Dioksan

związek chemiczny

Dioksanorganiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów. Występuje w formie trzech izomerów o różnym ułożeniu atomów tlenu w pierścieniu: 1,2-dioksanu, 1,3-dioksanu i 1,4-dioksanu.

1,4-Dioksan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C4H8O2

Masa molowa

88,11 g/mol

Wygląd

przezroczysta, higroskopijna, bezbarwna ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

123-91-1

PubChem

31275

DrugBank

DB03316

Podobne związki
Podobne związki

trioksan, tetrahydropiran, tetrahydrofuran

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Izomery dioksanu

Dostępny w handlu odczynnik, stosowany jako rozpuszczalnik, zawiera zwykle prawie wyłącznie 1,4-dioksan i dlatego często nazwa „dioksan”, w uproszczonym użyciu, oznacza tylko ten jeden izomer.

1,4-Dioksan otrzymywany jest z glikolu etylenowego lub tlenku etylenu.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. Dioxane, [w:] PubChem, United States National Library of Medicine, CID: 31275 (ang.).
  3. a b c d e f g h Dioksan (nr 296309) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski. [dostęp 2019-07-24h]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. a b 1,4-Dioxane, [w:] ChemIDplus, United States National Library of Medicine [dostęp 2012-07-30] (ang.).
  5. Dioksan, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-10] (ang.).
  6. Dioksan (nr 296309) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2019-07-24]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)