Kwas chromowy

związek chemiczny

Kwas chromowy (nazwa Stocka: kwas chromowy(VI)), H
2
CrO
4
nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Kwas chromowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

H2CrO4

Masa molowa

118,01 g/mol

Wygląd

tylko w postaci roztworu wodnego[1]

Identyfikacja
Numer CAS

7738-94-5

PubChem

24425

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Powstaje w wyniku reakcji tlenku chromu(VI) z wodą:

CrO
3
+ H
2
O → H
2
CrO
4

WłaściwościEdytuj

W roztworach wodnych ulega dysocjacji[3]:

H
2
CrO
4
+ H
2
O ⇄ HCrO
4
+ H
3
O+
HCrO
4
+ H
2
O ⇄ CrO2−
4
+ H
3
O+

oraz dimeryzacji[3]:

2HCrO
4
⇄ Cr
2
O2−
7
+ H
2
O

W silnie kwasowym środowisku obok cząsteczek H
2
CrO
4
występują jony HCr
2
O
7
[3]. Tworzy dwa rodzaje soli, chromiany (np. K
2
CrO
4
) i dichromiany (np. K
2
Cr
2
O
7
).

Jest silnym utleniaczem.

ZastosowanieEdytuj

Mieszanina kwasu chromowego i kwasu siarkowego nosi nazwę chromianki, która ze względu na swoje niezwykle silne właściwości utleniające używana była do czyszczenia szkła laboratoryjnego (obecnie nie jest stosowana ze względu na szkodliwość związków chromu(VI) dla środowiska). Kwas chromowy znajduje zastosowanie w stomatologii, służąc do przyżegania chorobotwórczo zmienionej śluzówki.

Jest także używany w motoryzacji oraz lotnictwie przy procesach specjalnych takich jak anodowanie w kwasie chromowym, które zabezpieczają detale przeciwko korozji oraz przygotowują powierzchnie detalu do malowania.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-58, 8-40, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. a b związki chromu(VI) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  3. a b c F. Brito i inni, Equilibria of chromate(VI) species in acid medium and ab initio studies of these species, „Polyhedron”, 16 (21), 1997, s. 3835–3846, DOI10.1016/S0277-5387(97)00128-9 (ang.).