Otwórz menu główne

Ordre de Bataille 2 Korpusu Polskiego

Struktura organizacyjna korpusuEdytuj

Organizacja i obsada personalna Kwatery GłównejEdytuj

Dowództwo i dowódcy broniEdytuj

Dowództwo 2 Korpusu Polskiego

Dowództwo Artylerii

Dowództwo Saperów

 • dowódca saperów - płk inż. Konstanty Skąpski
 • szef sztabu - kpt. dypl. Władysław Nowik

Szefostwo Służby Sprawiedliwości

SztabEdytuj

 • szef sztabu - płk dypl. piech. / gen. bryg. Kazimierz Wiśniowski
 • Oddział Operacyjny
 • Oddział Informacyjny
 • Oddział Personalny
 • Oddział Współpracy z Lotnictwem
  • szef oddziału - kpt. Jerzy Tyborowski
 • Oddział Służby Sztabu
  • szef oddziału - płk dypl. Leon Kolbuszewski
 • Oddział Kultury i Prasy
 • Dowództwo Łączności
  • dowódca Łączności - płk dypl. Mieczysław Zaleski
  • zastępca dowódcy Łączności - ppłk Roman Banaszak
 • Dowództwo Żandarmerii
 • Szefostwo Służby Geograficznej[3]
  • szef służby - mjr Leonard Szymkiewicz
 • komendant Kwatery Głównej - mjr inż. Tadeusz Piórko
Osobne artykuły: SztabSzef sztabu.

KwatermistrzostwoEdytuj

 • kwatermistrz korpusu - płk dypl. Stanisław Skowroński
 • I zastępca kwatermistrza korpusu - ppłk dypl. Zygmunt Morozewicz
 • II zastępca kwatermistrza korpusu - ppłk dypl. Stanisław Koziejowski
 • Wydział Planowania
  • szef wydziału - ppłk dypl. Tadeusz Ryczel
 • Wydział Ruchu
  • szef wydziału - mjr Józef Bochnia
 • Wydział Dobrobytu i Opieki nad Żołnierzem (Służba Dobrobytu i Opieki nad Żołnierzem)
 • Szefostwo Służby Zdrowia
 • Szefostwo Służby Zaopatrywania i Transportu
 • Szefostwo Służby Materiałowej
 • Szefostwo Służby Warsztatowo-Naprawczej (Służby Warsztatowo-Elektromechanicznej)
 • Szefostwo Służby Ewakuacji Sprzętu (ang. Salvage}
 • Szefostwo Służby Intendentury → od 8 I 1945 Szefostwo Służby Pieniężnej[4]
 • Szefostwo Służby Poczt Polowych
  • szef Służby Poczt Polowych - kpt. Jan Barwiński[5]
 • Szefostwo Służby Cenzury Wojskowej[6]
 • Szefostwo Służby Duszpasterstwa Katolickiego
  • szef duszpasterstwa katolickiego, dziekan 2 Korpusu Polskiego i proboszcz jednostek pozadywizyjnych - ks. Włodzimierz Cieński
Osobne artykuły: Kwatera (dowództwo)Kwatermistrz.

Jednostki pozadywizyjneEdytuj

 • Pułk Rozpoznawczy Korpusu
 • Batalion Wartowniczy
 • Kompania Ochrony Sztabu

Artyleria

Saperzy

Łączność

 • 11 Batalion Łączności (ang. 11th Signals Battalion) - ppłk Eugeniusz Łysak
 • 11 Pluton Radio
 • 12 Pluton Informacyjny
 • 385 Kompania Łączności (mieszana, żeńsko-męska, około 65 ochotniczek PWSK):
  • 386 Etapowy Pluton Łączności
  • 387 Pluton Łączności
  • 389 Pluton Radio
  • 104 Sekcja Szyfrów
 • 390 Kompania Łączności (mieszana, żeńsko-męska, około 40 ochotniczek PWSK):
  • 392 Pluton Radio
 • Pluton Łączności Kierownictwa Wsparcia Lotniczego
 • Park Łączności
  • Drużyna Kontroli Ruchu Łączności

Żandarmeria

 • 2 Szwadron Regulacji Ruchu (1945-1947)
 • 11 Szwadron Żandarmerii
 • 12 Szwadron Żandarmerii
 • 460 Etapowy Szwadron Żandarmerii
 • Pluton Śledczy
 • Pluton Psów Policyjnych

Służba zaopatrywania i transportu

 • Dowództwo Oddziałów Zaopatrywania i Transportu
  • 21 Kompania Transportowa
  • 22 Kompania Transportowa (22 Kompania Zaopatrywania Artylerii)
  • 23 Kompania Transportowa
  • 29 Kompania Samochodów Sanitarnych
  • Oddział Zaopatrzenia Artylerii Przeciwlotniczej (dla 7 paplot. lekkiej)
  • Oddział Zaopatrzenia Artylerii Przeciwlotniczej (dla 8 paplot. ciężkiej)
  • 30 Pluton Warsztatowy
  • 318 Kompania Kantyn Polowych i Bibliotek Ruchomych Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (99 ochotniczek PWSK):
   • Pluton Dowodzenia z Drużyną Rozdzielczą
   • cztery plutony kantyn (Zespoły Kantynowe nr 1-14)
  • Składnica Zaopatrywania nr 326
  • Składnica Zaopatrywania nr 327
  • Składnica Zaopatrywania nr 328
  • Piekarnia Polowa nr 331
  • Piekarnia Polowa nr 332
  • Rzeźnia Polowa nr
  • Składnica Materiałów Pędnych nr 334
  • Drużyna Przeciwpożarowa nr 335
  • Składnica Materiałów Kancelaryjnych nr 336
  • 377 Ruchoma Rozlewnia Benzyny[7]

Służba materiałowa

 • szef Służby Materiałowej Jednostek Pozadywizyjnych
 • Dowództwo Parków Materiałowych
  • 37 Park Materiałowy Jednostek Pozadywizyjnych
  • 40 Sekcja Transportowa Parku Materiałowego
  • Polowy Sklep Oficerski
  • Polowe Laboratorium Amunicyjne
  • Kompania Materiałowa Stacji Zaopatrywania nr 350
  • Pralnia Polowa nr 375
  • Pralnia i Łaźnia Polowa nr 380 - por. rez. int. Zygmunt Kroehnke[8]
  • Łaźnia Polowa nr ...

Służba warsztatowo-naprawcza (warsztatowo-elektromechaniczna)

 • 13 Kompania Warsztatowa
 • 15 Kompania Warsztatowa Korpusu (ang. 15th Polish Infantry Troops Workshops) - mjr inż. Stefan Wojciechowski[9][10]
 • 35 Kompania Warsztatowa
 • Warsztat Naprawy Dział

Służba ewakuacji sprzętu

 • Składnica Ewakuowanego Sprzętu nr 370
 • Składnica Ewakuowanego Sprzętu nr 371
 • Składnica Ewakuowanego Sprzętu nr 372

Służba intendentury i służby pieniężnej

 • Szef Służby Intendentury Jednostek Pozadywizyjnych

Służba zdrowia

 • 31 Kompania Sanitarna - kpt. lek. Tadeusz Tenderenda
 • 32 Pluton Higieny Polowej
 • 34 Sekcja Przeciwmalaryczna
 • Polowa Pracownia Bakteriologiczno-Chemiczna
 • Składnica Materiałów Sanitarnych nr 344
  • Sekcja Ruchoma (Czołówka)
 • Polowe Czołówki Chirurgiczne (ang. Field Surgical Unit):
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 345
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 346
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 347
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 348
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 350 (nr 50, „B”) - por. lek. Adam Majewski
  • Polowa Czołówka Chirurgiczna nr 351
 • Polowe Czołówki Transfuzyjne:
  • Polowa Czołówka Transfuzyjna nr 349
  • Polowa Czołówka Transfuzyjna nr 352

Służba poczt polowych[11]

 • Oddział Pocztowy 2 Korpusu Polskiego
 • szef Służby Poczt Polowych przy brytyjskim Pocztowym Dyrektoriacie (do 29 VIII 1944)
 • oficer łącznikowy do spraw pocztowych przy brytyjskim Pocztowym Dyrektoriacie (od 29 VIII 1944) - mjr Mieczysław Borowiec
 • Czołówka Głównej Poczty Polowej 101[12] (9 XII 1943 - 20 VII 1944) → Główna Poczta Polowa 104
  • kierownik - plut. / ppor. dr Adolf Heller
 • Główna Poczta Polowa 104, ang. Polish L of C Postal Unit (od 20 VII 1944) w Bari, w Neapolu (od 5 IX 1944) → 478 Gł.P.P.
 • 478 Główna Poczta Polowa, ang. 478 Polish Base Postal Office (od 23 IV 1946)[13]
 • 477 Oddział Pocztowy Bazy, ang. 477 Polish Postal Unit obsługiwał poczty polowe 106, 120, 128 i 130 (od 23 IV 1946[14])
 • Poczta Polowa 106 w San Basilio dla 7 DP i 4 BP (od 16 XI 1944)
 • Poczta Polowa 111
 • Poczta Polowa 113
 • Poczta Polowa 119 w San Basilio (od 16 XI 1944), rej. Arezzo (od 29 XII 1944)
 • Poczta Polowa 120
 • Poczta Polowa 117
 • Poczta Polowa 123
 • Poczta Polowa 127
 • Poczta Polowa 128 w Gallipoli (od 22 VII 1945 dla obsługi oddziałów o kryptonimach: 46, 437, 602, 6019, 627, 638, 678 i 679)
 • Poczta Polowa 130 w Mottoli (od 9 V 1944)
 • Poczta Polowa 131 w Campobasso (od 10 V 1944), w Ankonie (od 19 VI 1944)
 • Poczta Polowa 132 w Mottoli (do 8 V 1944)
 • Poczta Polowa 139
 • Poczta Polowa 140 dla 3 BSK w San Dominico (od 16 XI 1944), w rej. Arezzo (od 26 XII 1944)
Osobny artykuł: Poczta polowa.

Służba geograficzna

Służba Duszpasterstwa Wyznań Niekatolickich

 • szef duszpasterstwa wyznania prawosławnego - kapelan ks. Władysław Pietruczyk
 • szef duszpasterstwa wyznania mojżeszowego Armii Polskiej na Wschodzie i 2 KP oraz kapelan 5 KDP i 2 BCz - kpt. rabin Mejer Steinberg
 • kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego:

Pozostałe

 • Biuro Rozrachunkowe w Santa Maria del Pozzo, ang. Polish Audit Office[15]

Jednostki polskie i alianckie działające na korzyść korpusuEdytuj

Wielkie jednostki i oddziały (pododdziały) alianckie w operacyjnym podporządkowaniu 2 KPEdytuj

 • Włoski Korpus Wyzwoleńczy (wł. Corpo Italiano de Liberazione – CIL)
 • 1 Samodzielna Kompania Komandosów (ang. No 10 Inter Allied Commando, 6 Troop) od 4 kwietnia do 3 sierpnia 1944 r.
 • 111 Kompania Ochrony Mostów (włoski pododdział ochotniczy pod polskim dowództwem, razem z 1 Samodzielną Kompanią Commando tworzył Zgrupowanie Commando i występował w nim jako 2 Kompania Commando)
 • cztery kompanie pionierów włoskich podporządkowane dowódcy Saperów 2 KP
 • trzy plutony motorowe (litewskie, w składzie 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych)
 • brytyjski 78 Pułk Królewskiej Artylerii Polowej (ang. 78ht Field Artillery Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 3 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 3rd Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 4 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 4th Medium Regiments Royal Artillery)
 • 4 Pułk Królewskiej Nowozelandzkiej Artylerii Polowej (ang. 4th Field Artillery Regiments Of The Royal New Zealand Artillery)
 • brytyjski 5 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 5th Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 17 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 17 Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 26 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 26 Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 102 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 102 Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 140 Pułk Królewskiej Artylerii Średniej (ang. 140 Medium Regiments Royal Artillery)
 • brytyjski 654 Dywizjon Samolotów Artylerii (ang. 654 Air Observation Post Squadrons RAF)

Oddziały (pododdziały) wykonujące zadania bojowe na rzecz 2 KPEdytuj

Uzbrojenie i wyposażenieEdytuj

Broń strzeleckaEdytuj

ArtyleriaEdytuj

Broń pancerna (czołgi, działa pancerne, transportery opancerzone)Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. W okresie od 26 lutego do 21 czerwca 1945 pełniący obowiązki Naczelnego Wodza.
 2. W okresie od 26 lutego do 21 czerwca 1945 pełnił obowiązki dowódcy korpusu.
 3. w organizacji brytyjskiej występowało dopiero na szczeblu armii
 4. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 87.
 5. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 11, 26, 53 kpt. Barwiński był uprzednio kierownikiem Głównej Poczty Polowej 101.
 6. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 96.
 7. Pismo ojca Terezjusza Zielińskiego w sprawie strz. Ignacego Pilaszewicza. W: Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej. Sprawy wojskowe 2 Korpusu, 1946, sygn. sygn. A.44.745/1 [on-line]. IPMS, 1946-11-12. [dostęp 2017-08-11].
 8. Zygmunt Kroehnke, ur. 27 stycznia 1902 roku, kierownik Pralni i Łaźni Polowej nr 380 we wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do Ośrodka Sapersko-Pionierskiego 16 Dywizji Piechoty i przydzielony do 16 Batalionu Saperów na stanowisko oficera gospodarczego. Na podporucznika został awansowany ze starszeństwem z 1 lipca 1925 roku i 22. lokatą w korpusie oficerów rezerwy intendentów. W 1934 roku pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Poznań Miasto. Zygmunt Kroehnke, Sprawozdanie z kampanii wrześniowej w Polsce sporządzone 9 grudnia 1945 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. B.I.32h, s. 1. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, L.dz. 250/mob. 34, s. 209.
 9. Pismo ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej do dowódcy 15 Kompanii Warsztatowej w Predappio. W: Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej. Sprawa samochodów Ambasady, 1947, sygn. sygn. A.44.423/5 [on-line]. IPMS, 1946-09-06. [dostęp 2017-08-11].
 10. Pismo dowódcy 15 Kompanii Warsztatowej Korpusu do ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. W: Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej. Sprawa samochodów Ambasady, 1947, sygn. sygn. A.44.423/5 [on-line]. IPMS, 1946-08-30. [dostęp 2017-08-11].
 11. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 4, 23, 25.
 12. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 6 Czołówka Głównej Poczty Polowej 101 „otrzymała plombownicę ze znakami rozpoznawczymi «Główna Poczta Polowa 104» oraz inne rekwizyty imienne”.
 13. Kronika 478 Gł.P.P. 1946 ↓, s. 9.
 14. Kronika 478 Gł.P.P. 1946 ↓, s. 11.
 15. Kronika Gł.P.P.104 1945 ↓, s. 100.

BibliografiaEdytuj