21 Pułk Artylerii Lekkiej

21 Pułk Artylerii Lekkiej (21 pal) – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego II RP.

21 Pułk Artylerii Lekkiej
21 Pułk Artylerii Polowej
Ilustracja
Odznaka pułku
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1921

Rozformowanie

1939

Tradycje
Święto

25 maja

Nadanie sztandaru

29 maja 1938

Dowódcy
Ostatni

ppłk Wojciech Pluta

Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Rzeszów, Kraków, Biała, Oświęcim

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

artyleria

Podległość

21 Dywizja Piechoty Górskiej

Pułk stacjonował w garnizonach: Rzeszów, Kraków i Biała (III dywizjon w Oświęcimiu)[1]. Był organiczną jednostką artylerii 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Pod względem szkolenia podporządkowany był dowódcy 5 Grupy Artylerii. Jako datę święta pułkowego przyjęto dzień 25 maja – rocznicę rozpoczęcia formowania pułku[2].

Formowanie i walki

edytuj

Jednostka sformowana została w lutym 1921 jako 21 pułk artylerii polowej. Początki oddziału związane są z powstaniem w lutym 1920 wywodzącej się z baterii zapasowej z Krakowa nowej baterii zapasowej. Nowa bateria otrzymała z krakowskiej baterii zapasowej i ze zbrojowni warszawskiej sprzęt na jeden dywizjon. Następnie została przeniesiona do Rzeszowa, gdzie sformowała I dywizjon. II dywizjon pułku był organizowany w połowie sierpnia 1920 przy baterii zapasowej 6 pap w Krakowie, a 3 da przy baterii zapasowej 2 pap Leg. w Radomiu. W skład III dywizjonu weszły baterie z ochotniczego 202 pap.

Kawalerowie Virtuti Militari

edytuj
 
Order Virtuti Militari
Żołnierze I/21 pap odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1920[3]:
kpt. Jan Geniusz kpt. Karol Łopatkiewicz nr 1851[4] kan. Józef Mazurkiewicz

Ponadto 7 oficerów, 4 podchorążych i 25 szeregowych zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych[3].

Pułk w okresie pokoju

edytuj
 
 
Koszary w Bielsku-Białej – miejsce stacjonowania pułku
 
Haubice 100 mm wz. 1914/19P

29 sierpnia 1922 roku pułk przybył do Krakowa i zajął koszary na Dąbiu[5].

10 maja 1926 w Domu Żołnierza Polskiego dzięki staraniom garnizonowego Komitetu Opieki nad Żołnierzem odbyło się uroczyste pożegnanie pułku z garnizonem krakowskim. Dwa dni później o godz. 9.00 pułk opuścił koszary[6].

31 grudnia 1931 roku na podstawie rozkazu B. Og. Org. 1120 – 18 Org. Ministra Spraw Wojskowych marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 21 pap został przemianowany na 21 pułk artylerii lekkiej[7].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[8][a]
dowódca pułku płk dypl. Konstanty Ważyński
I zastępca dowódcy ppłk Wojciech Pluta
adiutant por. Eustachy Jakubowski
lekarz medycyny por. lek. Witold Aleksander Niewodoski
starszy lekarz weterynarii mjr Franciszek Szkuta
oficer zwiadowczy por. Henryk Piotr Porębski
oficer placu Bielsko por. Józef Aleksander Lehnert
w dyspozycji dowódcy por. Marian Karol Gadowski
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Józef Karol Jedynakiewicz
oficer mobilizacyjny kpt. Jan Skulski
zastępca oficera mobilizacyjnego por. Seweryn Tadeusz Marian Smólski
oficer administracyjno-materiałowy por. Marian Jan Twardy
oficer gospodarczy kpt. int. Marian Ludwik Rybakiewicz
oficer żywnościowy por. Jan Tomaszewski
dowódca plutonu łączności por. Kazimierz Szych
oficer plutonu ppor. Józef Franciszek Maliński
dowódca szkoły podoficerskiej kpt. Władysław Krzyściak[b] *
dowódca plutonu por. Jan Kalina (*)
dowódca plutonu ppor. Rudolf Reimann (*)
dowódca plutonu ppor. Stanisław Marian Szkuta (*)
dowódca I dywizjonu mjr Józef I Kozieł
dowódca 1 baterii kpt. Józef Podczaski
dowódca plutonu ppor. Wiktor Toczyłowski
dowódca 2 baterii kpt. Kazimierz Ryłko
dowódca plutonu ppor. Ryszard Stanisław Toczkowski
dowódca 3 baterii vacat
dowódca plutonu por. Stanisław Juraszek
dowódca II dywizjonu mjr Stefan Pałucki
dowódca 5 baterii kpt. Władysław Krzyściak (*)
dowódca plutonu ppor. Stanisław Marian Szkuta (*)
dowódca 6 baterii kpt. Stanisław VII Wojciechowski
dowódca plutonu ppor. Jerzy Stanisław Makowski
dowódca III dywizjonu mjr Józef Korus
adiutant dywizjonu kpt. Józef IV Jasiński
pomocnik dowódcy dywizjonu ds. gosp. kpt. Antoni Żyromski
oficer zwiadowczy dywizjonu por. Jan Kalina (*)
dowódca 7 baterii p.o. por. Józef Misztal
dowódca plutonu ppor. Rudolf Reimann (*)
dowódca 8 baterii kpt. Jan Bronikowski
dowódca plutonu ppor. Henryk Bandrowski
dowódca plutonu ppor. Tadeusz Jankowski
na kursie por. Adolf Jan Młodnicki

Pułk w kampanii wrześniowej

edytuj

W kampanii wrześniowej pułk walczył w składzie macierzystej 21 Dywizji Piechoty Górskiej.

 
Pułk walczył w składzie 21 DPGórskiej
Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939
Dowództwo
dowódca pułku ppłk Pluta Wojciech
adiutant por. Jakubowski Eustachy
oficer zwiadowczy por. rez. Lewinger- Banachowski Mieczysław
oficer łączności por. Porębski Henryk Piotr
oficer broni ppor. rez. Magzamen Norbert
oficer płatnik kpt. Rybakiewicz Marian
szef kancelarii pułku st.ogn. Kanach Franciszek
I dywizjon
dowódca dywizjonu mjr Koziełł Józef
dowódca 1 baterii kpt. rez. Bujak Kazimierz
ppor. Toczyłowski Wiktor
dowódca 2 baterii ppor. rez. Grandowski Tadeusz
dowódca 3 baterii por. Młodnicki Adolf
ppor. Juraszek Stanisław
II dywizjon
dowódca kpt. Krzyściak Władysław
dowódca 4 baterii kpt. Knycz Zdzisław
ppor. Pasierbiński Jerzy
dowódca 5 baterii kpt. Kurowski Witold
dowódca 6 baterii ppor. Reimann-Hanczewski Rudolf
III dywizjon
dowódca dywizjonu kpt. Jasiński Józef
kpt. Bronikowski Jan
dowódca 7 baterii por. Misztal Józef
dowódca 8 baterii kpt. Bronikowski Jan,
ppor. Kuźniar Eugeniusz
dowódca 9 baterii por. Jankowski Tadeusz

Symbole pułkowe

edytuj
 
Wręczenie sztandarów pułkom artylerii na krakowskich Błoniach - d-ca 21 pal odbiera sztandar z rąk Inspektora Armii gen. dyw. Juliusza Rómmla

Sztandar

edytuj
Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

4 grudnia 1927 Prezydent RP Ignacy Mościcki zatwierdził wzór sztandaru dla 21 pal[11]. 29 maja 1938 na Błoniach krakowskich, gen. dyw. Juliusz Rómmel wręczył pułkowi sztandar[1].
Sztandar został wykonany zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Na prawej stronie płata także znajdował się amarantowy krzyż, w środku którego wyhaftowano orła w wieńcu laurowym. Na białych polach, pomiędzy ramionami krzyża, znajdowały się cyfry 21 w wieńcach laurowych[12].
Na lewej stronie płata sztandarowego, pośrodku krzyża kawaleryjskiego znajdował się wieniec taki sam jak po stronie prawej, a w wieńcu trzywierszowy napis „HONOR I OJCZYZNA”. W rogach sztandaru, w mniejszych wieńcach umieszczone były na tarczach:

na ramionach krzyża kawalerskiego znajdowały się wyhaftowane nazwy i daty ważniejszych bitew pułku:

 • na górnym – „Rzeszów 25.V.1920”,
 • na dolnym – „Gródek 29.VIII.1920”,
 • na lewym – „Kuźnica 23.IX.1920”,
 • na prawym – „Granne 20.VIII.1920”[11].

Odznaka pamiątkowa

edytuj

11 marca 1930 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 21 pułku artylerii polowej[13]. Odznaka o wymiarach 42x42 mm ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach pokrytych ciemnozieloną emalią z czarną obwódką, srebrną krawędzią i zakończonymi kulkami. Na środek krzyża nałożona srebrzysta swastyka prawoskrętna z numerem pułku „21”, na skrzyżowanych złoconych lufach armatnich. Odznaka oficerska, dwuczęściowa, wykonana w srebrze i emaliowana. Wykonawcą odznaki był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[14]. Istniała jednokolorowa wersja żołnierska[15]

Żołnierze pułku

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze 21 Pułku Artylerii Lekkiej.
Dowódcy pułku
 • płk art. Romuald Kowalski (do 15 VIII 1922 → Rezerwa oficerów sztabowych DOK V[16])
 • płk art. Karol Grodzicki (15 VIII 1922[16] – 2 X 1925 → zastępca szefa artylerii OK V[17])
 • ppłk art. Edward d'Erceville (cz.p.o. od VII 1924[18])
 • ppłk / płk art. Ignacy Bolesław Hermanowski (od 17 XI 1925[19])
 • ppłk / płk art. dr Roman Władysław Odzierżyński (21 III 1928 – 19 VI 1933 → komendant Szkoły Strzelania Artylerii w Toruniu[20])
 • ppłk dypl. art. Edward Rudowicz (p.o. VI 1933 – IV 1934)
 • płk art. dr Włodzimierz Dembiński (IV 1934)
 • płk dypl. Konstanty Kazimierz Ważyński (17 II 1938 – VIII 1939 → dowódca artylerii dywizyjnej 21 DP)
 • ppłk Wojciech Pluta (VIII – IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku – I zastępca dowódcy)

Żołnierze 21 pułku artylerii lekkiej - ofiary zbrodni katyńskiej

edytuj

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[28] oraz Muzeum Katyńskie[29][c][d].

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Fizek Karol podporucznik rezerwy nauczyciel gimnazjum w Cieszynie Katyń
Kukucz Paweł porucznik rezerwy technik rolnik Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna Żyrowiczach Katyń
Majchrowski Romuald[32] podporucznik rezerwy naczelnik Zakładu Karnego w Bielsku-Białej Katyń
Michałek Teodor podporucznik rezerwy nauczyciel gimnazjum Katyń
Probst Jóżef podporucznik rezerwy inżynier Katyń
Rostkowski Zygmunt podporucznik rezerwy agronom Katyń
Szarowicz Kazimierz[33] podporucznik rezerwy absolwent WSH w Krakowie Sąd w Lesku Katyń
Tarach Zdzisław podporucznik rezerwy urzędnik PKP Katyń
Tatarczyk Henryk podporucznik rezerwy prawnik sąd w Katowicach Katyń
Wiśniowski Alfred podporucznik rezerwy Katyń
 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].
 2. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[10].
 3. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[30].
 4. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[31].

Przypisy

edytuj
 1. a b Satora 1990 ↓, s. 296.
 2. Galster 1975 ↓, s. 58.
 3. a b Czechowicz 1929 ↓, s. 14.
 4. Polak (red.) 1993 ↓, s. 125.
 5. Przyjazd 21 p.a.p. do Krakowa. „Polska Zbrojna”. 236, s. 3, 1922-08-31. Warszawa. .
 6. Czas Nr 109 z 14 maja 1926 r., s. 3.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 31 grudnia 1931 roku, poz. 473.
 8. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 738–739.
 9. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 10. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 11. a b Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 18 z 31 grudnia 1937 roku, poz. 232.
 12. Dz.U. z 1927 r. nr 115, poz. 980.
 13. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 8 z 11 marca 1930 roku, poz. 76.
 14. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 258–259.
 15. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 259.
 16. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 26 z 12 sierpnia 1922 roku, s. 608.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 98 z 2 października 1925 roku, s. 533.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 63 z 6 lipca 1924 roku, s. 373.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 121 z 17 listopada 1925 roku, s. 651.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 134.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 43 z 11 listopada 1922 roku, s. 829.
 22. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 755.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 71 z 26 lipca 1924 roku, s. 408.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 122.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 14.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 29.
 27. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 422.
 28. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 29. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 30. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 31. Wyrwa 2015 ↓.
 32. Księgi Cmentarne – wpis 2189.
 33. Księgi Cmentarne – wpis 3610.

Bibliografia

edytuj