Linia kolejowa nr 38

Linia kolejowa nr 38 BiałystokGłomno – jednotorowa, częściowo zelektryfikowana[3] linia kolejowa w północno-wschodniej Polsce.

Linia kolejowa nr 38
Białystok – Głomno[1]
Mapa przebiegu linii kolejowej 38
Dane podstawowe
Zarządca

PKP PLK

Numer linii

38

Tabela SRJP

510,535

Długość

241,453[1] km

Rozstaw szyn

1435 mm
1524[a] mm

Sieć trakcyjna

3000 V DC[b]

Prędkość maksymalna

120[2] km/h

Zdjęcie LK38

Historia edytuj

Pierwszy fragment linii otwarto 24 września 1866 roku z Królewca do Bartoszyc, następnie 10 listopada 1867 roku oddano do użytku odcinek Bartoszyce – Kętrzyn, a 8 grudnia 1868 roku otwarty został odcinek Ełk – Kętrzyn. 1 listopada 1871 roku otwarto odcinek z Ełku do Prostek. W 1873 roku po stronie Imperium Rosyjskiego oddano do użytku odcinek Białystok – Grajewo, a 15 września tego samego roku otwarty został odcinek Grajewo – Prostki, gdzie tor normalny przebiegał równolegle do toru rosyjskiego[4]. Od 1894 roku odcinek Korsze – Ełk przedłużono do dwutorowego, od 1905 roku między Królewcem a Korszami oraz między Ełkiem a Prostkami. Po I wojnie światowej dawna rosyjska część linii trafiła do Polski, w związku z czym tor rosyjski przebudowano na normalny.

Nazwy stacji przed 1945 na odcinku Prostki – Bagrationowsk:

W 1945 roku drugi tor na odcinku Korsze – Prostki został zdemontowany przez ZSRR jako łup wojenny. Na początku grudnia 1990 roku zelektryfikowano odcinek Białystok – Ełk.[4]

Pierwotnie linia łączyła stację Białystok z przygraniczną stacją Głomno. Od początku XXI wieku ruch pasażerski odbywa się na trasie BiałystokKorsze, a ruch towarowy na odcinku Białystok – Bartoszyce. Od 2001 roku, ze względu na nieczynne kolejowe przejście graniczne Głomno – Bagrationowsk oraz zły stan techniczny torów, linia jest zamknięta dla ruchu na odcinku BartoszyceGłomno. W nocy z 1 na 2 stycznia 2016 w miejscowości Wężówka doszło do wykolejenia 8 wagonów pociągu towarowego przewożącego żywice mocznikowe i formaldehyd[5], w wyniku czego linia była zablokowana do 4 stycznia[6].

W lipcu 2020 roku ogłoszono przetarg na realizację prac budowlanych w pierwszym etapie związanych z modernizacją i elektryfikacją linii na odcinku Ełk – Giżycko[7]. Do przetargu wpłynęło jedenaście ofert[8] z której to rok później wybrano ofertę Torpolu o wartości 681,3 mln zł jako najkorzystniejszą do realizacji prac[9], jednak wkrótce ofertę unieważniono, a do realizacji prac wybrano hiszpańsko-chińskie konsorcjum Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones, Coalvi oraz China Civil Engineering Construction Corporation z którym umowa została podpisana 7 grudnia 2021 roku[10].

Prace rozpoczęto 13 marca 2022 roku co wymusiło konieczność wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej dla pociągów regionalnych oraz skrócenia połączeń pociągów dalekobieżnych Mamry oraz Niegocin przewoźnika PKP Intercity do stacji w Giżycku[11]. 4 maja 2023 roku w związku rozpoczęciem przebudowy układu torowego stacji kolejowej w Giżycku wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Giżycko – Sterławki Wielkie[12].

4 maja 2022 roku PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka GiżyckoKorsze[13] na realizacje której podpisano umowę 2 października 2023 roku ze spółką Torpol. Koszt inwestycji wynosi 876 mln zł[14].

Wykaz maksymalnych prędkości[2]
(km/h)
Tor 1
odcinek linii pociągi
pasażerskie
SZT i wagony silnikowe pociągi
towarowe
km pocz. km końcowy
-0,164 84,900 100 80
84,900 100,752 120 100
100,752 110,800 100
110,800 200,815 80
200,815 226,630 50

Uwagi edytuj

  1. Na odcinku Bartoszyce – Głomno tor w splocie 1435/1524 mm.
  2. Tylko na odcinku Białystok – Ełk. Na odcinku Ełk – Giżycko w budowie.

Przypisy edytuj