Wikiprojekt:Drogi i autostrady/Szablony

Znak D9.svg

Wikiprojekt:Drogi i autostrady
Dyskusja projektu
Ogólne zalecenia
Instrukcja używania szablonów
Legenda symboli
Oznaczenia dróg

InfoboxEdytuj

Do wstawienia tabelki opisu drogi służy szablon {{Droga infobox}}. Szablon ten ma około 20 parametrów, ale żeby go sprawnie wykorzystać często wystarczy użycie kilku z nich. Kilka przykładów wywołania tego szablonu jest pokazanych w w jego opisie.

Opis trasyEdytuj

WęzłyEdytuj

Do opisania trasy drogi najczęściej będziemu używali szablonu {{AS-węzeł}}. Posiada on 4 parametry wymagane oraz kolejne cztery opcjonalne.

 • 1 - opis stanu węzła, który może osiągać następujace wartości:
  • pla - planowany
  • pro - projektowany
  • bud - w budowie
  • ok - w eksploatacji
  • zły - w eksploatacji niespełniające parametrów dla opisywanej drogi
  • mod - modernizacja/przebudowa podczas eksploatacji
  • zam - przejazd niemożliwy (np. zbudowany i nieoddany do użytku)
 • 2 - typ węzła, może przyjmować następujące wartości:
  • WA - węzeł typu WA
  • WB - węzeł typu WB
  • KRZ - skrzyżowanie
  • RON - rondo
  • OBW - obwodnica
 • 3 - numer (kilometraż) węzła; może być pusty
 • 4 - nazwa węzła; może zawierać linki

Parametry opcjonalne:

 • 5 - typ drogi (jak szablon {{AS-droga}})
 • 6 - numer drogi
 • 7 - numer odpowiadającej danej drodze trasy europejskiej
 • SPO - stan stacji poboru opłat (np. ok, pro)
 • N1, N2, N3 lub S1, S2, S3 - szerokość geograficzna (N - północna, S - południowa, 1 - stopnie, 2 - minuty, 3 - sekundy)
 • E1, E2, E3 lub W1, W2, W3 - długość geograficzna (E - wschodnia, W - zachodania, 1 - stopnie, 2 - minuty, 3 - sekundy)

W przypadku gdy piąty parametr jest niepusty, parametry 5, 6 i 7 są przekazywane do szablonu {{AS-droga}}. Dopuszczalne wartości piątego parametru są wymienione na stronie /Oznaczenia Dróg.

 • opcja - dodanie dodatkowego słówka przed nazwą węzła; może przyjmować następujące wartości:
  • KNT - Knoten (węzeł autostradowy - Austria)
  • ABK - Kreuz (węzeł autostradowy - Niemcy)
  • ABD - Dreieck (węzeł autostradowy - Niemcy)
Uwagi
 • węzeł opisujemy z punktu widzenia opisywanej drogi
  • węzeł typu WA jest węzłem typu WA dla wszystkich dróg
  • węzeł typu WB jest węzłem typu WB dla jednej z dróg, dla drugiej jest skrzyżowaniem, rondem lub ...
przykłady wywołania efekt
{{AS-węzeł|ok|WB||[[Wrocław]]|N1=51|N2=6|N3=28
 |E1=17|E2=2|E3=19}}
{{AS-węzeł|ok|WA|1|[[Wrocław]]|A|4|40|N1=51|N2=2|N3=58
 |E1=16|E2=58|E3=22}}
{{AS-węzeł|pla|OBW|2|Gdyni|S|6|28|N1=54|N2=31|N3=8
 |E1=18|E2=31|E3=50}}
{{AS-węzeł|pro|WB|142|[[Poznań]]|K|5|N1=52|N2=24|N3=23
 |E1=16|E2=55|E3=31}}
{{AS-węzeł|bud|WB|-|[[Turzyn]]|K|8|67}}
{{AS-węzeł|zły|WB|33|[[Rzęśnica (powiat
 goleniowski)|Rzęśnica]]|W|142}}
{{AS-węzeł|pla|WA|23|opcja=KNT|[[Bischofshofen]]|A-S|11}}
{{AS-węzeł|ok|WA|45|opcja=ABK|[[Dresden]]|D-A|4|40}}
{{AS-węzeł|ok|WA|27a|opcja=ABD|[[Dresden]]|D-A|4|40}}
 
  (1)
  (plan)
  (proj)
    Turzyn 8E67
  (33) Rzęśnica 142
  (plan) Knoten Bischofshofen S11
  (45) Kreuz Dresden  E40
  (27a) Dreieck Dresden  E40

PrzeszkodyEdytuj

Drogi przechodzą przez różnego rodzaju przeszkody terenowe. Do ich pokonania buduje się różnego rodzaju obiekty inżynieryjne. Do opisania tych obiektów służy szablon {{AS-przeszkoda}}. Ma on trzy parametry obowiązkowe oraz dwa kolejne opcjonalne. Kolejnymi parametrami są:

 • 1 - opis stanu (dojazdu) przeszkody/obiektu (wartości takie same jak dla AS-węzeł)
 • 2 - typ przeszkody/obiektu
  • MOS - most
  • WIA - wiadukt
  • EST - estakada
  • POD - przejazd pod obiektem mostowym
  • PRO - prom
  • RZE - rzeka (brak możliwości przejazdu)
  • TUN - tunel
  • TRA - trasa przykryta
  • GÓR - szczyt
  • PRZ - przełęcz
  • TOR - przejazd kolejowy
  • DOL - drogowy odcinek lotniskowy
 • 3 - szczegółowy opis (może zawierać linki)

Parametry opcjonalne:

 • dlugosc - długość obiektu
 • nazwa - szczególna nazwa obiektu, do zastosowania wyłącznie w przypadku gdy obiekt posiada indywidualny opis na wikipedii
 • wysokosc - wysokość położenia przeszkody n.p.m.
 • km - kilemetraż, zostanie wyświetlony się w taki sam sposób jak numer węzła
 • odległość - odległość (w km od przeszkody) - przydatne dla GÓR
 • współrzędne geograficzne można podać tak, jak dla węzła drogowego
przykłady wywołania efekt
{{AS-przeszkoda|pro|MOS|nad [[Wisła|Wisłą]]|
   nazwa=[[Mosty w Warszawie#Mosty planowane|Most Południowy]]}}
{{AS-przeszkoda|ok|POD|wiaduktem kolejowym}}
{{AS-przeszkoda|ok|WIA|nad torami kolejowymi}}
{{AS-przeszkoda|ok|MOS|nad [[Bobrza (rzeka)|Bobrzą]]}}
{{AS-przeszkoda|zam|MOS|nad doliną [[Omaza|Omazy]]}}
{{AS-przeszkoda|bud|MOS|nad doliną
   [[Kameszniczanka|Kameszniczanki]]|dlugosc=662}}
{{AS-przeszkoda|pro|TUN|w [[Laliki|Lalikach]]}}
{{AS-przeszkoda|ok|GÓR|[[Gubałówka]]|odległość=2,5}}
  (proj) Most Południowy nad Wisłą
  przejazd pod wiaduktem kolejowym
  wiadukt nad torami kolejowymi
  most nad Bobrzą
    most nad doliną Omazy
    most nad doliną Kameszniczanki (662 m)
  (proj) tunel w Lalikach
  szczyt Gubałówka
(w odległości 2,5 km)

Granice państwowe i przejścia graniczneEdytuj

Do zaznaczenia w opisie drogi granicy państwowej lub przejścia granicznego służy szablon {{AS-granica}}. Szablon ten ma pięć parametrów. W zależności od rodzaju granicy lub przejścia piąty parametr jest albo wymagany, albo opcjonalny. Parametry kolejno określają:

 • 1 - opis stanu (dojazdu) granicy lub przejścia granicznego (wartości takie same jak dla AS-węzeł)
 • 2 - rodzaj granicy:
  • (pusty) - zwykłe przejście graniczne (4 lub 5 parametrów)
  • EU - granica pomiędzy krajami należącymi do układu z Schengen (4 lub 5 parametrów)
  • PL - przejście graniczne pomiędzy Polską a krajem spoza układu z Schengen (wymagane 5 parametrów)
  • EU-PL - granica pomiędzy Polską a krajem należącym do układu z Schengen (wymagane 5 parametrów)
  • MOR - morskie przejście graniczne (4 parametry)
  • MOR-PL - morskie przejście graniczne w Polsce (4 parametry)
 • 3 - kody krajów w MKS
  • dla granic typu PL i EU-PL - tylko kod kraju po drugiej stronie granicy
  • dla granic typu (pusty) i EU - para kodów rozdzielona znakiem -
  • dla morskich przejść granicznych - wszystkie standardowe możliwe pary krajów z danego portu
 • 4 - nazwa przejścia granicznego
  • dla granic typu PL, EU-PL i MOR-PL - nazwa przejścia granicznego po polskiej stronie (bez linków)
  • dla pozostałych przejść granicznych nazwa przejścia granicznego (może być z linkami)
 • 5 - II nazwa przejścia granicznego
  • dla granic typu PL i EU-PL - nazwa przejścia granicznego po drugiej stronie (bez linków)
  • dla granic typu (pusty) i EU - drugi człon nazwy przejścia granicznego (opcjonalny)
 • współrzędne geograficzne można podać tak, jak dla węzła drogowego
przykłady wywołania efekt
{{AS-granica|ok|PL|D|Kołbaskowo|Pomellen}}
{{AS-granica|ok||F-I|}}
{{AS-granica|ok|EU|A-HU|Nickelsdorf|[[Hegyeshalom]]}}
{{AS-granica|ok||F-D|Stiring-Wendel|[[Saarbrücken]]}}
{{AS-granica|ok|EU|D-NL|[[Vetschau (Akwizgran)|Vetschau]]|}}
{{AS-granica|ok|MOR-PL|PL-DK, PL-S|Świnoujście}}
{{AS-granica|bud|PL|RUS|Grzechotki|Mamonowo II}}
{{AS-granica|zam|PL|RUS|Grzechotki|Mamonowo II}}
{{AS-granica|mod|PL|RUS|Grzechotki|Mamonowo II}}
 
przejście graniczne PL-D
Kołbaskowo — Pomellen
 
przejście graniczne F-I
 
granica państwa A-HU
Nickelsdorf — Hegyeshalom
 
przejście graniczne F-D
Stiring-Wendel — Saarbrücken
 
granica państwa D-NL
Vetschau
   
morskie prz. gr. PL-DK, PL-S
Świnoujście
   
przejście graniczne PL-RUS
Grzechotki — Mamonowo II
   
przejście graniczne PL-RUS
Grzechotki — Mamonowo II
   
przejście graniczne PL-RUS
Grzechotki — Mamonowo II

Inne obiektyEdytuj

Istnieje możliwość dodania informacji w opisie drogi o różnego rodzaju obiektach znajdujących się przy drodze (lub na niej). Do tego celu należy użyć szablon {{AS-obiekt}}. Szablon ten ma trzy parametry obowiązkowe i kolejne trzy opcjonalne.

 • 1 - opis stanu (dojazdu) obiektu (wartości takie same jak dla AS-węzeł)
 • 2 - typ obiektu
  • PPO - punkt poboru opłat
  • MOP1 - miejsce obsługi podróżnych typu I (parking + bar)
  • MOP2 - miejsce obsługi podróżnych typu II (stacja benzynowa + restauracja)
  • MOP3 - miejsce obsługi podróżnych typu III (stacja benzynowa + restauracja + motel)
  • PAR - parking
  • BEN - stacja benzynowa
  • LPG - gaz
  • MUZ - muzeum
  • ZAB - zabytek
  • PW - punkt widokowy
  • PKP - dworzec kolejowy
  • PKS - dworzec autobusowy
  • INF - informacja turystyczna
  • PRZ - przystań jachtowa, żeglugowa
 • 3 - nazwa / opis obiektu

Parametry opcjonalne:

 • 4 - opis kierunku, z którego dny obiekt jest dostępny; jeżeli zostanie podana wartość dół lub góra to zostanie wyświetlona odpowiednia strzałka; jeżeli będzie inna wartośc to pojawi się jako opis pod nazwą węzła
 • nazwa - nazwa operatora stacji benzynowej (dla stacji benzynowej i MOP2/MOP3)
 • km - kilometraż, zostanie wyświetlony się w taki sam sposób jak numer węzła
 • odległość - odległość (w km od obiektu)
 • współrzędne geograficzne można podać tak, jak dla węzła drogowego
przykłady wywołania efekt
{{AS-obiekt|ok|MOP2|[[Kołbaskowo]]|}}
{{AS-obiekt|ok|MOP1|[[Pierrelate]]|[[Marsylia]]}}
{{AS-obiekt|pro|MOP2|Polesie|dół|km=394}}
{{AS-obiekt|pro|MOP3||dół|km=443}}
{{AS-obiekt|ok|PPO|Lądek|km=239}}
{{AS-obiekt|pro|PPO||}}
{{AS-obiekt|ok|PKS|Myślenice|odległość=0,7}}
{{AS-obiekt|ok|BEN|Kozia wólka|nazwa=[[PKN Orlen|Orlen]]}}
    MOP Kołbaskowo
    parking Pierrelate
(tylko kier. Marsylia)
    (proj)   MOP Polesie
    (proj)   MOP
  (239) PPO Lądek
  (proj) PPO
  dworzec autobusowy Myślenice
(w odległości 0,7 km)
  Stacja paliw Kozia wólka (Orlen)

Kontynuacja drogiEdytuj

Aby w tabeli przebiegu drogi dodać informacje o drodze będącej kontynuacją opisywanej drogi, mającej wspólny przebieg z inną drogą lub też informacje o samej drodze należy użyć szablonu {{AS-kontynuacja}}. Szablon ten ma trzy parametry obowiązkowe oraz kolejne cztery opcjonalne.

 • 1 - opis stanu (dojazdu) obiektu (wartości takie same jak dla AS-węzeł)
 • 2 - typ drogi (klasa)
  taki sam jak parametr w szablonie {{AS-droga}} (zobacz /Oznaczenia Dróg)
  pozbawiony wyróżnika kraju w kodzie MKS oraz myślnika (przy jednoczesnym wystąpieniu parametru mks)
 • 3 - numer drogi

Parametry opcjonalne:

 • 4 - opis drogi (np. nazwa lub kierunek)
 • mks - kod kraju MKS
  • będzie użyty jako fragment kodu drogi
  • na jego podstawie zostanie wygenerowany opis drogi (zamiast parametru 4) - flaga i nazwa kraju
 • e - numer drogi e (trasy międzynarodowej), zostanie użyty do umieszczenia tabliczki z numerem drogi E
 • kierunek (wartości z/do) - dadaje strzałkę przed opisem drogi
przykłady wywołania efekt
{{AS-kontynuacja|ok|A|1|[[Trójmiasto]]}}
{{AS-kontynuacja|ok|A|1|e=75|[[Trójmiasto]]}}
{{AS-kontynuacja|ok|mks=PL|A|1|e=75|autostrada A1}}
{{AS-kontynuacja|ok|||e=75|droga E75}}
{{AS-kontynuacja|ok|E|75|[[Norwegia]]}}
{{AS-kontynuacja|ok|E|75|kierunek=do|[[Norwegia]]}}
{{AS-kontynuacja|pro|A|1|e=75|kierunek=do|autostrada A1}}
{{AS-kontynuacja|bud|A|1|e=75|autostrada A1}}
{{AS-kontynuacja|pro|pro-S|2|[[Droga ekspresowa S2 (Polska)|Południowa Obwodnica Warszawy]]}}
A1 Trójmiasto
A1E75 Trójmiasto
A1E75   Polska
droga E75
E75 Norwegia
E75   Norwegia
A1E75   autostrada A1
A1E75   autostrada A1
S2 Południowa Obwodnica Warszawy

Dodatkowe informacje do tabeli opisu drogiEdytuj

InformacjaEdytuj

Szablon {{AS-info}} wstawia informację tekstową do tabeli (cała jej szerokość jest dostępna). Zmienić formatowanie można poprzez kolejny parametr (nieobowiązkowy), który jest traktowany jako wartość parametru style znacznika <td> tabeli.

KreskaEdytuj

Szablon {{AS-kreska}} wstawia poziomą kreskę, która może oddzielać np. zbudowaną część drogi od projektowanej. Dodatkowym parametrem można zmienić tło pod kreską. Parametr może przyjmować takie same wartości jak parametr opisujący stan węzła.