Giacomo Leopardi

włoski filozof i poeta

Conte Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, znany jako Giacomo Leopardi (ur. 29 czerwca 1798 w Recanati, zm. 14 czerwca 1837 w Neapolu) − włoski filozof i poeta romantyczny, zaliczany do grona największych klasyków XIX-wiecznej literatury światowej[1]. Prekursor pesymizmu jako spójnego i całościowego systemu filozoficznego.

Giacomo Leopardi
Ilustracja
Imię i nazwisko Conte Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi
Data i miejsce urodzenia 29 czerwca 1798
Recanati
Data i miejsce śmierci 14 czerwca 1837
Neapol
podpis
Strona internetowa

Cała twórczość − zarówno literacka, jak i filozoficzna − Leopardiego stanowiła wyraz skrajnej rozpaczy. Towarzyszące poecie przez całe życie poczucie głębokiego osamotnienia, przemoc w rodzinie, dotkliwy ból z powodu nieodwzajemnionej miłości, słaby stan zdrowia fizycznego, a przy tym nadwrażliwość i społeczna alienacja zaważyły bowiem na kształcie jego liryki, która egzystencję ludzką pojmuje w kategoriach „niekończącego się cierpienia” i „bezlitosnej natury”. Przez ostatnie lata życia romantyk zamieszkiwał w domu u stóp Wezuwiusza, gdzie medytował nad ostateczną zagładą człowieka[1].

Na podstawie teorii estetyczno-literackich Leopardiego powstała koncepcja tzw. „poezji leopardiańskiej”.

ŻyciorysEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

TwórczośćEdytuj

Głównym dziełem poetyckim Leopardiego są I canti (Pieśni) wydane w roku 1831[2]. Tomik ten zawiera czterdzieści jeden utworów. Są one skomponowane w przemyślany sposób, zazwyczaj przy użyciu bardzo skomplikowanych strof, liczących nawet około dwudziestu wersów. Do najważniejszych należą All'Italia (Do Włoch), Sopra il monumento di Dante (Na pomnik Dantego) i Ultimo canto di Saffo (Ostatnia pieśń Safony). Pieśni były tłumaczone na język polski między innymi przez Edwarda Porębowicza[3], Grzegorza Franczaka[4], Jadwigę Dickstein-Wieleżyńską, Stanisława Kasprzysiaka i Jarosława Mikołajewskiego[5]. Poeta napisał też obszerny poemat tercyną Appressamento della morte.

Poglądy filozoficzneEdytuj

Utwory Leopardiego przesycone są tragizmem istnienia; stale pojawiającym się wątkiem jest refleksja nad miłością, najczęściej nieszczęśliwą, oraz śmiercią jako kresem cierpienia (miłosnego, bądź związanego z samotnością). Za punkt wyjścia dla tej refleksji obiera poeta cytat z Uczty Platona: „Dionizos i Hades są jednym i tym samym bogiem”. Leopardi wyraża to słowami: „W jeden dzień siostry z losu się poczęły: Miłość i Śmierć”. Paradoksalnie, namysł Leopardiego nad życiem-wieczną potrzebą (poniekąd prekursorski względem filozofii Arthura Schopenhauera) zwraca się w stronę afirmacji cierpienia jako jedynej realnej rzeczy w egzystencji ludzkiej. Wiąże się on również z tradycją mistyczną, która pojmuje śmierć w kategoriach „kresu doświadczenia”, a umieranie jako punkt kulminacyjny, moment poczucia „jedności” ze światem; doczesne istnienie jest z kolei stałym poszukiwaniem owej utraconej „jedności” (również w sensie erotycznym), które poprzez swoją niemożliwość całkowitego spełnienia implikuje cierpienie.

O duchowym pokrewieństwie z Leopardim dał wyraz Schopenhauer w drugiej części Świata jako woli i przedstawienia, gdzie można znaleźć uwagę, że nikt nie był tak owładnięty przez poczucie marności świata i nikt nie opisał jej równie obszernie i pomysłowo jak Leopardi.[6]

Wczesną myśl Leopardiego przepełniały pesymistyczne wizje historiozoficzne oraz kosmogoniczne, zwłaszcza w analizie stosunku między naturą a cywilizacją, który to stosunek żywo interesował pokolenie romantyków za sprawą rustykalnej filozofii Jana Jakuba Rousseau przeciwstawiającej się apologii oświeceniowego postępu. Poeta poddał krytyce tzw. „nowoczesnego człowieka” z jego nadmiernym przywiązaniem do „rzeczywistości” oraz zerwaniem z śródziemnomorską tradycją mitologiczną. Ważną podporą Leopardiego była w tym miejscu kultura antyczna, etyka chrześcijańska, humanizm renesansowy oraz idea religii w ogóle. W późniejszym czasie religijność poety zaczęła jednak zanikać na rzecz empirycznego pojmowania świata w duchu myśli Johna Locke’a. Wszystko to sprawiło, że Leopardiego współcześnie zwykło się uznawać za ojca filozoficznego nihilizmu.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Conte Giacomo Leopardi (1798-1837) (ang.). authorscalendar.info. [dostęp 2016-02-16].
  2. Giacomo Leopardi (pol.). PWN. [dostęp 2016-07-21].
  3. Jakób Leopardi, Wybór pism wierszem i prozą, Warszawa: Salomon Lewantal, 1887. http://rcin.org.pl/Content/20276/WA004_2027_T3857_Leopardi-Wybor.pdf.
  4. Giacomo Leopardi: Nieskończoność. Wybór pieśni. Warszawa: Teta Veleta, 2000.
  5. Giacomo Leopardi: Pieśni. Warszawa: Maj, 1990.
  6. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie (przeł. J. Garewicz, t. 2, PWN, s. 842-843, 1995.