Chlorek allilu

związek chemiczny

Chlorek allilu (3-chloropropen), CH2=CHCH2Cl – organiczny związek chemiczny z grupy chlorowych pochodnych olefin. Jest lotną, łatwopalną, bezbarwną cieczą o charakterystycznym ostrym zapachu. Słabo miesza się z wodą. Dobrymi rozpuszczalnikamialkohol etylowy i eter dietylowy. Wytwarzany jest w reakcji chlorowania propylenu. Jego jedynym producentem w Polsce są Zakłady Chemiczne Zachem S.A. w Bydgoszczy. Stosowany jest głównie w syntezie organicznej do wprowadzania grupy allilowej (CH2=CHCH2−), a także do produkcji leków, barwników, tworzyw sztucznych i środków owadobójczych oraz gliceryny.

Chlorek allilu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H5Cl
Masa molowa 76,52 g/mol
Wygląd bezbarwna lub jasnożółta ciecz o nieprzyjemnym zapachu[1]
Identyfikacja
Numer CAS 107-05-1
PubChem 7850[2]
Podobne związki
Podobne związki chlorek benzylu, alkohol allilowy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j k l Chlorek allilu (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-06-24].
  2. Chlorek allilu (CID: 7850) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c Chlorek allilu (nr 236306) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b c Chlorek allilu (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-06-24].
  5. a b Chlorek allilu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-02].