Droga wojewódzka nr 901

Droga wojewódzka nr 901 (DW901) – droga wojewódzka w zachodniej części województwa śląskiego i wschodniej województwa opolskiego o długości 75 km łącząca Gliwice (w granicach miasta jako ul. Toszecka) z Olesnem. Droga przebiega przez 3 powiaty: gliwicki (miasto Pyskowice, gmina Wielowieś), strzelecki (gmina Zawadzkie), oleski (gmina Dobrodzień, gmina Olesno).

DW901
Początek drogi

Gliwice

Koniec drogi

Olesno

Długość

75 km

Województwa

śląskie,
(powiat gliwicki),
opolskie,
(powiat strzelecki,
powiat oleski)

Zdjęcie
Ulica Toszecka w Gliwicach – fragment DW 901
Ulica Toszecka w Gliwicach – fragment DW 901

Historia numeracji edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952[1].
37 droga państwowa GliwiceŁabędyPyskowiceZawadzkieDobrodzieńOlesno 1952 – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
901 droga krajowa (XII 1985 – 1999/2000)
droga wojewódzka (od 1999/2000 r.)
Olesno – Dobrodzień – Zawadzkie – Wielowieś – Pyskowice – Gliwice od 1985
• W latach 1999 – 2000 kategorię drogi krajowej posiadał jedynie krótki odcinek w Pyskowicach; 1 stycznia 1999 roku pozostała część arterii została przeklasyfikowana na drogę wojewódzką
• Dawniej dopuszczony ruch ciężki – dozwolony ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton

Dopuszczalny nacisk na oś edytuj

Na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej do 8 ton[2].

Miejscowości leżące przy trasie DW901 edytuj

Przypisy edytuj

 1. Zygmunt Jaworski, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) rok 1939/1940, Tadeusz Musiał, 1939.
 2. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)