Wikipedia:Artykuły na medal/Luty 2010

zajawkaEdytuj

Miasta ze statusem city w Wielkiej Brytanii: Status miasta city w Wielkiej Brytanii jest przyznawany przez króla Anglii pewnej określonej grupie miast. Miasta nieposiadające tego statusu noszą nazwę town. W Anglii i Walii tytuł ten przyznawano tradycyjnie miastom posiadającym katedrę i będącym siedzibami diecezji. Zasadę tę złamano dopiero w r. 1888, przyznając status Belfastowi z przyczyn pozareligijnych. Obecnie o przyznaniu statusu miasta decydują przede wszystkim czynniki geograficzno-historyczne, w tym wielkość populacji. W XX wieku status przyznano tylko 14 miastom. W roku 2000 na 39 miast ubiegających się o status, przyznano go trzem: Brighton, Wolverhampton i Inverness.

zajawkaEdytuj

Puchar Świata w biathlonie 2007/2008 był 31 sezonem w historii tej dyscypliny sportu. Pierwsze zawody odbyły się 29 listopada w Kontiolahti, zaś ostatnie w Oslo 16 marca. Główną imprezą sezonu były Mistrzostwa Świata w Östersund. W porównaniu do poprzedniego sezonu nie zaplanowano startów w Lahti oraz w Osrblie, które zastąpione zostały występami w Pjongczang oraz w Anterselvie. Klasyfikację generalną kobiet po raz pierwszy w karierze wygrała Niemka Magdalena Neuner. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Ole Einar Bjørndalen, pochodzący z Norwegii.

zajawkaEdytuj

Dawne osiedla w Polscemiejscowości niemające statusu wsi oraz wydzielone jednostki miejskie, którym w PRL nadawano w latach 1954–1972 oficjalny status „osiedla”. Twory te, jako oficjalne jednostki terytorialne, zniesiono w 1972, przy czym część z nich została włączona do struktury miast jako dzielnice, części nadano status wsi, a część została całkowicie wykreślona ze spisów miejscowości. Najwięcej tego rodzaju osiedli powstało na terenie Górnego Śląska.

zajawkaEdytuj

Rzut oszczepem mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas XII Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie. Tytułu mistrzowskiego bronił reprezentant Finlandii Tero Pitkämäki, zajął w Berlinie jednak ostatecznie piąte miejsce, a mistrzem świata został norweski miotacz Andreas Thorkildsen. W Mistrzostwach brało udział dwóch polskich oszczepników Igor Janik oraz Adrian Markowski. Obaj polscy miotacze zakończyli swój udział w zawodach w eliminacjach, zajmując odpowiednio 31. i 33. miejsce.

zajawkaEdytuj

Brabham BT19 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Rona Tauranaka dla brytyjskiego zespołu Brabham. Model BT19 uczestniczył w sezonach 1966 oraz 1967 Formuły 1 i był używany przez Jacka Brabhama, kiedy ten zdobywał swój trzeci tytuł mistrza świata w 1966 roku. BT19 był pierwszym samochodem Formuły 1 noszącym nazwisko kierowcy, który zdobył tytuł mistrzowski. Zbudowano tylko jeden model BT19. W 2004 roku firma Repco zakupiła go, a następnie wystawiła w Narodowym Muzeum Sportowym w Melbourne. BT19 jest również często demonstrowany na różnych pokazach.

zajawkaEdytuj

Bortezomiborganiczny związek chemiczny, dwupeptydowa pochodna kwasu borowego, będąca silnym i odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S – kompleksu białkowego odpowiadającego za degradację białek komórkowych. Bortezomib jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym wprowadzonym do leczenia inhibitorem proteasomu. W badaniach klinicznych II fazy stwierdzono istotną odpowiedź na leczenie u ponad 1/3 pacjentów z zaawansowanym szpiczakiem mnogim. Na tej podstawie amerykańska Agencja Żywności i Leków zarejestrowała bortezomib w trybie przyspieszonym ze wskazaniem leczenia szpiczaka mnogiego u chorych, u których po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia nastąpił nawrót choroby.

zajawkaEdytuj

Nałęcz (Choczennica, Łęczuch, Nalancz, Nalencz, Nałęczyta, Nałonie, Pomłość, Toczennica) – polski herb szlachecki związany z zawołaniami Nałęcz i Nałęcz Jezioro, jeden z najstarszych herbów polskich (zachował się na pieczęci z 1293, zaś legendy herbowe umieszczają jego początek w czasach pierwszych Piastów). Występował głównie w gnieździe rodu Nałęczów, Wielkopolsce. Spośród ponad 900 rodów używających Nałęcza największe znaczenie uzyskali Małachowscy, Ostrorogowie, Raczyńscy i Czarnkowscy.

zajawkaEdytuj

Beniamin, imię świeckie Wasilij Pawłowicz Kazanski (ur. 17 kwietnia 1873 w Nimenskim, zm. 13 sierpnia 1922 w Piotrogrodzie) – prawosławny biskup gdowski, następnie metropolita petersburski i gdowski Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jeden z głównych zwolenników społecznej działalności Cerkwi i szczególnej troski o głoszenie etyki chrześcijańskiej wśród robotników. W 1922 postawiony przed sądem rewolucyjnym, skazany na śmierć i stracony pod zarzutem organizowania działalności kontrrewolucyjnej w Piotrogrodzie. W 1992 kanonizowany przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Należy do Soboru Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich oraz Soboru Męczenników Petersburskich.

zajawkaEdytuj

Konflikt o spław Regą – jeden z zatargów handlowych na Pomorzu między Gryficami a białobockim klasztorem i Trzebiatowem, trwający w latach 1317–1686. Wydane przywileje dla miast, w tym prawo składu dla Trzebiatowa oraz pośredni udział w związku hanzeatyckim, spowodowały ponad 350-letni zatarg o wolny spław rzeką Regą. Przedmiotem konfliktu były, między innymi, dochody Gryfic z połowu, handlu rzecznego i morskiego. W XIV wieku Gryfice wiodły spór z klasztorem norbertanów, a od XV wieku zbrojny konflikt z Trzebiatowem. Mimo pozytywnego rozstrzygnięcia sporu na rzecz Gryfic, Trzebiatów prowadził zabiegi utrudniające wolny spław Regą. Spór zakończył się w I połowie XVIII wieku, kiedy to koryto rzeki uległo zamuleniu, obniżył się poziom wód, a sama Rega stała się nieżeglowna.