Kwas nadtlenosiarkowy

związek chemiczny

Kwas nadtlenosiarkowy (kwas Caro), H
2
SO
5
nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. W kwasie tym centralny atom sześciowartościowej siarki wraz z przyłączonymi atomami tlenu przybiera charakterystyczną formę czworościanu. Nazwę „kwas Caro” zawdzięcza swemu odkrywcy, Heinrichowi Caro.

Kwas nadtlenosiarkowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny H2SO5
Inne wzory HOOSO3H
Masa molowa 114,08 g/mol
Wygląd bezbarwne ciało stałe
Identyfikacja
Numer CAS 7722-86-3
PubChem 2754594[1]
Podobne związki
Podobne związki kwas nadtlenodisiarkowy, kwas siarkowy
Pochodne nadtlenosiarczany
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W wodzie dysocjuje na kwas siarkowy i nadtlenek wodoru (tzw. roztwór pirania):

H
2
O
2
+ H
2
SO
4
⇄ H
2
SO
5
+ H
2
O

Podobnie jak inne silne utleniacze, kwas Caro powinien być trzymany z dala od związków organicznych, takich jak etery lub ketony, które łatwo utlenia z wytworzeniem niestabilnych nadtlenków organicznych, jak np. TCAP.

OtrzymywanieEdytuj

W laboratorium kwas Caro otrzymuje się w reakcji kwasu chlorosiarkowego z nadtlenkiem wodoru:

H
2
O
2
+ HOSO
2
Cl → H
2
SO
5
+ HCl

ZastosowanieEdytuj

PrzypisyEdytuj