Hipoteza Kurepy

Hipoteza Kurepy, KH (od ang. Kurepa hypothesis) – zdanie teorii mnogości postulujące istnienie obiektów nazywanych drzewami Kurepy. Jest ono niezależne od standardowych aksjomatów ZFC (nie można go udowodnić ani obalić na gruncie tych aksjomatów).

DefinicjeEdytuj

Drzewo to częściowy porządek   o własności: dla każdego   zbiór   jest dobrze uporządkowany (przez relację  ). Niech   będzie drzewem. Wysokością   elementu   w drzewie   nazywa się typ porządkowy zbioru   Dla każdej liczby porządkowej   definiuje się  -ty poziom drzewa   jako zbiór

 

Drzewo   spełniające

  •   dla każdej przeliczalnej liczby   ale  

oraz

  •  

nazywa się drzewem  

Jeżeli   jest drzewem   to łańcuch   nazywa się gałęzią w drzewie   jeśli

 

Drzewo Kurepy to drzewo     w którym istnieją przynajmniej gałęzie   Hipotezą Kurepy nazywa się zdanie stwierdzające, że „istnieje drzewo Kurepy”.

WłasnościEdytuj

  • Wzmocnienie   diamentu Jensena implikuje KH. Zatem hipoteza Kurepy jest spełniona w uniwersum konstruowalnym L.
  • Jeśli istnieje liczba nieosiągalna, to pewne pojęcie forsingu forsuje ¬KH (negacja KH). Zatem jeśli niesprzeczna jest teoria ZFC + „istnieje liczba nieosiągalna”, to niesprzeczne jest również ZFC + ¬KH.
  • Powyżej liczba nieosiągalna jest niezbędna, gdyż ¬KH pociąga nieosiągalność   w L.

Zobacz teżEdytuj