Szereg

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

w matematyceEdytuj

 • szereg – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników
 • szereg Fouriera – szereg, pozwalający rozłożyć funkcję okresową, spełniającą warunki Dirichleta, na sumę funkcji trygonometrycznych
 • szereg funkcyjny – szereg, którego wyrazami są funkcje o wspólnej dziedzinie
 • szereg geometryczny – ciąg którego n-ty wyraz jest suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
 • szereg harmoniczny – szereg liczbowy
 • szereg jednostajnie zbieżny – szereg, którego wyrazami są funkcje o wspólnej dziedzinie
 • szereg Laurenta – szereg Laurenta funkcji zespolonej to reprezentacja tej funkcji w postaci szeregu potęgowego, w którym występują również składniki o wykładniku ujemnym
 • szereg Maclaurina – przedstawienie funkcji (n+1)-razy różniczkowalnej przy pomocy wielomianu zależnego od kolejnych jej pochodnych oraz dostatecznie małej reszty
 • szereg potęgowy – szereg funkcyjny
 • szereg przemienny – szereg liczbowy, którego wyrazy są na przemian dodatnie i ujemne
 • szereg rozbieżny – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników
 • szereg Taylora – przedstawienie funkcji (n+1)-razy różniczkowalnej przy pomocy wielomianu zależnego od kolejnych jej pochodnych oraz dostatecznie małej reszty
 • szereg trygonometryczny – szereg funkcyjny
 • szereg Walsha – tworzą funkcje Walsha, które można uporządkować według jednego indeksu
 • szereg Liouville’a-Neumanna – szereg będący jednoznacznym i ciągłym rozwiązaniem drugiego rodzaju równania całkowego Fredholma

w muzyceEdytuj

 • naturalny szereg diatoniczny – szereg dźwięków tworzących oktawę
 • szereg chromatyczny – dźwięk muzyczny będący alteracją (podwyższeniem lub obniżeniem) dźwięku należącego do szeregu diatonicznego
 • szereg diatoniczny – szereg dźwięków odpowiadający białym klawiszom fortepianu poczynając od dźwięku c (dźwięki gamy C-dur)
 • szereg harmoniczny – szereg alikwotów, sinusoidalnych tonów składowych, na które można rozłożyć dowolny dźwięk, o ile jego barwa i natężenie nie zmienia się zbyt szybko w czasie
 • szereg zasadniczy – szereg dźwięków odpowiadający białym klawiszom fortepianu poczynając od dźwięku c (dźwięki gamy C-dur)

w statystyceEdytuj

pozostałeEdytuj

 • harmoniczny szereg sukcesyjny jezior – proces sukcesji ekologicznej, w której śródlądowe zbiorniki wodne przechodzą w następny etap rozwoju bez wyraźnej przewagi jednego czynnika ekologicznego
 • szereg aktynolitu – roztwór stały Ca-amfiboli
 • szereg czasowy – ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym
 • szereg homologiczny – zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych
 • szereg izologiczny – szereg, który tworzą związki organiczne posiadające te same grupy funkcyjne oraz tę samą liczbę atomów węgla
 • szereg (jeździectwo) – w jeździeckich skokach przez przeszkody przeszkoda wieloczłonowa
 • szereg napięciowy metali – zestawienie pierwiastków chemicznych o własnościach metalicznych, według ich potencjału standardowego E0
 • szereg promieniotwórczy – szereg nuklidów promieniotwórczych przekształcających się kolejno jedne w drugie na drodze rozpadów promieniotwórczych
 • szereg tryboelektryczny – zestawienie materiałów pod względem biegunowości i wielkości ładunku wytwarzanego podczas zetknięcia i rozdzielania dwóch materiałów
 • szereg (wojsko)
 • szereg wartości – wartości nominalne („znamionowe”) rezystancji oporników i pojemności kondensatorów produkowanych seryjnie pochodzą z ustalonej w tym celu tabeli szeregów