Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

polska uczelnia niepubliczna w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (w skrócie ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona w 1993 r., specjalizująca się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne[4]. Według rankingu „Financial Times” – European Business Schools Ranking – jest liderem kształcenia biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej[5]. Posiada trzy międzynarodowe akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS, tworzące tzw. potrójną koronę akredytacyjną Triple Crown Accreditation[6].

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Kozminski University[1]
Ilustracja
Fragment kampusu uczelni
Data założenia

1993

Typ

niepubliczna[2]

Patron

Leon Koźmiński

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Liczba studentów

7 237[3] (2022)

Rektor

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Członkostwo

EQUIS, AACSB, AMBA, CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association, ELFA, IALS

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie”
Ziemia52°16′17,15″N 21°00′54,22″E/52,271430 21,015060
Strona internetowa
Atrium w budynku D
Korytarz w budynku A
Pracownicy Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER działającego przy uczelni. Stoją od lewej: Jacek Tomkiewicz, Marcin Piątkowski, Grzegorz Kołodko, Małgorzata Runiewicz-Wardyn, Marta Postuła i Grzegorz Malinowski

Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu obszarach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia, a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarach: zarządzanie, ekonomia i prawo.

Uczelnia posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla czterech kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo i administracja[7].

W ALK kształci się ponad 8000 osób. Uczelnia prowadzi studia licencjackie i magisterskie, szkołę doktorską, a także studia podyplomowe, w tym programy MBA, w języku polskim i angielskim.

Historia i wydarzenia edytuj

W latach 1993–2008 uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a w sierpniu 2008 r. - decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - uzyskała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

 • Marzec 1993 – Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych
 • Październik 1993 – uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing
 • 1996 – uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing
 • 1997 – uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość
 • 1998 – decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów: administracja. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 1999 – Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania (EFMD) przyznała Uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement (Europejski System Doskonalenia Jakości)
 • 2000 – decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich szkoła uzyskała status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej niepublicznej w tym gronie
 • 2001 – uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość
 • 2001 – przyznanie akredytacji oceniającej profesjonalizm instytucji przez Central and East European Management Development Association (IQA CEEMAN)
 • 2002 – uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja
 • 2003 – uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
 • 2004 – na kierunku zarządzanie i marketing uruchomiono nowa specjalność: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia Koźmińskiego uruchamia studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Ruszył nowy kierunek: europeistyka. Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni
 • 2005 – uczelnia uzyskała potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości
 • 2006 – uroczystość nadania prof. Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną)
 • 2007 – uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • 2008 – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia. Uczelnia uzyskała akredytację AMBA dla programów MBA. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia oraz zmienił nazwę uczelni na Akademię Leona Koźmińskiego (ALK)
 • 2009 – ALK uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo
 • 2010 – rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej statuetkę „Oskara” jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. Akademia ponownie otrzymała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie
 • 2011 – rektorem uczelni został dr hab. Witold Bielecki. Prof. Andrzej Koźmiński, założyciel i długoletni rektor uczelni, objął stanowisko prezydenta ALK. W rankingu najlepszych na świecie programów magisterskich z finansów, publikowanego przez „Financial Times”, akademia zajęła 22. miejsce jako jedyna w rankingu uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajęła 35. miejsce w światowym rankingu kierunków magisterskich z zarządzania, publikowanym przez „Financial Times”, wyprzedzając ponownie wszystkie uczelnie biznesowe z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie finanse
 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje
 • 2015 – Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi Koźmińskiemu, prezydentowi Akademii Leona Koźmińskiego. ALK nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach „Financial Times” (12. miejsce). W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik „Wprost”, zwyciężył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Dariusz Jemielniak wszedł w skład rady powierniczej fundacji Wikimedia
 • 2016 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu ALK uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Naukowcy ALK stworzyli Indeks Zrównoważonego Rozwoju pozwalający ocenić poziom i stopień zrównoważenia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, a także przygotować prognozę na kilka kolejnych lat[8]. Prof. Andrzej Koźmiński, prezydent ALK, otrzymał statuetkę Wektora organizacji pracodawców w Polsce Pracodawcy RP za stworzenie jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz za zbudowanie modelowej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu[9]
 • 2017 – Prezydent ALK prof. Andrzej Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej na świecie uczelni biznesowej. ALK przeszła pomyślnie proces reakredytacji AACSB. Uczelnia podpisała porozumienie z CIMA, dzięki któremu studenci finansów i rachunkowości ALK mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej
 • 2018 – Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość. Profesor Edward C. Prescott, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 r., został doktorem honoris causa ALK. Program Master in Finance and Accounting ALK uzyskał akredytację ACCA
 • 2019 – Polska Komisja Akredytacyjna przyznała uczelni po raz trzeci ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie. W ALK powstało Laboratorium Bloomberga. Dzięki temu studenci mogą pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie. Powołane w Paryżu konsorcjum z udziałem ESCP Europe, Akademii Leona Koźmińskiego oraz czterech innych czołowych uczelni biznesowych ogłosiło projekt EU4E – utworzenie Uniwersytetu Europejskiego, którego celem jest nauczanie przedsiębiorczości[10]
 • 2020 – Rektorem uczelni został prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, który wcześniej pełnił rolę Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej

Program dydaktyczny edytuj

Pierwsza szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację EQUIS[11][12]. Od 2008 r. jako jedna ze 170 szkół biznesu na świecie posiada także akredytację AMBA, a od 2011 r. akredytację AACSB[a]. Od 2001 roku uczelnia posiada także akredytację Central and East European Management Development Association (IQUA). W 2004 r., jako jedyna uczelnia w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing, wyprzedzając uniwersytety państwowe i akademie ekonomiczne. Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W 2009 r., jako jedyna polska szkoła wyższa, znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych „Financial Times”.

Rodzaje i kierunki studiów edytuj

Studenci uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i chińskiego.

Władze uczelni edytuj

 • Rektor: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
 • Prezydent: dr hab. prof. ALK Witold Bielecki
 • Honorowy Prezydent: prof. dr hab. Andrzej Koźmiński
 • Zastępca Rektora, Prorektor ds. badań naukowych: dr hab. prof. ALK Robert Rządca
 • Prorektor ds. dydaktycznych: dr hab. prof. ALK Aleksander Maziarz
 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą: dr hab. prof. ALK Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem: dr hab. prof. ALK Bartłomiej Nowak
 • Dziekan Kolegium Zarządzania: dr hab. prof. ALK Mariola Ciszewska-Mlinarič
 • Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii: dr hab. prof. ALK Jacek Tomkiewicz
 • Dziekan Kolegium Prawa: prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak[13]

Struktura edytuj

Uczelnia jest bezwydziałowa i prowadzi działalność w ramach następujących katedr:

 • Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego: prof. dr hab. Wojciech Góralczyk – kierownik katedry
 • Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka: dr hab. prof. ALK Tadeusz Winkler-Drews – kierownik katedry
 • Katedra Ekonomii: prof. dr hab. Adam Noga – kierownik katedry
 • Katedra Finansów: dr hab. prof. ALK Paweł Mielcarz – kierownik katedry
 • Katedra Marketingu: prof. dr hab. Lechosław Garbarski – kierownik katedry
 • Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki: dr hab. prof. ALK Witold Bielecki – kierownik katedry
 • Katedra Nauk Społecznych: dr hab. prof. ALK Gavin Rae – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego: dr hab. prof. ALK Waldemar Hoff – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Cywilnego: dr hab. prof. ALK Przemysław Drapała – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Karnego: dr hab. prof. ALK Monika Całkiewicz – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE: prof. dr hab. Jan Barcz – kierownik katedry
 • Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie: dr hab. prof. ALK Izabela Koładkiewicz – kierownik katedry
 • Katedra Psychologii Ekonomicznej: dr Łukasz Markiewicz – kierownik katedry
 • Katedra Rachunkowości: prof. dr hab. Dorota Dobija – kierownik katedry
 • Katedra Strategii: prof. dr hab. Krzysztof Obłój – kierownik katedry
 • Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania: prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi: dr hab. prof. ALK Paweł Korzyński – kierownik katedry
 • Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych – dr hab. prof. ALK Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk – kierownik zakładu
 • Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną – dr hab. prof. ALK Katarzyna Kolasa – kierownik katedry
 • Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego: dr hab. prof. ALK Artur Mudrecki – kierownik zakładu
 • Zakład Prawa Konstytucyjnego: prof. dr hab. Jan Wawrzyniak – kierownik zakładu
 • Zakład Prawa Pracy: dr hab. prof. ALK Monika Latos Miłkowska – kierownik katedry

Centra Badawcze Akademii Leona Koźmińskiego:

 • Centrum Analiz Systemu Finansowego: dr hab. prof. ALK Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk – dyrektor centrum
 • Centrum Badań nad VAT-em: dr hab. prof. ALK Artur Mudrecki – dyrektor centrum
 • Centrum Badań Organizacji (CROW)[5]: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – dyrektor centrum
 • Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu: dr hab. prof. ALK Bolesław Rok – dyrektor centrum
 • Centrum Badań nad Zarządzaniem Publicznym (PUMA): dr hab. prof. ALK Giuseppe Grossi – dyrektor centrum
 • Centrum Badawcze Innowacyjnych Teorii Wzrostu: dr hab. prof. ALK Mariola Ciszewska-Mlinarič, dyrektor centrum
 • Centrum Badawcze Kobiety w Organizacjach: dr Anna Górska – dyrektor centrum
 • Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN[4]: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – dyrektor centrum
 • Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER[14]: prof. dr hab. Grzegorz Kołodko – dyrektor centrum
 • Centrum Coachingu i Mentoringu: dr Lidia Czarkowska – dyrektor centrum
 • Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Spolecznych – dyrektor prof. dr hab. Boleslaw Rok, dyrektor honorowy prof. dr hab. Wojciech W. Gasparski
 • Centrum Logistyki: dr prof. ALK Mirosław Antonowicz – dyrektor centrum
 • Centrum Przedsiębiorczości: prof. dr hab. Jerzy Cieślik – dyrektor centrum
 • Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka – dyrektor centrum
 • Centrum Socjologii Empirycznej: prof. dr hab. Krzysztof Zagórski – dyrektor centrum
 • Centrum Studiów Kosmicznych: dr hab. prof. ALK Katarzyna Malinowska – dyrektor centrum
 • Centrum Studiów nad Zaufaniem: prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak – dyrektor centrum
 • Centrum Zrównoważonego Rozwoju: dr Anna Czarczyńska – dyrektor centrum
 • Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – dyrektor centrum

Wykładowcy edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Akredytacje i rankingi edytuj

Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie, uwzględnionych w rankingach Financial Times. Uczelnia posiada najważniejsze akredytacje międzynarodowe AACSB, AMBA i EQUIS i CEEMAN.

Ranking „Financial Times” edytuj

 • 45. miejsce wśród European Business Schools w 2020 r.[15]
 • 21. miejsce w rankingu Masters in Finance w 2021 r.[16]
 • 59. miejsce w rankingu Master in Management w 2021 r.[17]
 • 54. w rankingu studiów Executive MBA w 2021 r.[18]

Rankingi polskie edytuj

Uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”, klasyfikującym polskie uczelnie ekonomiczne[19]. Nieprzerwanie od 2000 r. jest liderem wśród uczelni niepublicznych[20]. W obszarze „prestiż akademicki” zajmuje 4 miejsce w Polsce, ustępując tylko Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[21]. Pod względem umiędzynarodowienia zajmuje trzecie miejsce w Polsce[22]. Studiuje tu 1500 cudzoziemców z 70 krajów, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich studentów stacjonarnych.

Współpraca edytuj

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała z zagranicznymi partnerami ponad 200 umów. Dotyczą one współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń i publikacji oraz wymiany wykładowców i studentów[23].

Są to m.in. BI Norwegian Business School, Norwegia; European Business School, Niemcy; Grenoble Graduate School of Business, Francja; Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hongkong; Nagoya University of Commerce and Business, Japonia; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia; Skema, Francja; Stockholm Business School, Szwecja; University College London, Wielka Brytania; University of Exeter, Wielka Brytania; University of Bradford, Wielka Brytania; Universität Mannheim, Niemcy; University of Michigan – Flint, USA; Universität Zürich, Szwajcaria; Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, oraz wiele innych.

Akademia stowarzyszona jest również w: CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association (EUA), The Global Compact, PRIME, AIDA, European Law Faculties Association i IALS.

Kampus uczelni edytuj

Uczelnia mieści się przy ul. Jagiellońskiej 57/59 na warszawskiej Pradze-Północ, w rozbudowanym kompleksie budynków dawnego Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej „Zopan”[24].

Uczelnia obejmuje kompleks 4 budynków (A, B, C, D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m². Szkoła posiada 6 dużych audytoriów (od 100 do 200 osób), a także 26 sal lekcyjnych (od 50 do 100 osób) oraz 24 sal warsztatowych (do 50 osób) wyposażonych w sprzęt audio-wideo. W budynku znajduje się dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1600 m², z otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi do pracy własnej oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej, wyposażonymi również w komputery oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji zbiorów biblioteki multimedialnej.

Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 3 boisk, 2 sal sportowych (o powierzchni 223 m² oraz 285 m²) oraz siłowni. Na terenie uczelni znajdują się 3 bary i 2 kawiarnie dostępne dla wykładowców i studentów, księgarnia, 2 punkty ksero, 3 bankomaty, poczta.

Wydawnictwa edytuj

Uczelnia jest wydawcą i współwydawcą siedmiu czasopism naukowych, m.in. kwartalników Central European Management Journal i Krytyka Prawa oraz półrocznika Decyzje.

Uwagi edytuj

 1. Na świecie jest jedynie ok. 60 szkół biznesu posiadających wszystkie trzy akredytacje, tzw. triple crown, czyli „potrójną koronę”.

Przypisy edytuj

 1. Statut uczelni. kozminski.bip.gov.pl. [dostęp 2020-12-11]. (pol.).
 2. Akademia Leona Koźmińskiego doceniona w światowym rankingu uczelni. edulandia.pl. [dostęp 2014-12-18]. (pol.).
 3. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 4. a b Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2202)
 5. a b Business school rankings from the Financial Times – FT.com. rankings.ft.com. [dostęp 2020-10-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-28)].
 6. Triple accreditation: Business schools in Europe with the “Triple Crown”. study.eu. [dostęp 2020-10-31]. (ang.).
 7. Baza ocenionych uczelni, jednostek i kierunków. pka.edu.pl. [dostęp 2020-10-31]. (pol.).
 8. Maciej Sadowski, Indeks zrównoważonego rozwoju ALK [online], Wskaznik ALK [dostęp 2020-10-31] (pol.).
 9. Wektory 2015 rozdane [online], rp.pl [dostęp 2020-10-31] (pol.).
 10. Portal edukacyjny Perspektywy – Portal edukacyjny Perspektywy. perspektywy.pl. [dostęp 2020-10-31].
 11. EQUIS Accredited Schools. efmd.org. [dostęp 2014-12-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-23)].
 12. EUROPEAN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA – EURO MBA CONSORTIUM, THE NETHERLANDS, FRANCE, SPAIN, GERMANY, POLAND, IRELAND. ceebd.co.uk. [dostęp 2015-06-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-21)].
 13. Władze Uczelni. kozminski.edu.pl. [dostęp 2020-12-09].
 14. TIGER – Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji. tiger.edu.pl. [dostęp 2020-10-31].
 15. Business school rankings from the Financial Times. rankings.ft.com. [dostęp 2020-10-30].
 16. https://rankings.ft.com/rankings/2864/masters-in-finance-pre-experience-2021 15.06.2020.
 17. Business school rankings from the Financial Times. rankings.ft.com. [dostęp 2020-10-30].
 18. Business school rankings from the Financial Times. rankings.ft.com. [dostęp 2020-10-30].
 19. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. ranking.perspektywy.pl. [dostęp 2020-10-30].
 20. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. ranking.perspektywy.pl. [dostęp 2020-10-30].
 21. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. ranking.perspektywy.pl. [dostęp 2020-10-30].
 22. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. ranking.perspektywy.pl. [dostęp 2020-10-30].
 23. Międzynarodowa wymiana studentów | Akademia Leona Koźminskiego Warszawa [online], www.kozminski.edu.pl [dostęp 2020-12-09].
 24. Akademia Leona Koźmińskiego. fotopolska.eu. [dostęp 2016-07-03].