Indygokarmin

związek chemiczny

Indygokarmin, indygotynaorganiczny związek chemiczny, disulfonowa pochodna indyga, niebieski barwnik syntetyczny, wskaźnik pH i wskaźnik redoks. Stosowany jest w medycynie, przemyśle barwników (między innymi jako barwnik spożywczy o numerze E132) i jako odczynnik chemiczny.

Indygokarmin
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C16H8N2Na2O8S2

Masa molowa

466,35 g/mol

Wygląd

niebieski lub fioletowoniebieski proszek lub niebieskie granulki z miedzianym połyskiem[1]

Identyfikacja
Numer CAS

860-22-0

PubChem

5284351

Podobne związki
Podobne związki

dibromoindygo

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC

V04 CH02

Indygokarmin
pH < 11,7 pH > 14,0

Jako wskaźnik pH, w roztworach silnie zasadowych przyjmuje barwę żółtą, w innych zaś niebieską[3]; w pH pośrednim ma barwę zieloną[4]. Zmiana barwy zachodzi w zakresie pH 11,7–14,0[3].

Może być stosowany jako wskaźnik redoks (niebieski w formie utlenionej, żółty w formie zredukowanej), gdyż łatwo i odwracalnie ulega redukcji do leukoindygokarminu[5], za pomocą na przykład pyłu cynkowego[5] lub glukozy[4]. Podczas stopniowej redukcji cukrem w środowisku zasadowym barwa roztworu zmienia się na żółtą, poprzez pośredni związek o barwie czerwonej[4]. Leukoindygokarmin jest czułym wskaźnikiem umożliwiającym wykrywanie tlenu[4][5].

Przypisy

edytuj
  1. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. Indigotindisulfonate sodium, [w:] ChemIDplus, United States National Library of Medicine [dostęp 2013-03-17] (ang.).
  3. a b Erwin Ross i inni: Indicator Reagents. W: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, 2002. DOI: 10.1002/14356007.a14_127.
  4. a b c d Marek Ples: Chemiczne światła drogowe. Weird science. [dostęp 2014-10-27].
  5. a b c G. Glemser, M. Sauer: Copper (I) Acetylide. W: Handbook of Preparative Inorganic Chemistry. Georg Brauer (red.). Wyd. 2. T. 2. Nowy Jork, Londyn: Academic Press, 1965, s. 1626.