Droga wojewódzka nr 867

(Przekierowano z DW867)

Droga wojewódzka nr 867 (DW867) – droga wojewódzka klasy G, o długości 82,728 km, łącząca Sieniawę leżącą w województwie podkarpackim z Hrebennem w województwie lubelskim.

DW867
Długość 82,728 km
Województwa Podkarpackie 76,518 km,
Lubelskie 6,210 km
Wiadukt DK17 nad DW867 w Hrebennem

Droga przebiega równoleżnikowo na odcinku 76,518 km przez: powiat przeworski i powiat lubaczowski na terenie województwa podkarpackiego oraz na odcinku 6,210 km przez powiat tomaszowski na terenie województwa lubelskiego. Prowadzi między innymi przez Roztocze Wschodnie.

Aktualne InwestycjeEdytuj

Na odcinku PrusieSiedliska o długości 3,331 km droga była nieciągła – istniała jako droga gruntowa. Kosztem ponad 7,5 mln wybudowano dwa brakujące odcinki, a otwarcie całej drogi odbyło się 14 listopada 2014 roku.

W ten sposób powstało kluczowe w zakresie komunikacji przygranicznej, a zarazem wygodne połączenie czterech polsko-ukraińskich przejść granicznych: drogowego w Hrebennem, kolejowego w Hrebennem, kolejowego w Werchracie oraz drogowego w Budomierzu.

Planowane inwestycyjneEdytuj

Na lata 2017–2018 zaplanowana jest rozbudowa na odcinku 40,1 km: Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów. Inwestycja będzie podzielona na 3 etapy:

Etap I: ~31,5 km od Sieniawy – km 0+000 do zlokalizowanego w zachodniej części Oleszyc skrzyżowania z drogą wojewódzką 865 przy ul. Jarosławskiej. Etap II: odcinek ~5,2 km – północna obwodnica Oleszyc, wraz z rozbudową istniejącej drogi, aż do zlokalizowanego w południowo-zachodniej części Lubaczowa skrzyżowania ulic kard. S. Wyszyńskiego i Sportowej. Etap III: ~3,4 km południowa obwodnica Lubaczowa kończąca się w zachodniej części Lisich Jam na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 z ul. Wspólną.

Ważniejsze miejscowości leżące przy trasie DW867Edytuj

Linki zewnętrzneEdytuj