Gieorgij Plechanow

rosyjski rewolucjonista i teoretyk marksizmu, publicysta, filozof

Gieorgij Walentynowicz Plechanow pseudonimy: N. Bieltow, A. Kirsanow,, A. Wołgin, N. Kamienski, N, Andrejewicz (ur. 29 listopada?/ 11 grudnia 1856 we wsi Gudałowka k. Lipiecka, zm. 30 maja 1918 w Terijokach) – rosyjski publicysta, filozof, rewolucjonista, narodnik i działacz SDPRR, po rozłamie we frakcji mienszewików jako jeden z jej długoletnich przywódców, teoretyk marksizmu.

Gieorgij Plechanow

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum wojskowe w Woroneżu. W 1873 wyjechał do Petersburga. Jesienią 1874 został przyjęty do Petersburskiego Instytutu Górniczego, który w 1876, jako uczestnik ruchu rewolucyjnego, zmuszony był opuścić. Od 1875 był aktywnym rewolucjonistą w organizacji narodników. Uczestniczył w pracach propagandowych wśród robotników. Był uczestnikiem demonstracji kazańskich 1876 w Petersburgu gdzie występował przeciw samodzierżawiu. Po rozbiciu organizacji Ziemla i Wola w 1879 został jednym z przywódców rewolucyjnych narodników – grupy Czornyj Pieriedieł – Czarny Podział. Prześladowany przez władze rosyjskie od stycznia 1880 do rewolucji lutowej 1917 przebywał na emigracji w Szwajcarii, Włoszech, Francji i innych krajach Europy Zachodniej, m.in. w Paryżu i Genewie, gdzie zapoznał się z dziełami Karola Marksa oraz Fryderyka Engelsa i porzucił idee narodnickie. W roku 1883 założył w Szwajcarii pierwszą marksistowską organizację rosyjską Wyzwolenie Pracy (ros. Освобождение труда)[1].

W latach 90. XIX wieku krytykował ideologię narodnictwa, poglądy tzw. ekonomistów oraz legalny marksizm w publikacjach w Die Neue Zeit oraz w licznych swoich pracach. Był współtwórcą SDPRR, współpracował z Leninem. W latach 1900–1903 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Iskry”, a w latach był 1903-1905 jej redaktorem naczelnym. W 1903 nie poparł Lenina i bolszewików na II zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w Brukseli, przyłączając się do frakcji mienszewików i stając się na wiele lat jednym z jej przywódców. Przejął redakcję Iskry, którą wydawał jako redaktor naczelny i kolportował bezdebitowo w Imperium Rosyjskim do października 1905, gdy w związku z manifestem październikowym Mikołaja II i likwidacją cenzury pismo zawiesiło działalność[2].

W czasie I wojny światowej opowiedział się po stronie państw Ententy. Po obaleniu caratu Plechanow powrócił 31 marca 1917 do Rosji i został wybrany do Komitetu Wykonawczego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Wydawał w Piotrogrodzie gazetę Jedność (ros. Единство) i publikował w niej. Był zwolennikiem Rządu Tymczasowego i przeciwnikiem tez kwietniowych Lenina. Do przewrotu bolszewickiego odniósł się krytycznie, uważając, że Rosja nie jest przygotowana do przekształceń socjalistycznych. W styczniu 1918 Единство zostało zamknięte przez bolszewików.

Najbardziej znaną socjopolityczną publikacją Plechanowa jest obszerna Historia rosyjskiej myśli społecznej (wyd. m.in. w Polsce w 1966 r. w wyborze)

Pochowany został na Cmentarzu Wołkowskim w Sankt Petersburgu.

PraceEdytuj

Dzieła PlechanowaEdytuj

 • Fiłosofsko-litieraturnoje nasledie Plechanowa, t. 1-3, Moskwa 1973–1974;
 • Izbrannyje fiłosofskije proizwiedienija, t. 1-8, Moskwa 1934;
 • Izbrannyje fiłosofskije proizwiedienija, t. 1-5, Moskwa 1956–1958;
 • Soczinienija, t. I-XXIV, Moskwa 1923–1928.

W języku polskimEdytuj

 • Historia rosyjskiej myśli społecznej (Wybór), t. I-III, Warszawa 1966–1967;
 • O literaturze i sztuce, Warszawa 1950;
 • O materialistycznym pojmowaniu dziejów, Warszawa 1949;
 • O roli jednostki w historii, Warszawa 1947;
 • Pisma wybrane, Warszawa 1959;
 • Podstawowe zagadnienia marksizmu, Warszawa 1946;
 • Przeciw rewizjonizmowi, Warszawa 1958;
 • Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów, Warszawa 1949;
 • Przyczynki do historii materializmu, Warszawa 1950;
 • Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1951.

Ważniejsze opracowaniaEdytuj

 • Wiera Aleksandrowna Fomina, Filozoficzne poglądy Plechanowa, Warszawa 1957;
 • Zygmunt Łukawski, Jerzy Plechanow, Warszawa 1970;
 • Ruta Światło, Plechanow, Warszawa 1979;
 • Andrzej Walicki, wstęp do: Historia rosyjskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1966.

PrzypisyEdytuj

 1. Fischer 1964, s. 30; Pipes 1990, s. 354; Rice 1990, s. 44–45; Service 2000, s. 103.
 2. Rice 1990, s. 83–84; Service 2000, s. 157.

BibliografiaEdytuj

 • Sowietskaja Encykłopedia t. 15 Moskwa 1974.
 • Popularna Encyklopedia Powszechna t. 13 Oficyna Wydawnicza Kraków 1996.
 • Fischer, Louis (1964). The Life of Lenin. London: Weidenfeld and Nicolson. ​ISBN 978-1842122303​.
 • Pipes, Richard (1990). The Russian Revolution: 1899–1919. Londyn: Collins Harvill. ​ISBN 978-0679736608​.
 • Rice, Christopher (1990). Lenin: Portrait of a Professional Revolutionary. Londyn: Cassell. ​ISBN 978-0304318148​.
 • Service, Robert (2000). Lenin: A Biography. Londyn: Macmillan. ​ISBN 978-0-333-72625-9​.

Linki zewnętrzneEdytuj