Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.

Aleksander Welfe
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1960
Łódź
Profesor nauk ekonomicznych
Alma Mater Uniwersytet Łódzki
Doktorat 1985
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 1990
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Profesura 1996
Polska Akademia Nauk
Status członek korespondent
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

EdukacjaEdytuj

W roku 1979 ukończył XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi (klasa matematyczna). Wysokie oceny dały mu indeks na studia bez egzaminów. Podjął je na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka i ukończył w 1982 roku otrzymując „Medal za Chlubne Studia”. Promotorem jego pracy magisterskiej był prof. Cezary Józefiak. Pracę doktorską pt. „Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych w warunkach nierównowagi” napisał pod kierunkiem prof. Leszka Zienkowskiego i obronił w 1985 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (w zakresie ekonomii) nadała mu w 1990 roku Rada Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1996 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Działalność zawodowaEdytuj

Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim od 1982 r. wykłada również od 1999 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładał także na University of Pennsylvania, Stanford University i Uniwersytecie Warszawskim. Gościnne wykłady wygłaszał na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. Princeton University, University of California Berkeley, Tulane University – New Orleans, London Business School, Rotterdam University, European University Institute, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Universitat Konstanz, Justus-Liebig-Universitat Giessen i krajowych, m.in. Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim.

Od 1991 r. kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego (powstałą w 1997 r. z Zakładu Prognoz i Analiz Symulacyjnych).

Jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi (od 2014 r.), w latach 2010-2013 był jego wiceprezesem.

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2008 r.) i Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (od 1996 r.). W latach 2003-2007 był wiceprzewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.

Od 2005 r. przewodniczy Naukowej Radzie Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2012 r.).

Jest doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego (od 2007 r.) i członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP.

Kierował licznymi grantami Unii Europejskiej, KBN i NCN. Obecnie kieruje grantem MAESTRO.

Od połowy lat 80. jest członkiem Project LINK, międzynarodowego konsorcjum badawczego założonego i kierowanego przez Lawrence'a R. Kleina (laureata Nagrody im. A. Nobla) a koordynowanego przez ONZ.

Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, w tym wielokrotnie na kongresach Econometric Society i European Economic Association.

Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego dwóch cyklicznych konferencji: Macromodels oraz Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz członkiem komitetów naukowych kilku innych konferencji.

Wypromował 15 doktorów.

Życie prywatneEdytuj

Syn prof. Władysława Welfe. Żonaty, dwoje dzieci.

Działalność publikacyjna i edytorskaEdytuj

Opublikował blisko 150 artykułów naukowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek.

Najważniejsze publikacje książkowe:

  • Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009
  • Principles of Macroeconometric Modeling, (współautorzy: L.R.Klein, W. Welfe), North Holland, Amsterdam 1999
  • Makroekonometryczny, kwartalny model gospodarki polskiej (współautorzy: P. Karp, R. Kelm), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  • New Directions in Macromodelling (red.), Elsevier, Amsterdam 2004
  • Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna (współautorzy: P. Karp, P. Kębłowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  • Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (współautorzy: P.Karp, P.Kębłowski, M.Majsterek), PWE, Warszawa 2013

Pełnił funkcję associate editor Economics of Plannig (2002-2006) i Economic Change and Restructuring (2006-2008).

Od 2002 r. jest associate editor Economic Modelling.

Od 2009 r. jest redaktorem naczelnym dwóch czasopism naukowych: Bank i Kredyt oraz Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics.

Honory akademickieEdytuj

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

  • Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (1986).
  • Nagrody Ministra (siedmiokrotnie).
  • Nagroda Łódzkiego Oddziału PAN i Konferencji Rektorów (1993).
  • Nagroda PAN za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii (2001).
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj