Gatunki lasotwórcze

Gatunki lasotwórczegatunki drzew o dużym znaczeniu gospodarczym, panujące lub współpanujące w drzewostanach określonego obszaru geograficznego.

G.l. w Polsce są gatunki z rodzajów: