Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej – jeden z oddziałów Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
Logo
Symbol Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Komendant gen. bryg. SG Jacek Szcząchor[1]
Zastępca Komendanta płk SG Tomasz Zybiński, płk SG Łukasz Ćwik
Adres
22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Nadbużański Oddział SG
Nadbużański Oddział SG
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadbużański Oddział SG
Nadbużański Oddział SG
Ziemia51°08′17,0″N 23°27′05,7″E/51,138056 23,451583
Nadbużański Oddział Straży Granicznej Strona internetowa
Tabliczka informacyjna Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Terespolu

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

14 lutego 1991 Komendant Główny Straży Granicznej na podstawie art. 6 w związku z art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej utworzył Komendę Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Powierzył do ochrony odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr 677 włącznie do znaku granicznego nr 1346 włącznie o długości 457 km 640 m[2]. Nadbużański Oddział Straży Granicznej powołany został 7 maja 1991 roku na bazie rozformowano 15 maja 1991 roku Nadbużańskiego Batalionu WOP[3].

Zarządzeniem nr 019 Komendanta Głównego SG z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie zorganizowania Oddziału SG w Chełmie oraz przeorganizowania Oddziałów SG w Białymstoku i Przemyślu w maju 1991 roku została podjęta decyzja o wydłużeniu na północy odcinka oddziału do linii rzeki Bug. W następstwie tej decyzji od Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku przyjęto graniczne jednostki organizacyjne w Janowie Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach[4].

Decyzją nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 września 1991 roku nadano Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie imię „27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej” oraz sztandar[5].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej[6].

Zasięg terytorialnyEdytuj

W terytorialnym zasięgu działania oddziału, terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych[7], a po reorganizacji w 2004 roku jest komendant oddziału i komendanci placówek[8].

Z dniem 12 stycznia 2002 roku zasięg terytorialny oddziału obejmuje województwo lubelskie i powiat łosicki wchodzący w skład województwa mazowieckiego[9][10].

Struktura organizacyjnaEdytuj

W 1991 roku Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlegały[11]:

Od 2003 roku funkcjonowanie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37) z późniejszymi zmianami[12].

Od 24 sierpnia 2005 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[13].

Od 14 kwietnia 2014 roku funkcjonowanie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej reguluje Zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. 2014.43)[14].

Komendą Oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału[14].

W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych[14].

Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą radca prawny i kapelan, jest bezpośrednio nadzorowany przez Komendanta Oddziału[14].

Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są[14]:

 • Wydział Graniczny;
 • Wydział Operacyjno-Śledczy;
 • Wydział do Spraw Cudzoziemców;
 • Wydział Koordynacji Działań;
 • Wydział Łączności i Informatyki;
 • Wydział Kadr i Szkolenia;
 • Pion Głównego Księgowego;
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
 • Wydział Zabezpieczenia Działań;
 • Wydział Ochrony Informacji;
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
 • Służba Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie;
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

Placówki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej[14][15]:

Komendanci Nadbużańskiego OSGEdytuj

 • płk dypl. Józef Biedroń (7 maja 1991 – 6 listopada 2000)
 • gen. bryg. SG Marek Dominiak (7 listopada 2000 – 25 lipca 2007)
 • płk SG Wiesław Świętosławski (26 lipca 2007 – 2 kwietnia 2009)
 • płk SG Marian Pogoda (3 kwietnia 2009 – 10 kwietnia 2011)
 • gen. bryg. SG Jarosław Frączyk (11 kwietnia 2011 – 2 października 2014)
 • gen. bryg. SG Waldemar Skarbek (2 października 2014 – 22 sierpnia 2017)
 • gen. bryg. SG Jacek Szcząchor (23 sierpnia 2017 – nadal)[16]

PrzekształceniaEdytuj

7 Oddział Ochrony Pogranicza7 Lubelski Oddział WOP13 Brygada Ochrony Pogranicza23 Brygada WOP → Grupa Manewrowa WOP Tomaszów (Chełm) Lubelski «» Samodzielny Oddział Zwiadowczy WOP Tomaszów (Chełm) Lubelski → 23 Oddział WOP → 23 Chełmski Oddział WOPNadbużańska Brygada WOP → Nadbużański Batalion WOP → Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Komendant - Kierownictwo - Nadbużański Oddział Straży Granicznej, www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl [dostęp 2019-05-29] (pol.).
 2. Rydz 2011 ↓, s. 199.
 3. Jackiewicz 1998 ↓, s. 108.
 4. Nikołajuk 2014 ↓, s. 83-84.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541).
 6. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53).
 7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Art. 5.1. Tekst ogłoszony (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 370).
 11. Łach 2013 ↓, s. 290.
 12. Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 13. Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757
 14. a b c d e f Zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. 2014.43 Ogłoszony: 2014-04-14).
 15. Zarządzenie nr 94 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów ( Dz. Urz. 2014.116 Ogłoszony: 2014-10-30).
 16. Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Komendant, Nadbużański Oddział Straży Granicznej [dostęp 2019-05-27] (pol.).

BibliografiaEdytuj

 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Jan Nikołajuk: Reorganizacja formacji granicznej na przykładzie oddziału w Białymstoku. W: Biuletyn 3/2014. T. Z historii Ochrony Granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2014, s. 73-96. ISSN – 2505 1429 – 2505.
 • Jerzy Rydz: Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne – Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.

Linki zewnętrzneEdytuj