Medal Mariana Smoluchowskiego

Medal Mariana Smoluchowskiegonagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia z fizyki.

CharakterystykaEdytuj

Medal ten jest najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, ustanowionym na cześć Mariana Smoluchowskiego. Przyznawany jest osobom, których prace przyczyniły się w sposób wybitny do rozwoju co najmniej jednej z dziedzin fizyki oraz za zasługi dla rozwoju fizyki w Polsce, bez względu na stopień, tytuł naukowy, miejsce pracy i przynależność państwową nagrodzonego. Może być przyznawany za pracę ogłoszoną drukiem lub za całokształt dorobku naukowego. Jest przyznawany przez Komisję Nagród i Odznaczeń PTF nie częściej niż raz do roku.

Wyróżnieni[1]Edytuj

PrzypisyEdytuj