Otwórz menu główne

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII (DOK VII) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w Poznaniu.

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód Dowództwo Okręgu Generalnego „Poznań”
Dowódcy
Pierwszy gen. por. Kazimierz Raszewski
Ostatni gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki
Organizacja
Dyslokacja Poznań
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Podległość Ministerstwo Spraw Wojskowych
DOK w 1939

Spis treści

Historia dowództwaEdytuj

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII powstało na bazie Dowództwa Głównego Wojsk Polskich byłego Zaboru Pruskiego, które na mocy rozkazu nr 216 Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z 28 sierpnia 1919 zostało przekształcone w Dowództwo Frontu Wielkopolskiego i Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu.

Dowództwo mieściło się w przy ul. Babińskiego 1 w dawnym budynku pruskiego dowództwa.

W 1939 r. oficerowie Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK VII: mjr[potrzebny przypis] Wincenty Wierzejewski, mjr Stefan Łukowicz, kpt. Wawrzyniec Mazany i mjr Jan Szumski organizowali dywersję pozafrontową w Wielkopolsce pod kryptonimem "Okrzeja".

1 września 1939 DOK nr VII zostało przeorganizowane na terenie Cytadeli w dwa dowództwa:

Obsada personalna dowództwa okręgu w latach 1919-1939Edytuj

Dowódcy okręgu
Zastępcy dowódcy okręgu
Szefowie poboru / inspektorzy poboru / pomocnicy dowódcy okręgu do spraw uzupełnień
Szefowie sztabu
 • mjr SG Adam Korytowski (do 7 X 1920)
 • płk SG Franciszek Kleeberg (7 X 1920 – X 1922)
 • ppłk SG Mieczysław Pożerski (1922-1924)
 • płk SG Alfons Wojtkielewicz (1924)
 • ppłk dypl. piech. Zygmunt Polak (1 VII 1927 - 14 II 1929 → dowódca 32 pp)
 • ppłk dypl. piech. Janusz Dżugaj (12 III 1929 - 23 III 1932 → dyspozycja szefa Dep. Uzupełnień MSWojsk.)
 • mjr / ppłk dypl. piech. Franciszek Węgrzyn (p.o. 23 III 1932 - 26 I 1934 → dowódca baonu 57 pp)
 • ppłk dypl. art. Stanisław Marian Wójtowicz (26 I 1934 - III 1936 → zastępca dowódcy 1 pal Leg.)
 • ppłk dypl. piech. Stanisław Małek (III 1936 - XI 1938 → I zastępca dowódcy 56 pp)
 • płk dypl. Michał Białkowski (XI 1938 - IX 1939 → szef sztabu GO „Koło”)
Zastępcy szefa sztabu
Szefowie artylerii i uzbrojenia
Szefowie Inżynierii i Saperów / szefowie 7 Okręgowego Szefostwa Saperów
Szefowie łączności i szefowie 7 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921-1929 i w 1939 roku
 • mjr / płk łącz. Władysław Leonard Sowiński (1921[11][12] – III 1929[13])
Szefowie taborów

Szefostwo Taborów zostało utworzone w październiku 1925 roku. Do tego czasu funkcję szefa taborów okręgu korpusu pełnił dowódca 7 Dywizjonu Taborów.

 • ppłk tab. dr Konrad Uhl (od 1 X 1925[14] – VII 1926[15])
 • mjr tab. Jerzy Chrzanowski (VII 1926[16] – VI 1927[17])
 • mjr tab. Marian Frydrychowicz (od VI 1927[18])
Szefowie intendentury (szefowie 7 Okręgowego Szefostwa Intendentury)
 • płk int. Zygmunt Skulski (od 25 XI 1920[19])
 • płk int. Józef Aleksander Cesar (1924[20])
 • płk int. Ignacy Trynczak (od 5 V 1927)
Szefowie sanitarni (szefowie 7 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego)
Szefowie weterynarii
Szefowie remontu
 • płk Jan Rheina-Wolbeck (był w 1923[9])
Szefowie duszpasterstwa wyznania rzymskokatolickiego
Szefowie duszpasterstwa wyznania protestanckiego
 • ks. prob. Józef Mamica (X 1921 - XII 1935)
 • ks. prob. Józef Świtalski (XII 1935 - IX 1939)
Dowódca OPL

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Do 25 X 1921 dowodził Okręgiem Generalnym "Poznań", a 12 VIII 1920 podporządkowano mu czasowo również Dowództwo Okręgu Generalnego "Pomorze".
 2. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 40 z 5 kwietnia 1925 roku, s. 189.
 3. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 44 z 18 kwietnia 1925 roku, s. 209.
 4. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 19 marca 1927 roku, s. 92.
 5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 21 marca 1935 roku, s. 29.
 6. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 58 z 6 września 1923 roku, s. 547.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 32 z 19 marca 1925 roku, s. 152.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 32 z 19 marca 1925 roku, s. 153.
 9. a b Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2, s. 37.
 10. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 24 lipca 1928 roku, s. 234.
 11. Spis oficerów 1921 ↓, s. 363.
 12. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 102.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 88.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 109 z 21 października 1925 roku, s. 585, 587.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 29 z 26 lipca 1926 roku, s. 232.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 29 z 26 lipca 1926 roku, s. 231.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 11 czerwca 1927 roku, s. 162.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 11 czerwca 1927 roku, s. 166.
 19. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 49 z 22 grudnia 1920 r.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 24 stycznia 1925 roku, s. 39, został zatwierdzony na stanowisku szefa 7 Okr. Szef. Int..
 21. Pochwały. „Polska Zbrojna”. 304, s. 3, 1922-11-08. Warszawa. 
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 18 czerwca 1930 roku, s. 213.
 23. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 11 kwietnia 1933 roku, s. 88.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 1 czerwca 1935 roku, s. 66.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 1 czerwca 1935 roku, s. 57.
 26. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 9 z 26 kwietnia 1928 r., s. 119.
 27. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 11 z 24 lipca 1928 r., s. 229.

BibliografiaEdytuj