Glikol dietylenowy

związek chemiczny

Glikol dietylenowy, DEG – organiczny związek chemiczny z grupy dioli. Jest drugim w szeregu homologicznym glikoli polietylenowych.

Glikol dietylenowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C4H10O3

Inne wzory

HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH

Masa molowa

106,12 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna, higroskopijna ciecz[1][2]

Identyfikacja
Numer CAS

111-46-6

PubChem

8117

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Otrzymywanie

edytuj

Glikol dietylenowy wytwarzany jest w wyniku reakcji hydratacji tlenku etylenu jako produkt uboczny (<10%) podczas syntezy glikolu etylenowego (MEG)[6][7]:

(CH
2
CH
2
)O + H
2
O → HOCH
2
CH
2
OH
(MEG)
(CH
2
CH
2
)O + HOCH
2
CH
2
OH → HOCH
2
CH
2
OCH
2
CH
2
OH
(DEG)

Po wydzieleniu go i oczyszczeniu w procesie rektyfikacji oferowany jest jako produkt handlowy o czystości przekraczającej 99%[6][7].

Zastosowania

edytuj

Związek ten jest stosowany do produkcji płynów zapobiegających zamarzaniu, jako surowiec do produkcji żywic poliestrowych, jako rozpuszczalnik w przemyśle, czynnik do osuszania gazów i stabilizacji wilgotności[7].

Właściwości

edytuj

Jest szkodliwy, może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, płuc, oczu i skóry. Ma również działanie narkotyczne.

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e f g h i j DI(Hydroxyethyl)ether, [w:] PubChem, United States National Library of Medicine, CID: 8117 [dostęp 2021-05-27] (ang.).
  2. a b c d Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  3. a b c d e Glikol dietylenowy (nr 93171) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski.
  4. a b Diethylene glycol, [w:] ChemIDplus, United States National Library of Medicine [dostęp 2012-09-01] (ang.).
  5. a b Glikol dietylenowy, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-07] (ang.).
  6. a b Siegfried Rebsdat, Dieter Mayer, Ethylene Glycol, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley‐VCH, 2005, s. 4–8, DOI10.1002/14356007.a10_101 (ang.).
  7. a b c Glikol dietylenowy [online], PKN Orlen [dostęp 2021-05-27].