Aleksander Welfe

polski ekonomista

Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 w Łodzi) – polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz jej wiceprezes w kadencji 2023–2026, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, były doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.

Aleksander Welfe
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1960
Łódź

Profesor nauk ekonomicznych
Alma Mater

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

1985
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

1990
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Profesura

1996

Polska Akademia Nauk
Status

członek rzeczywisty

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Edukacja edytuj

W roku 1979 ukończył XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi (klasa matematyczna). Wysokie oceny dały mu indeks na studia bez egzaminów. Podjął je na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka i ukończył w 1982 roku otrzymując „Medal za Chlubne Studia”. Promotorem jego pracy magisterskiej był prof. Cezary Józefiak. Pracę doktorską pt. „Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych w warunkach nierównowagi” napisał pod kierunkiem prof. Leszka Zienkowskiego i obronił w 1985 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (w zakresie ekonomii) nadała mu w 1990 roku Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1996 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Działalność zawodowa edytuj

Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim od 1982 r. wykłada również od 1999 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał także na University of Pennsylvania, Stanford University i Uniwersytecie Warszawskim. Gościnne wykłady wygłaszał na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. Princeton University, University of California Berkeley, Tulane University – New Orleans, London Business School, Rotterdam University, European University Institute, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Konstanz, Justus-Liebig-Universität Gießen i krajowych, m.in. Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim.

Od 1991 r. kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego (powstałą w 1997 r. z Zakładu Prognoz i Analiz Symulacyjnych).

Jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 r.), w latach 2010–2013 był jego wiceprezesem[1].

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2008 r.) i Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (od 1996 r.), którego w latach 2003–2007 był wiceprzewodniczącym.

W latach 2005–2019 przewodniczył Naukowej Radzie Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2012–2018 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od roku 2019 jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki.

W latach 2007–2017 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP.

Kierował licznymi grantami Unii Europejskiej, KBN i NCN (w tym grantem MAESTRO).

Od połowy lat 80. jest członkiem Project LINK, międzynarodowego konsorcjum badawczego założonego i kierowanego w przeszłości przez Lawrence’a R. Kleina (laureata Nagrody im. A. Nobla) a koordynowanego przez ONZ.

Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, w tym wielokrotnie na kongresach Econometric Society i European Economic Association.

Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego dwóch cyklicznych konferencji: Macromodels oraz Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz członkiem komitetów naukowych kilku innych konferencji.

Wypromował 19 doktorów.

22 listopada 2022 roku został ogłoszony kandydatem na Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk po zgłoszeniu przez Prezesa elekta Marka Konarzewskiego[2][3]. 8 grudnia, podczas 148. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN został wybrany na stanowisko Wiceprezesa PAN w kadencji 2023–2026, wspólnie z prof. Dariuszem Jemielniakiem, dr hab. Mirosławą Ostrowską i prof. Natalią Sobczak[4].

Życie prywatne edytuj

Syn prof. Władysława Welfe. Żonaty, dwoje dzieci.

Działalność publikacyjna i edytorska edytuj

Opublikował ponad 150 artykułów naukowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek.

Najważniejsze publikacje książkowe:

 • Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
 • Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009
 • Principles of Macroeconometric Modeling (współautorzy: L.R.Klein, W. Welfe), North Holland, Amsterdam 1999
 • Makroekonometryczny, kwartalny model gospodarki polskiej (współautorzy: P. Karp, R. Kelm), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 • New Directions in Macromodelling (red.), Elsevier, Amsterdam 2004
 • Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna (współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 • Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (współautorzy: P.Karp, P.Kębłowski, M.Majsterek), PWE, Warszawa 2013

Pełnił funkcję associate editor Economics of Plannig (2002-2006) i Economic Change and Restructuring (2006-2008).

Od 2002 r. jest associate editor Economic Modelling.

W latach 2009–2017 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Bank i Kredyt.

Jest współzałożycielem i od 2009 r. redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics.

Honory akademickie edytuj

Nagrody i wyróżnienia edytuj

Przypisy edytuj

 1. WELFE, Aleksander [online], Polska Akademia Nauk – Członkowie PAN, 1 maja 2020 [dostęp 2023-02-01] (pol.).
 2. Wybory Prezesa i wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 – Komunikat Komisji Wyborczej [online], wyboryprezesa.pan.pl, 22 listopada 2022 [dostęp 2022-12-08].
 3. Marta, Kandydaci na Wiceprezesów PAN w nowej kadencji [online], Polska Akademia Nauk, 23 listopada 2022 [dostęp 2022-12-09] (pol.).
 4. Wiceprezesi @PAN_akademia wybrani [online], Twitter, 9 grudnia 2022 [dostęp 2022-12-09] (pol.).
 5. Rada Miejska w Łodzi, Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi (Druk BRM Nr 44/2024) [online], 2 kwietnia 2024.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj