Droga wojewódzka nr 403

Droga wojewódzka nr 403 (DW403) – droga wojewódzka o długości 6 km leżąca na obszarze województwa opolskiego i dolnośląskiego. Trasa ta łączy DK39 koło Łukowic Brzeskich z DW401 i autostradą A4 niedaleko Młodoszowic. Droga leży na terenie powiatu brzeskiego (gmina Skarbimierz), oławskiego (gmina Oława) i strzelińskiego (gmina Wiązów).

DW403
Początek drogi

39 (Łukowice Brzeskie)[1]

Koniec drogi

401[1]

Długość

6 km

Województwa

opolskie,
dolnośląskie

Cała DW403 jest fragmentem Obwodnicy Łukowice Brzeskie - Młodoszowice - Grodków.

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga drugorzędna Łukowicedroga E22 (Młodoszowice) 1952 – 1970
  • Atlas samochodowy Polski. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958, s. 117.
  • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
  • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 117.
  • brak danych na temat numeracji
  • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
h18 droga państwowa IV klasy (do 1985 r.) 1970 – 1986 (?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970. • litera h była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa opolskiego
• kategoria na podstawie źródła
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz przedstawiają drogę jako drugorzędną
403 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Łukowice Brzeskie – Młodoszowice od 14 II 1986 • ustawa, na mocy której trasa stała się drogą krajową weszła w życie 1 października 1985 r.[2]
• w latach 2012[3] – 2021 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Od 13 marca 2021 roku[4] na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r. edytuj

  Wcześniej na całej długości drogi wojewódzkiej nr 403 dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton[5].

Miejscowości leżące przy trasie DW403 edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Załącznik do Zarządzenia nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2020 r. – wykaz dróg wojewódzkich [PDF], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 17 grudnia 2020 [dostęp 2021-04-09] (pol.).
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
  4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)