Latytskała magmowa, kwaśna, wylewna lub subwulkaniczna. Jego plutonicznym odpowiednikiem jest monzonit.

Latyt, Muzeum Minerałów w Bonn, Niemcy

Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF latyt zajmuje pole 8.

W klasyfikacji TAS latyty wraz z benmoreitami zajmują pole S3 (trachyandezyty).

Składa się głównie ze skalenia potasowego i plagioklazów szeregu (oligoklazandezynlabrador), rzadziej kwarcu, piroksenów (augit, diopsyd, hipersten), amfiboli (hornblenda), biotytu. W niewielkich ilościach występują minerały akcesoryczne: apatyt, tlenki żelaza, tytanit, spinel, piryt, cyrkon, allanit i in. Często obecne jest szkliwo wulkaniczne.

BibliografiaEdytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.