Benzyloamina

związek chemiczny

Benzyloamina, PhCH
2
NH
2
organiczny związek chemiczny z grupy amin zawierający grupę benzylową. Zasadowość benzyloaminy (pKBH+
= 9,34
) zbliżona jest do zasadowości amoniaku (pKBH+
= 9,25
).

Benzyloamina
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C7H9N

Masa molowa

107,15 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

100-46-9
2208-34-6 (siarczan)
3287-99-8 (chlorowodorek)
37488-40-7 (bromowodorek)

PubChem

7504

DrugBank

DB02464

Podobne związki
Podobne związki

anilina, alkohol benzylowy

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Otrzymywana przez uwodornianie benzonitrylu zgodnie z reakcją:

Benzonitrile hydrogenation.svg


Wykorzystywana w syntezie organicznej do otrzymywania amin drugorzędowych. W pierwszym etapie powstaje amina trzeciorzędowa, zawierająca grupę benzylową, która może zostać usunięta w wyniku hydrogenolizy[10]:

C
6
H
5
CH
2
NH
2
+ 2RBr → C
6
H
5
CH
2
NR
2
+ 2HBr
C
6
H
5
CH
2
NR
2
+ H
2
→ C
6
H
5
CH
3
+ R
2
NH

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Haynes 2014 ↓, s. 3-44.
  2. Haynes 2014 ↓, s. 5-198.
  3. a b Benzylamine, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2016-04-11] (ang.).
  4. Haynes 2014 ↓, s. 5-99.
  5. a b c d Benzylamine (nr 407712) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2016-04-11]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  6. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 6-234.
  7. a b c Haynes 2014 ↓, s. 6-184.
  8. a b Benzyloamina (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-02].
  9. Benzyloamina (nr 407712) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2016-04-11]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  10. V.J. Gatto, S.R. Miller, G.W. Gokel. 4,13-Diaza-18-Crown-6. „Organic Syntheses”. 8, s. 152, 1993. 

BibliografiaEdytuj