Trichlorek antymonu

związek chemiczny

Trichlorek antymonu, SbCl3nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i antymonu. W warunkach standardowych jest miękką substancją o ostrym zapachu. W obecności wody ulega hydrolizie do chlorku antymonylu i kwasu solnego:

Trichlorek antymonu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny SbCl3
Masa molowa 228,12 g/mol
Wygląd bezbarwne, higroskopijne kryształy lub przezroczysta, krystaliczna masa[1]
Identyfikacja
Numer CAS 10025-91-9
PubChem 24814
Podobne związki
Inne aniony SbF3, SbBr3, SbI3
Inne kationy NCl3, PCl3, AsCl3
Podobne związki SbCl5
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
SbCl3 + H2O → SbOCl + 2HCl

OtrzymywanieEdytuj

Trichlorek antymonu otrzymuje się działając kwasem solnym na trisiarczek antymonu:

Sb2S3 + 6HCl → 2SbCl3 + 3H2S

ZastosowanieEdytuj

Trichlorek antymonu jest wykorzystywany jako odczynnik przy wykrywaniu karotenoidów (w tym witaminy A) oraz jako katalizator w syntezie związków organicznych.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 4-48, ISBN 978-0-8493-0488-0.
  3. a b c d Trichlorek antymonu (nr 337374) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-02-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. a b Trichlorek antymonu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  5. Trichlorek antymonu (nr 337374) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-02-16]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)