Wodorotlenek berylu

związek chemiczny

Wodorotlenek berylu, Be(OH)2nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków amfoterycznych. Trudno rozpuszczalny w wodzie. Z silnymi zasadami daje berylany, np. Na2BeO2 i K2BeO2. Na skalę przemysłową otrzymywany jest jako produkt uboczny przy wydobyciu berylu z jego rudberylu i bertrandytu[5].

Wodorotlenek berylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Be(OH)2

Masa molowa

43,03 g/mol

Wygląd

białe ciało stałe

Identyfikacja
Numer CAS

13327-32-7

PubChem

25879

Podobne związki
Inne kationy

Mg(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2, Ra(OH)2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

ToksykologiaEdytuj

Wodorotlenek berylu jest bardzo toksyczny. Działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Dłuższa ekspozycja może powodować mdłości, wymioty, ból i zawroty głowy, utratę przytomności, berylozę. Wykazuje działanie rakotwórcze[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Pradyot Patnaik: Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-049439-8.
  2. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 83. Boca Raton: CRC Press, 2003, s. 4-10.
  3. a b Wodorotlenek berylu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. Beryllium hydroxide, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2011-09-29] (ang.).
  5. Jessica Elzea Kogel, Nikhil C. Trivedi, James M. Barker, Stanley T. Krukowski: Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses. Wyd. 7. SME, 2006. ISBN 0-87335-233-5. (ang.).
  6. MP Biomedicals, LLC: Karta charakterystyki. s. 3. [dostęp 2011-09-29]. (pol.).