Ulica Jagiellońska w Warszawie

ulica w Warszawie

Ulica Jagiellońska – ulica w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.

Ulica Jagiellońska w Warszawie
Stara Praga, Nowa Praga, Pelcowizna
Ilustracja
Ulica Jagiellońska, widok ze skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei w kierunku północnym. Po lewej dawny Powszechny Dom Towarowy „Praga”
Państwo

 Polska

Miejscowość

Warszawa

Przebieg
Ikona ulica z prawej.svg ← ul. K. Marcinkowskiego,
ul. J. Zamoyskiego ↑
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła ul. Kępna
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła ul. S. Okrzei
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła ul. ks. I. Kłopotowskiego
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła al. „Solidarności”
Ikona ulica z prawej.svg światła ul. Świętych Cyryla i Metodego
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła ul. Ratuszowa
Ikona ulica plac.svg światła pl. Hallera
Ikona ulica z prawej.svg ul. J. Szanajcy
Ikona ulica rondo.svg światła rondo S. Starzyńskiego
Ikona ulica z lewej.svg światła ul. Zatylna
Ikona ulica z prawej.svg ul. Golędzinowska
Ikona ulica z prawej.svg ul. Rozwojowa
Ikona ulica z prawej.svg światła ul. Batalionu Platerówek
Ikona ulica z prawej.svg ul. A. Kotsisa
Ikona ulica z prawej.svg ul. W. Szernera
Ikona ulica skrzyżowanie.svg Trasa Toruńska
Ikona ulica pod wiaduktem.svg Trasa Toruńska
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Ulica Jagiellońska w Warszawie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ulica Jagiellońska w Warszawie”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ulica Jagiellońska w Warszawie”
Ziemia52°16′07,9″N 21°01′09,7″E/52,268861 21,019361
Północny odcinek ulicy w latach 50. XX wieku
Ulica Jagiellońska na odcinku między ulicami ul. Kępną i Okrzei
Ulica na wysokości skrzyżowania z ul. ks. I.Kłopotowskiego
Ulica przy ul. Ratuszowej
Ulica na wysokości ul. Batalionu Platerówek

Ulica jest częściowo dwujezdniowa, a na odcinku od al. „Solidarności” do Trasy Toruńskiej wzdłuż niej przebiega droga rowerowa.

HistoriaEdytuj

Ulica powstała na miejscu dawniejszej drogi, istniejącej już przed rokiem 1762. Biegła ona od dzisiejszej ul. Zamoyskiego do Szerokiej, czyli dzisiejszej ul. ks. I. Kłopotowskiego. Ulica ta stykała się z rynkiem Skaryszewa, będąc zarazem jego zachodnią pierzeją. Pozostałe granice tego placu wyznaczały ulice Wołowa (dziś: Targowa), i od południa późniejsza Brukowa – dziś ul. Okrzei.

Ulica zwana później Jagiellońską miała w tym okresie wyłącznie drewnianą zabudowę. Cała zabudowa okolic owej pierwotnej drogi została zniszczona podczas budowy fortyfikacji w 1807, kiedy to z rozkazu Napoleona I zniwelowano całą sieć ulic pomiędzy Wisłą i dzisiejszą ul. Targową. Po 1815 zakładano odtworzenie sieci ulic, jednak do 1830 i wybuchu powstania listopadowego prac tych nie rozpoczęto. W okresie 1816-18 wybudowano jedynie trakt do Jabłonny, który na odcinku od ul. Szerokiej do Rogatek Golędzinowskich miał charakter uregulowanej ulicy; nazwano ją Szeroką, przenosząc tę nazwę z odcinka ulicy Targowej. W pobliżu nowej ulicy znalazła się kaplica Matki Boskiej Loretańskiej, funkcjonująca jako kościół parafialny. Za rogatkami ulica miała formę bitego traktu obsadzonego drzewami; w 1823 wzniesiono nowe pawilony rogatek projektu Jakuba Kubickiego.

Duża część drewnianej zabudowy ulicy spłonęła podczas wojny w roku 1831; po powstaniu rogatki znane od 1832 jako Petersburskie przeniesiono lokując je po północnej stronie kościoła MB Loretańskiej.

Znaczne przekształcenie traktu do Jabłonny spowodowała budowa fortu Śliwickiego w latach 1835-1836; ulicę na jego wysokości odchylono nieco na wschód. Przed utworzeniem ronda Starzyńskiego był to początkowy odcinek ul. Modlińskiej; aż do okresu międzywojennego obowiązywał tu wojskowy zakaz wznoszenia budynków murowanych.

Około 1835 odtworzono południowy odcinek ulicy, łącząc go z odcinkiem północnym na wysokości dzisiejszej ul. ks. I.Kłopotowskiego. Rok później pomiędzy Brukową, Jagiellońską i późniejszą Kłopotowskiego (wtedy bez nazwy) wzniesiono koszary Straży Ogniowej, przeniesione w 1878 na ul. Marcinkowskiego. W związku z pokaźnym odsetkiem ludności żydowskiej osiedlającym się w okolicy, w 1845 pod nr. 26 wzniesiono największą wtedy w Warszawie Synagogę Praską. Autor projektu, Józef Grzegorz Lessel, nadał jej formę rotundy nakrytej namiotowym dachem. Tuż obok, frontem do ul. Szerokiej pobudowano budynek żydowskiej szkoły; obiekty te były pierwszymi, oprócz fortu, budynkami murowanymi przy ulicy.

W 1865 na osi nowo wybudowanego mostu Kierbedzia wytyczono okrągły plac, dziś zwany placem Weteranów 1863 r. Stał się on środkiem urbanistycznego założenia, gwiaździstego układu ulic. Na osi mostu przeprowadzono ulicę Aleksandrowską (dziś: al. "Solidarności", która rozdzieliła późniejszą Jagiellońską na dwa odcinki. Odcinek północny obecnej Jagiellońskiej przemianowano na ul. Petersburską, południowy – na Moskiewską; dotychczasową nazwę – Szeroka – nadano dzisiejszej ul. ks. I.Kłopotowskiego, rozdzielającej wtedy Petersburską i Moskiewską.

Przy Petersburskiej odnotowano w 1869 dużą liczbę żydowskich handlarzy, i czterech właścicieli konnych "bryczek". Na lewym brzegu Wisły konne pojazdy tego typu nazywano "dorożkami", na praskim – zawsze "bryczkami", mając na myśli to samo. Przy Petersburskiej działał także kowal i bednarz, pan Pętkowski wynajmował furmanki. Wynajem furmanek był częstszą profesją przy Moskiewskiej – działało tam aż siedem firm tego typu; u zbiegu z ul. Kępną pod nr. 10 odnotowano zakład kamieniarski Bianka Abondiego. Pod nr. 3/5 otwarto VII oddział Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Pod nr. 7/9 działał słynny w całym Królestwie i poza granicami targ świń; w 1878 tuż obok wzniesiono nowe Koszary V Oddziału Straży Ogniowej.

W 1875 północna część ul. Petersburskiej stała się wewnętrzną aleją wielkich carskich koszar; zlikwidowano wszystkie przecznice na północ od linii ulicy Ratuszowej. W obrębie koszar znalazł się także Kościół Matki Boskiej Loretańskiej, co sprawiło że władze carskie – aczkolwiek niechętnie – zgodziły się na budowę kościoła św. św. Michała Archanioła i Floriana na plac Weteranów 1863 r.

Na zabudowania przy Petersburskiej składało się około 35 baraków koszarowych i magazynowych; po tym czasie ulicę Moskiewską zaczęto zabudowywać niewielkimi kamienicami, jednak wznoszono jeszcze równocześnie domy drewniane. Jedynym dużym zakładem przemysłowym była działająca pod nr. 4/6 fabryka Towarzystwa Akcyjnego "Wulkan", działająca tu od roku 1881; w okresie 1906-14 zabudowania fabryczne rozbudowano na podstawie projektu który wykonali Karol Jankowski i Franciszek Lilpop.

Przełom stuleci przyniósł ożywienie w ruchu budowlanym: w okresie 1896-1900 pod nr. 17, u zbiegu z Floriańską wybudowano z inicjatywy Rosyjskiego Czerwonego Krzyża gmach Zakładu dla Wdów po Poległych Żołnierzach i Oficerach. W budynku powstała cerkiew Ikony Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych[1]. Po sąsiedzku, pod nr. 19 niemal w tym samym czasie powstał budynek Towarzystwa Kuchni Ruchomej, dożywiającej charytatywnie najuboższych, od 1892 funkcjonował tam również Dom noclegowy dla mężczyzn z inteligencji - Gigant, w jednopiętrowym budynku były umywalnie, stołówka i sale noclegowe[2]. Powstawały także obiekty bardziej okazałe: pod nr. 38 w latach 1905-07 wzniesiono projektowany przez Władysława Adolfa Kozłowskiego gmach Gimnazjum Męskiego, mieszczący obecnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV. Prężnie działała także Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: w 1914 pod nr. 28 powstał Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona, mieszczący także szkołę towarzystwa "Synagoga". Ów wzniesiony w duchu polskiego baroku gmach wraz z sąsiednimi zabudowaniami – mykwą, chederem i synagogą z 1845 tworzył największy na Pradze zespół żydowskich placówek religijnych, oświatowych i charytatywnych.

Równolegle budowano obiekty mieszkalne: wznoszone kamienice coraz bardziej swą formą doganiały domy na lewym brzegu. Pod nr. 9, 11, 13 wzniósł w okresie kilku lat trzy kamienice książę Bronisław Massalski. Ta ostatnia, nosząca dziś adres Okrzei 26 jest do dziś najwspanialszą kamienicą na Pradze. Zaprojektowana przez Stanisława Weissa i Henryka Stifelmana otrzymała fasady zdobione barwną cegłą licówkową skontrastowane z białymi elementami tynkowanymi. Naroże ozdobił okrągły wykusz, zaś wystawkę dachu na osi przejazdu bramnego zwieńczyły dwie rzeźby przedstawiające sowy.

W 1916 ulicy nadano obecną nazwę[3].

W okresie międzywojennym Jagiellońska zasłynęła dużą liczbą placówek opiekuńczych i organizacji prowadzących działalność charytatywną – pod tym względem mogła z nią konkurować tylko ulica Karolkowa. Magistrat pod nr. 21 utworzył pod zarządem braci albertynów Schronisko Miejskie dla Chłopców, przejął także budynki Towarzystwa Kuchni Ruchomej, prowadząc w nim dotychczasową działalność. Społecznicy z "Koła Prażan" pod nr. 3/5 zorganizowali Sierocin – ośrodek opiekuńczy dla opuszczonych dzieci, zaś pod nr. 34 działało Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami i od 1924 oddział Kasy Chorych i pogotowie ratunkowe. W dawnym gmachu Zakładu dla Wdów po Poległych Żołnierzach i Oficerach urządzono po 1918 Schronisko dla Weteranów Powstania 1863; charytatywnie działała też gmina żydowska.

Ostatecznie zlikwidowano też targowisko, zaś tereny za linią ul. Kępnej zajęła Giełda Mięsna, co było związane z działaniem Rzeźni Miejskiej przy ulicy Sierakowskiego. Działała jak dawniej fabryka Towarzystwa Akcyjnego "Wulkan" zatrudniająca w roku 1926 już 800 osób; kryzys ekonomiczny lat trzydziestych sprawił, że firma podupadła i była zmuszona do redukcji zatrudnienia i wynajmu części pomieszczeń.

Nowych obiektów w tym czasie nie wznoszono: kilka kamienic przy ulicy nadbudowano, powstał nieistniejący dziś gmach szkolny na Golędzinowie. Handel i usługi zdominowały drobne sklepiki i przedsiębiorstwa, działały też dwie kawiarnie – dużych sklepów nie było; rolę ulicy handlowej pełniła jak i dziś ul. Targowa.

W okresie okupacji zabudowania przy północnym odcinku ulicy zajęli Niemcy. Ulicy nadano niemiecką nazwę Königsberstrasse[4]. W styczniu 1942 w ramach sabotażu podpalono ich składy słomy i siana, w lipcu – garaże warsztatów, niszcząc przy okazji 15 samochodów okupanta. W czasie II wojny światowej zabudowa ulicy w znaczącej części ocalała[5]. Niemcy uszkodzili synagogę, a podczas walk o dzielnicę we wrześniu 1944 spłonęły zabudowania fabryki "Wulkan" oraz kilka kamienic.

W latach 1949−1952 między ulicami: Ratuszową, Targową, Świętych Cyryla i Metodego i Jagiellońską powstało osiedle Praga I zaprojektowane przez Szymona i Helenę Syrkusów[6].

W 1955 rozebrano pierwszy w Europie okrągły budynek synagogi, choć pod koniec wojny jej stan pozwalał na urządzenie tam radzieckiego szpitala wojskowego. W roku 1963 wyburzono też neoromański budynek Towarzystwa Kuchni Ruchomej oraz 31 budynków fabryki Towarzystwa Akcyjnego "Wulkan" i całą okoliczną zabudowę. Wyburzono także liczne obiekty należące do zlikwidowanej Rzeźni Miejskiej przy ulicy Sierakowskiego. W latach 70. XX wieku wybudowano bloki Osiedla Jagiellońska, zaś zaniedbanie kamienic doprowadziło do ich skrajnego zdewastowania oraz usunięcia w wielu przypadkach tynków i balkonów.

W latach 1948–1950 pod nr 24/26 wybudowano kino „Praha” według projektu Jana Bogusławskiego i Józefa Jerzego Łowińskiego[7].

W latach 1950–1952 pod nr 15 wzniesiono siedmiopiętrowy Powszechny Dom Towarowy „Praga” nazywany zwyczajowo „pedetem”. Zaprojektowany przez Wiktora Espenhama i Juliana Dumnickiego obiekt był największą placówką handlową na Pradze do wybudowania Uniwersamu Grochów[8]. W 1997 budynek został przebudowany na biurowiec o nazwie Rainbow Center z elewacjami w kolorach tęczy. Obecnie mieści się w nim Urząd Skarbowy Warszawa-Praga[9].

W latach 1952–1991[10] północny odcinek ulicy od obecnej al. „Solidarności” do Trasy Toruńskiej nosił nazwę alei Stalingradzkiej[5][11].

W czasach Polski Ludowej, do grudnia 1985 roku[12], ulica była częścią wspólnego przebiegu dróg państwowych nr 11 i 20[13], łączących Warszawę z Łomżą, Augustowem[14][15] i Nowym Dworem Mazowieckim[14][15].

Od 1 stycznia 2014 roku na mocy uchwały sejmiku województwa ulica znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801[16].

Ważniejsze obiektyEdytuj

Obiekty nieistniejąceEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Cerkiew Ikony Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. chram.com.pl. [dostęp 2019-12-20].
 2. Paweł Rzewuski: Grzechy Paryża północy. Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 2019, s. 94-95. ISBN 978-83-08-06949-3.
 3. Kwiryna Handke: Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998, s. 368. ISBN 83-86619-97X.
 4. Tomasz Szarota: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne. Warszawa: Czytelnik, 2010, s. 49. ISBN 978-83-07-03239-9.
 5. a b Eugeniusz Szwankowski: Ulice i place Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, s. 64.
 6. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie 1945–1965. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2003, s. 197. ISBN 83-908950-6-4.
 7. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie 1945–1965. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2003, s. 196. ISBN 83-908950-6-4.
 8. Jerzy Kasprzycki: Warszawa-Praga. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980, s. 35.
 9. Michał Pilich. Jak na Pradze handlowano. „Stolica”, s. 36, marzec 2016. 
 10. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 284. ISBN 83-01-08836-2.
 11. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, s. 611.
 12. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 13. Plan Warszawy, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1970.
 14. a b Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 80.
 15. a b Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979, s. 81. ISBN 83-7000-017-7.
 16. Uchwała nr 152/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy [PDF], Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, 9 września 2013 [dostęp 2020-05-29] (pol.).

BibliografiaEdytuj