Książęta opolsko-raciborscy

lista w projekcie Wikimedia

Książęta opolsko-raciborscy – władcy Księstwa opolsko-raciborskiego oraz Księstwa bytomskiego.

Księstwo opolsko-raciborskie Edytuj

 • 1229/30-1246 — Mieszko II Otyły (syn, 1229/30-1239 okres regencji, od 1239 samodzielne rządy)

1281/1282 – podział księstwa:

 • Przemysław i Mieszko – otrzymują wspólnie m.in. księstwo raciborskie, cieszyńskie i oświęcimskie. W 1290 dokonują kolejnego podziału:
 • Bolko I opolski i Kazimierz – otrzymują wspólnie księstwo opolskie i bytomskie. W 1284 dokonują oni kolejnego podziału:
  • Kazimierz – księstwo bytomskie
  • Bolko I – księstwo opolskie
   Osobny artykuł: Książęta opolscy.

Księstwo bytomskie Edytuj

 • 1312-1316 — Siemowit (brat, od 1311 koregent ojca, Bytom, usunięty)
 • 1312-(ok.)1345 — Jerzy (brat, współrządca Władysława)

od 1354 lub 1355 — Koźle do książąt oleśnickich

od 1357 — Bytom do książąt cieszyńskich

Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech (1521-1742) Edytuj

Piastowie Edytuj

 • Jan Dobry 1521 – 1532, Walenty zmarł i przekazał ziemie Janowi.

Hohenzollernowie Edytuj

Zapolya Edytuj

Hohenzollernowie Edytuj

Habsburgowie Edytuj

Batory Edytuj

Habsburgowie Edytuj

Bethlen Edytuj

Habsburgowie Edytuj

1645 – księstwo przekazane w zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie

Wazowie Edytuj

1666 – księstwo zwrócone cesarzowi po wykupieniu zastawu.

Habsburgowie Edytuj

1742 – pokój w Hubertusburgu kończący wojny śląskie przyznaje m.in. ziemie księstwa Prusom.

Księstwo raciborscy po 1742 Edytuj

Osobny artykuł: książęta raciborscy.

Uwagi Edytuj

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Zobacz też Edytuj