Droga wojewódzka nr 395

Droga wojewódzka nr 395 (DW395) – droga wojewódzka o długości 77 km w zachodniej części Polski na Dolnym Śląsku. Przebiega przez powiaty: ząbkowicki, strzeliński i wrocławski. Łączy Paczków z Wrocławiem.

DW395
Długość 77 km
Województwa opolskie,
dolnośląskie
Zdjęcie
Droga wojewódzka nr 395 w Wojkowicach
Droga wojewódzka nr 395 w Wojkowicach

Ograniczenia w ruchuEdytuj

  • We Wrocławiu przy ulicy Bardzkiej wiadukt kolejowy nad drogą, oznakowany zakazem wjazdu dla pojazdów wyższych niż 3,8 m

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Droga wojewódzka nr 395 objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
  do 10 ton Żerniki Wrocławskie (rondo) – węzeł „Wrocław Wschód” 4[1]
  do 8 ton

Miejscowości leżące przy trasie DW395Edytuj

  Województwo dolnośląskie

  miasto powiat Wrocław

  Powiat wrocławski

  Powiat strzeliński

  Powiat ząbkowicki

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
  2. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

    Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)