Grzegorz Strzelczyk

polski teolog katolicki, duchowny, nauczyciel akademicki, publicysta

Grzegorz Strzelczyk (ur. 24 stycznia 1971[1] w Piekarach Śląskich) – polski prezbiter katolicki, doktor teologii dogmatycznej.

Grzegorz Strzelczyk
Doktor teologii dogmatycznej
Ilustracja
Grzegorz Strzelczyk (2019)
Kraj działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

24 stycznia 1971
Piekary Śląskie

Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Okres sprawowania

od września 2008 do sierpnia 2012

Sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Okres sprawowania

od 25 listopada 2012

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

archidiecezja katowicka

Diakonat

6 kwietnia 1997

Prezbiterat

3 lipca 1998

Strona internetowa

W latach 2004–2012 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykładał dogmatykę i pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, od 2012 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Autor licznych publikacji i książek zarówno w języku polskim, angielskim, jak i włoskim. Od 28 sierpnia 2019 do 1 lipca 2023[2] proboszcz w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach[3]. W latach 2020-2023 był członkiem zarządu Fundacji Świętego Józefa[4]. Od 2023 r. odpowiada za formację stałą księży archidiecezji katowickiej[2][5].

Życiorys

edytuj

Grzegorz Strzelczyk urodził się w 1971 w Piekarach Śląskich jako syn Józefa i Marty z domu Biernot. W tym mieście ukończył również szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do technikum przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu. W latach 1991–1995 odbył magisterskie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Naukę kontynuował na Wydziale Teologicznym w Lugano, zdobywając tytuł naukowy licencjata kanonicznego.

6 kwietnia 1997 przyjął święcenia diakonatu, a 3 lipca 1998 święcenia kapłańskie[1]. Od 1998 pełnił posługę kapłańską w Riverze, Bironico i Camignolo, a w latach 1999–2000 w parafii św. Szczepana w Katowicach. W marcu 2004, po czteroletnim kształceniu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, obronił pracę doktorską zatytułowaną: Communicatio idiomatum, której przedmiotem rozważań stała się wymiana wzajemnych przymiotów między Jezusem jako Synem Bożym i Synem Człowieczym.

W latach 2004–2012 był kierownikiem Pracowni Komputerowej oraz adiunktem w Zakładzie Teologii Dogmatycznej WTL UŚ. Od września 2008 do sierpnia 2012 zasiadał we władzach Wydziału, jako prodziekan do spraw nauki.

Posiada doświadczenie wychowawcze i pedagogiczne, które nabywał w kraju i za granicą, posługuje się sześcioma językami obcymi. Od 2006 jest członkiem założycielem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, od 2008 Laboratorium Więzi. W latach 2007–2011 należał do Europejskiego Towarzystwa Teologii Katolickiej oraz był redaktorem naczelnym czasopisma Teologia w Polsce, zaś w latach 2007–2010 działał w Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum.

W czerwcu 2012 został powołany przez abpa Wiktora Skworca w skład Zespołu Presynodalnego, przygotowującego II Synod Archidiecezji Katowickiej, następnie został sekretarzem tegoż synodu.

Centrum teologicznych zainteresowań Grzegorza Strzelczyka jest systematyka, w tym: chrystologia, eklezjologia, dogmatyka, problemy metodologiczne, ruchy charyzmatyczne[6] oraz historia teologii[7]. Jak sam wyznaje, wyrósł w Ruchu Światło-Życie, dlatego też poświęca się kwestii prac nad odnową programu formacyjnego[7]. W 2008 roku został powołany na członka Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu.

28 sierpnia 2019 został mianowany proboszczem parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach[3]. Po czterech latach sprawowania urzędu proboszcza, 1 lipca 2023 objął funkcję odpowiedzialnego za formację stałą księży archidiecezji katowickiej[2][8].

W 2019 był współredaktorem dokumentu Świadomość – Zapobieganie – Reagowanie, który określa zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezjach. Dokument ten został przyjęty w archidiecezji katowickiej oraz diecezjach gliwickiej[9] i opolskiej[10].

W sierpniu 2020 został wybrany na zebraniu plenarnym Episkopatu Polski członkiem zarządu Fundacji Świętego Józefa[11]. We wrześniu 2021 był jednym z prelegentów międzynarodowej konferencji nt. ochrony małoletnich w Warszawie, gdzie wygłosił wykład Nieufność. Uwagi na temat teologicznego wymiaru skutków seksualnego wykorzystywania małoletnich[12]. W 2022 Rada Fundacji Świętego Józefa udzieliła zarządowi fundacji absolutorium i po akceptacji Konferencji Episkopatu Polski 11 października 2022 został zatwierdzony jako członek na kolejną kadencję (2022-2025) zarządu Fundacji, który działał w niezmienionym składzie (Marta Titaniec i Janusz Łuczak)[13]. 30 czerwca 2023 ks. Strzelczyk zakończył pracę w zarządzie Fundacji Świętego Józefa KEP[14].

Poglądy teologiczne

edytuj

Ks. Strzelczyk jest jednym z pierwszych polskich katolickich duchownych, którzy podjęli otwartą dyskusję z jezuologią, czyli formą refleksji nad osobą Jezusa z Nazaretu, która pomija wiarę w jego boskość w ramach tzw. „trzeciego podejścia do Jezusa historycznego[15][16][17][18]. W 2008 na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazywała się jego krytyczna analiza wykładów Tomasza Polaka. Niemniej, w trwających współcześnie badaniach nad Jezusem historycznym dopatruje się kilku możliwych korzyści dla polskiego Kościoła:

 • namysł nad historycznymi fundamentami wiary w Jezusa[19];
 • popularyzowanie rzetelnej wiedzy historyczno-teologicznej w ramach zwykłego nauczania wspólnot chrześcijańskich[19] ;
 • wzrost zainteresowania pracą badawczą nad apokryfami[20];
 • potwierdzenie wiarygodności kościelnej chrystologii[21];
 • odkrycie na nowo "całego radykalizmu wiary" oraz oryginalności chrześcijańskiego orędzia[22];
 • uwolnienie wizerunku Jezusa od ideologizacji[23];

Książki i publikacje

edytuj
 • Communicatio idiomatum, Rzym 2004
 • L'Esperienza mistica come locus theologicus, Lugano 2005
 • Traktat o Jezusie Chrystusie, Warszawa 2005
 • Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2001–2002, Katowice 2005
 • Teraz Jezus : na tropach żywej chrystologii, Warszawa 2007
 • Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich i Urzędu Nauczycielskiego, Katowice 2007
 • Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003–2004, Katowice 2008
 • Jezus historyczny w perspektywie dogmatycznej. „Znak”. 647, kwiecień 2009. 
 • Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2005−2006, Katowice 2010
 • Niebo dla średnio zaawansowanych, Kraków 2013
 • Kościół a charyzmaty. Teoria, praktyka, kontrowersje, Katowice 2013
 • Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu, Grzegorz Strzelczyk w rozmowie z Jerzym Vetulanim, red. Michał Jędrzejek, Znak, Kraków 2017

Przypisy

edytuj
 1. a b Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2005, wyd. Apostolicum, Ząbki 2006
 2. a b c Zmiany personalne [online], gosc.pl, 1 lipca 2023 [dostęp 2023-08-21].
 3. a b Zmiany w parafiach. katowice.gosc.pl. [dostęp 2019-09-11].
 4. Ks. Strzelczyk w zarządzie Fundacji Świętego Józefa. "Proszę o modlitwę za mnie, za Fundację, za wszystkich pokrzywdzonych" [online], DEON.pl [dostęp 2021-03-30] (pol.).
 5. Archidiecezja Katowicka - Formacja stała księży [online], archidiecezjakatowicka.pl [dostęp 2024-02-14].
 6. Charyzmaty są tylko i wyłącznie narzędziami, gosc.pl
 7. a b Życiorys na stronie głównej ks. G. Strzelczyka
 8. Archidiecezja Katowicka - Formacja stała księży [online], archidiecezjakatowicka.pl [dostęp 2024-03-28].
 9. Archidiecezja Katowicka - Nowy dokument dotyczący ochrony dzieci i młodzieży [online], katowicka.pl [dostęp 2024-03-28].
 10. Grzegorz Strzelczyk, Joachim Waloszek, Świadomość – Zapobieganie – Reagowanie. Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej. [online], 2020 [dostęp 2024-03-28].
 11. Katolicka Agencja Informacyjna KAI, Ks. Grzegorz Strzelczyk w Zarządzie Fundacji Świętego Józefa | eKAI [online], eKAI | Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej, 28 sierpnia 2020 [dostęp 2021-03-30].
 12. Ks. Grzegorz Strzelczyk: Nieufność. Uwagi na temat teologicznego wymiaru skutków seksualnego wykorzystywania małoletnich - Ochrona [online], Ochrona -, 22 września 2021 [dostęp 2024-03-28] (pol.).
 13. Zarząd Fundacji Świętego Józefa na drugą kadencję w niezmienionym składzie - Ochrona [online], Ochrona -, 11 października 2022 [dostęp 2024-03-28] (pol.).
 14. Ks. Grzegorz Strzelczyk kończy pracę w zarządzie Fundacji Świętego Józefa KEP - Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski [online], Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski -, 29 czerwca 2023 [dostęp 2024-03-28] (pol.).
 15. Ks. G. Strzelczyk, "Jezus historyczny i teologiczny". [dostęp 2010-03-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-03-13)].
 16. Ks. G. Strzelczyk, krytyczna analiza wykładów Tomasza Polaka
 17. Wywiad z ks. G. Strzelczykiem
 18. Ks. G. Strzelczyk, podsumowanie dyskusji z Tomaszem Węcławskim/Polakiem
 19. a b Jezus historyków: szansa czy zagrożenie?. W: ks. Grzegorz Strzelczyk: Teraz Jezus. Warszawa: biblioteka "Więzi", 2007, s. 37. ISBN 978-83-60356-24-1.
 20. Jezus historyków: szansa czy zagrożenie?. W: ks. Grzegorz Strzelczyk: Teraz Jezus. Warszawa: biblioteka "Więzi", 2007, s. 41. ISBN 978-83-60356-24-1.
 21. Jezus historyków: szansa czy zagrożenie?. W: ks. Grzegorz Strzelczyk: Teraz Jezus. Warszawa: biblioteka "Więzi", 2007, s. 44. ISBN 978-83-60356-24-1.
 22. Jezus historyków: szansa czy zagrożenie?. W: ks. Grzegorz Strzelczyk: Teraz Jezus. Warszawa: biblioteka "Więzi", 2007, s. 48. ISBN 978-83-60356-24-1.
 23. Jezus historyków: szansa czy zagrożenie?. W: ks. Grzegorz Strzelczyk: Teraz Jezus. Warszawa: biblioteka "Więzi", 2007, s. 58. ISBN 978-83-60356-24-1.