Król Anglii
860 Ethelbert 866
Hrabia Aragonii
844 Galindo I Aznárez 867
Król Asturii
850 Ordoño I 866
Hrabia Barcelony
858 Humfryd 864
Cesarz Bizancjum
842 Michał III Metystes 867
Chan Bułgarii
852 Borys I Michał 889
Cesarz Chin
859 Yizong 873
Książę Czech
850 Gościwit 870
Król Franków
wschodnich
855 Ludwik II Niemiecki 875
Król Franków
zachodnich
843 Karol II Łysy 877
Cesarz Japonii
858 Seiwa 876
Kalif
861 Al-Muntasir 862
862 Al-Musta'in 866
Patriarcha
Konstantynopola
858 Focjusz I Wielki 867
Król Mercji
852 Burgred 874
Król Nawarry
851 Garcia Iniguez 880
Król Nortumbrii
848 Osbert 863
Papież
858 Mikołaj I 867
Cesarz rzymski
850 Ludwik II 875
Książę Saksonii
844 Ludolf 866
Król Szkocji
858 Donald I 862
862 Konstantyn I 877
Doża Wenecji
837 Pietro Tradonico 864
Książę wielkomorawski
846 Rościsław 870

Rok 862 / DCCCLXII

stulecia: VIII wiek ~ IX wiek ~ X wiek
lata: 852 « 857 « 858 « 859 « 860 « 861 « 862 » 863 » 864 » 865 » 866 » 867 » 872


WydarzeniaEdytuj

ZmarliEdytuj

Umarł wincent wiltorrf