Chrząszcze drapieżne Mołdawii

Chrząszcze drapieżne Mołdawii – ogół taksonów chrząszczy (Coleoptera) z podrzędu chrząszczy drapieżnych (Adephaga), których występowanie stwierdzono na terenie Mołdawii i należących do koleopterofauny tego kraju.

Według listy autorstwa Svetlany Bacal, Natalii Munteanu Molotievskiy i Iona Toderaşa z 2013 roku w Mołdawii stwierdzono 2512 gatunków chrząszczy, w tym 526 gatunków z podrzędu drapieżnych. Gatunki w poniższym wykazie podane są za tą listą, chyba że mają przypis do innej publikacji[1].

GeadephagaEdytuj

Biegaczowate (Carabidae)Edytuj

BrachininaeEdytuj

BroscinaeEdytuj

CarabinaeEdytuj

ElaphrinaeEdytuj

HarpalinaeEdytuj

LoricerinaeEdytuj

NebriinaeEdytuj


OmophroninaeEdytuj

ScaritinaeEdytuj

TrechinaeEdytuj

Trzyszczowate (Cicindelinae)Edytuj

Zagłębkowate (Rhysodidae)Edytuj

HydradephagaEdytuj

Flisakowate (Haliplidae)Edytuj

Krętakowate (Gyrinidae)Edytuj

NoteridaeEdytuj

Pływakowate (Dytiscidae)Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Svetlana Bacal, Natalia Munteanu Molotievskiy, Toderas Ion. Checklist of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Republic of Moldova. „Brukenthal. Acta Musei”. 8, s. 415-450, 2013.