Ferdynand I Hohenzollern-Sigmaringen – Inne języki