katedra Badań nad Edukacją
 • Katedra Pedagogiki
 • Katedra Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej i Turystyki
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Psychologii

Kierunki studiów:

 • analityka i kreatywność społeczna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • pedagogika
 • pedagogika międzykulturowa z mediacją
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • Political Science
 • politologia
 • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • psychoprofilaktyka
 • studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie
 • turystyka i rekreacja
 • usługi społeczne
Wydział Prawa i Ekonomii
 • Dziekan: dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD

Struktura:

 • Katedra Ekonomii i Finansów
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
 • Katedra Prawa Sądowego
 • Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego

kierunki studiów:

 • administracja
 • ekonomia
 • Economics
 • prawo
 • rachunkowość i podatki

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 • Dziekan: dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD

struktura:

 • Instytut Chemii
 • Instytut Fizyki
 • Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii
 • Katedra Dietetyki i Badań Żywności
 • Katedra Matematyki i Informatyki
 • Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych
 • Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa


kierunki studiów:

 • biotechnologia
 • chemia
 • Chemistry
 • Computer Science
 • dietetyka
 • farmacja
 • fizyka
 • informatyka
 • innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria multimediów
 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
 • matematyka
 • Physics
 • produkcja i marketing żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka


Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

Struktura:

 • Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
 • Katedra Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii
 • Katedra Nauk Medycznych
 • Katedra Kliniczna Chorób Układu Krążenia
 • Katedra Kliniczna Chorób Wewnętrznych i Angiologii
 • Zakład Kosmetologii i Biologii Medycznej
 • Zakład Pielęgniarstwa

kierunki studiów:

 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • wychowanie fizyczne

Wydział Sztuki

Struktura:

 • Katedra Malarstwa
 • Katedra Grafiki
 • Katedra Muzyki

kierunki studiów:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • fotografia i kreacja przekazu wizualnego
 • grafika
 • malarstwo
 • Music in Public Space
 • muzyka w przestrzeni publicznej
 • Painting

Jednostki organizacyjne edytuj

 • Studium Nauki Języków Obcych[28]
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki ogólnouczelniane edytuj

 
Akademickie Centrum Sportowe
 
Planetarium
 • Biblioteka Uniwersytecka, której zbiory składają się z blisko 390 tysięcy jednostek[29].
 • Wydawnictwo Naukowe[30]
 • Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD[31]
 • Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Uniwersyteckie Centrum Kultury, Sztuki i Nauki
 • Centrum Kształcenia na Odległość
 • Planetarium – wybudowane w latach 1990–2000, uruchomione w 2007. Wyposażone jest w nowoczesny cyfrowy system DIGISTAR III SP[32]
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (corocznie ponad 600 słuchaczy)[33].

Kampusy i budynki uczelniane edytuj

Położenie ośrodków dydaktyczno-naukowych w centrum Częstochowy:

 1. Rektorat, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki, Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego (ul. Waszyngtona 4/8);
 2. Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych; Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego; Planetarium (al. Armii Krajowej 13/15);
 3. Wydział Humanistyczny, Biblioteka Uniwersytecka (al. Armii Krajowej 36a);
 4. Wydział Prawa i Ekonomii, Wydział Sztuki (ul. Zbierskiego 2/4);
 5. Wydział Sztuki (ul. Dąbrowskiego 14);
 6. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Zbierskiego 6);
 7. Dom Studencki „Skrzat” (ul. Dąbrowskiego 76/78)[34]

Działalność naukowa, badawcza i artystyczna edytuj

Uniwersytet prowadzi działalność naukową, badawczą i artystyczną przede wszystkim w następujących dziedzinach nauki i sztuki: nauki humanistyczne (historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia), nauki przyrodnicze i ścisłe (fizyka, chemia), nauki społeczne (nauki o bezpieczeństwie, pedagogika), nauki o kulturze fizycznej i sporcie, sztuki plastyczne, sztuki muzyczne, a także nauki techniczne (inżynieria materiałowa), nauki rolnicze (technologia żywności) oraz nauki prawne.

W wymienionych wyższej dziedzinach i dyscyplinach od 2011 roku w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie były i są realizowane projekty naukowe, badawcze lub artystyczne, pod kierunkiem pracowników lub doktorantów Uniwersytetu, finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i innych instytucji. Łączna kwota pozyskanych środków finansowych na realizację w latach 2011–2017 projektów (zakończonych lub będących w trakcie realizacji) wynosi na ponad 9 mln zł. Efektem realizowanych projektów jest rozwój naukowy pracowników, w tym uzyskanie kolejnych stopni lub tytułów naukowych, nawiązanie współpracy naukowej lub artystycznej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą, a także zgłoszenia patentowe.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest wydawcą 10 czasopism naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Liczba punktów uzyskanych przez periodyki Uczelni w wyniku ewaluacji ministerialnej systematycznie wzrasta. Najwyżej punktowane to: „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, „Gubernaculum et Administratio”, „Podstawy Edukacji”, „Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe” (dostępne także w bazie Scopus).

Współpraca krajowa i zagraniczna edytuj

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowymi z całej Polski w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych w ramach krótko i długoterminowych staży naukowych lub w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych finansowanych np. przez Narodowe Centrum Nauki. Jednostki Uniwersytetu są członkami konsorcjów naukowych, w skład których wchodzą ośrodki akademickie z całego kraju oraz przedstawiciele przemysłu.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie prowadzi współpracę z ok. 170 ośrodkami naukowymi za granicą w ramach umów bilateralnych oraz w związku z realizacją programu ERASMUS+. Umowy bilateralne o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej zawarte zostały m.in. z następującymi jednostkami:

Akademia Młodych Wynalazców edytuj

Akademia Młodych Wynalazców[35] zainaugurowała działalność jesienią 2015 roku (pierwszy wykład  odbył się 18 października) przy Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Jej pomysłodawcą jest prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński. AMW – to propozycja dla młodych, którzy interesują się nauką, techniką, innowacjami[36]. Tematykę w 2015 roku zdominowały wykłady poświęcone kosmosowi, konstrukcji maszyny parowej, lekom, dźwiękom, kryminologii czy drukarkom 3D. Jednorazowo brało w nich udział do 50 słuchaczy w wieku od 10 do 18 lat.

2015 Rokiem Jana Długosza edytuj

W podjętej przez Sejm RP 5 grudnia 2014 roku uchwale uznano rok 2015 rokiem Jana Długosza. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego. By uczcić patrona, akademicy opracowali program, który przez 2015 rok miał za zadanie promować i przypominać Polakom oraz innym Europejczykom o dokonaniach Jana Długosza. Rok 2015 zbiegł się z uroczystościami obchodów 600-lecia urodzin sławnego kronikarza.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Uczelnie w Częstochowie w ramach obchodów Roku Patrona:

 • Prawykonanie oratorium Juliusza Łuciuka zatytułowanego „Jan Długosz – Dziejopisarz Polski”[37] w ramach Święta Uczelni wraz z koncertem Instytutu Muzyki UJD, Filharmonia Częstochowska, 11 grudnia 2015 roku,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu: „Szlakiem Jana Długosza w 600. rocznicę urodzin”, czynna w okresie październik-listopad 2015 roku, organizator: Biblioteka Główna,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich”, 22–24 października 2015, organizator: Instytut Historii,
 • Odsłonięcie pomnika Jana Długosza w Kłobucku[38] 20 września 2015 roku, współudział w uroczystościach pracowników Akademii,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej: „Jan Długosz (1415-1480) Chorograf. Historiograf. Heraldyk”, 16 września – 2 października 2015 roku,
 • Konferencja naukowa „Od-czytywanie Długosza”[39], 16–17 września 2015 roku, organizator: Instytut Filologii Polskiej AJD,
 • Konkurs na opowieści słowne i graficzne pod hasłem „Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza”, organizator: Instytut Filologii Polskiej, rozstrzygnięcie czerwiec 2015 roku,
 • 24 czerwca, w imieniny Jana Długosza, uroczysta inauguracja „Roku Jana Długosza”[40]. Uroczystości odbywały się w miejscowościach związanych z naszym Patronem lub jego rodem: Nowej Brzeźnicy i Wieluniu.

Rektorzy edytuj

Rektorzy Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii im. Jana Długosza, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie[41]:

Lp. Od Do Imię i nazwisko Specjalność
1. 1971 1977 doc. dr Marian Jakubowski pedagogika
2. 1977 1980 prof. dr hab. Janusz Sztumski pedagogika
3. 1980 1984 prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin rachunkowość
4. 1984 1990 prof. dr hab. Edward Polanowski historia literatury
5. 1990 1996 prof. dr hab. Józef Świątek fizyka
6. 1996 2002 prof. dr hab. Ryszard Szwed historia
7. 2002 2008 prof. dr hab. Janusz Berdowski fizyka
8. 2008 2016 dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD fizyka
9. 2016 2024 prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska literaturoznawstwo

Obecne władze edytuj

Osoby związane z Uniwersytetem edytuj

Doktorzy honoris causa UJD edytuj

Uniwersytet Jana Długosza ma prawa do nadawania tytułu doktora honoris causa od 2007. Do roku 2018 nadano go następującym naukowcom[42]:

 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (uchwała Senatu AJD z 22 września 2010) – historyk, minister edukacji narodowej,
 • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk  (uchwała Senatu AJD z  23 maja 2012) – historyk-mediewista
 • prof. dr hab. Gerhard Fieguth  (uchwała Senatu AJD  z 24 września 2014) – germanista
 • prof. dr hab. Marian Kisiel (uchwała Senatu AJD z 23 września 2015) – polski poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku[43]
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (uchwała Senatu AJD z 26 października 2016) – historyk, regionalista, specjalista w zakresie historii XVI-XVIII wieku[44]
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (uchwała Senatu UJD z 6 czerwca 2018) – filolog polski, specjalizujący się w językoznawstwie polskim i słowiańskim, leksykologii, socjolingwistyce, stylistyce i teorii tekstu, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim[45]

Profesorowie honorowi UJD edytuj

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie nadaje tytuł profesora honorowego[46] osobom wybitnie zasłużonym dla nauki lub edukacji. Otrzymują ją również osoby niezwiązane z nauką, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju UJD i jej dobrego imienia; tytuł ten otrzymali[47]:

Wykładowcy edytuj

Herb edytuj

Autorem herbu jest prof. Andrzej Desperak, pracownik Wydziału Sztuki Uczelni. Wyboru senatorowie dokonali podczas posiedzenia Senatu AJD 30 maja 2018 roku. Projekt był konsultowany z mediewistą i heraldykiem dr. hab. Marcelim Antoniewiczem (pracownik Instytutu Historii Humanistycznego UJD)[potrzebny przypis][53].

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (Dz.U. z 1971 r. nr 21, poz. 196).
 2. a b c d e Dorota Steinhagen, AJD Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym. Rektor: Kolejny etap to uniwersytet klasyczny, już bez przymiotników [online], czestochowa.wyborcza.pl, 2 czerwca 2018 [dostęp 2018-06-03].
 3. Nasz Patron Jan Długosz [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 4. Informacje o Wydziale (do 30 września 2019) [online], whum.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31].
 5. AJD Częstochowa uniwersytetem – za rok, dwa [online], czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2016-03-01].
 6. Dz.U. z 2018 r. poz. 922.
 7. Jesteśmy uniwersytetem! [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 8. https://www.ujd.edu.pl/news/view/uczelnia-otrzymaa-zgode-na-prowadzenie-kierunku-lekarskiego
 9. https://www.ujd.edu.pl/news/view/uniwersytet-jeszcze-silniejszy-ministerstwo-podwyzsza-kategorie-naukowe
 10. Uczelnia w drodze do Uniwersytetu klasycznego [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2023-02-09].
 11. UJD sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020 [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2023-10-26].
 12. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2023-07-13].
 13. ​ Jesteśmy członkiem European University Association (EUA) - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2024-03-20].
 14. Uniwersytet został przyjęty do grona Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich - Aktualności - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2024-02-01].
 15. Rektorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie [online], www.seminarium.czest.pl [dostęp 2016-11-15].
 16. AJD. Jakub Błaszczykowski przed świętami obronił pracę dyplomową [online], czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2019-06-13].
 17. Biografia [online], kopec.netgaleria.eu [dostęp 2022-02-21].
 18. Ryszard Stefaniak [online], www.czestochowa.pl [dostęp 2018-05-09] (pol.).
 19. Wyborcza.pl [online], czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2018-05-10].
 20. Kierunki studiów [online], ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 21. Kursy i szkolenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – Ostatnie wydarzenia [online], www.kursyiszkolenia.ujd.edu.pl [dostęp 2020-01-09].
 22. Platforma e-learningowa [online], enauka.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-05] (pol.).
 23. Tutoring [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 24. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – ''Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na twojej drodze.'' – Frank Smith [online], www.ucku.ujd.edu.pl [dostęp 2020-01-09].
 25. Instytut Tutoringu Szkolnego [online], tutoring.org.pl [dostęp 2018-05-09] (pol.).
 26. Tutoring szkolny – Wychować Człowieka Mądrego, Tutoring szkolny – Wychować człowieka mądrego [online], www.tutoringszkolny.pl [dostęp 2018-05-09] (pol.).
 27. Start | HdBA [online], www.hdba.de [dostęp 2018-05-09] (niem.).
 28. Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie [online], sjo.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-26].
 29. Informacje ogólne [online], www.bg.ajd.czest.pl [dostęp 2017-11-13].
 30. O wydawnictwie [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 31. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki [online], www.ctwions.ujd.edu.pl [dostęp 2020-11-13].
 32. Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Historia. kinosferyczne.ajd.czest.pl. [dostęp 2017-10-23].
 33. Wanda Kasprzak, Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu [online], ujd-utw.blogspot.com [dostęp 2022-01-20].
 34. Dom Studencki „Skrzat” [online], www.skrzat.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 35. Marek Makowski, Akademia Młodych Wynalazców w AJD, „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107.
 36. Akademia Młodych Wynalazców [online], www.ich.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-05].
 37. Zapraszamy do udziału w Święcie Uczelni [online], www.ifp.ajd.czest.pl, 4 grudnia 2015 [dostęp 2019-11-29].
 38. Piotr Kieraciński, Pomniki Jana Długosza, „Forum Akademickie”, grudzień 2015, ISSN 1233-0930.
 39. Elżbieta Hak, Od-czytywanie Długosza, „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107.
 40. Marek Makowski, Rozpoczął się „rok Jana Długosza”, „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107.
 41. Droga do Akademii WNS-WSP-AJD 1071-1974-2004. Ryszard Szwed (red.). Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD, 2006.
 42. Doktorzy honoris causa [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 43. Maria Sztuka, Renesansowy humanista, „Gazeta uniwersytecka UŚ”, ISSN 1505-6317.
 44. Tadeusz Srogosz, Andrzej Jan Zakrzewski Doctor honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laudacja [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 45. Święto Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 46. Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie [online], www.bip.ajd.czest.pl [dostęp 2019-11-21].
 47. Profesorowie honorowi UJD [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24].
 48. Marek Makowski, Cieszę się z tytułu profesora honorowego, „Res Academicae”, styczeń 2012, ISSN 1428-3107.
 49. Marek Makowski, Zygmunt Rolat honorowym profesorem AJD, „Res Academicae”, listopad 2014, ISSN 1428-3107.
 50. Seminaria rok akadem. 2013/2014 » prof. Charles JM Stirling [online], www.wnspt.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31].
 51. Zbliża się 46. Inauguracja Roku Akademickiego [online], www.whum.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31].
 52. AJD ma nowego profesora honorowego. To Zbigniew Florjańczyk. czestochowa.wyborcza.pl. [dostęp 2019-06-11].
 53. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie [online], www.ujd.edu.pl [dostęp 2018-06-21] (pol.).

Bibliografia edytuj

 • AZS Częstochowa w obiektywie w latach 1945–2015, Wiesław Pięta, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, ISBN 978-83-7455-468-8.
 • Droga do Akademii WSN-WSP-AJD 1971-1974-2004, red. Ryszard Szwed, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, ISBN 83-7098-793-1.
 • Res Academicae Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ISSN 1428-3107.
 • Res Academicae Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ISSN 1428-3107.
 • Marek Makowski, Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, czyli już blisko 50 lat na akademickiej mapie Polski, [w:] Częstochowa w PRLu, red. Janusz Kołodziejski, t. 2, s. 139–153, Częstochowa 2020, ISBN 978-83-951405-2-5.

Linki zewnętrzne edytuj