Uniwersum konstruowalne

Uniwersum konstruowalne (lub uniwersum Gödla) – klasa zbiorów budowana przy założeniu aksjomatyki Zermela-Fraenkla (ZF), która tworzy model wewnętrzny ZFC. W pewnym sensie klasa ta składa się tylko z tych zbiorów, które muszą istnieć, aby aksjomaty ZF były spełnione i każdy jej element jest opisany/skonstruowany przy użyciu elementów prostszych. Zwykle uniwersum konstruowalne oznacza się przez L a jego elementy nazywa zbiorami konstruowalnymi.

Konstrukcję L podał austriacki matematyk Kurt Gödel w celu udowodnienia, że jeśli ZF jest niesprzeczne, to także niesprzeczne jest ZF z dołączonym aksjomatem wyboru i uogólnioną hipotezą continuum (GCH). Sam wynik ogłoszono w 1938, ale pierwszy szkic dowodu (z konstrukcją L) ukazał się w 1939[1]. Rok później Gödel opublikował monografię podającą szczegółowy opis tego modelu[2].

Z uniwersum konstruowalnym związany jest aksjomat konstruowalności. Jest to zdanie orzekające, że każdy zbiór jest konstruowalny (tzn. V=L). Aksjomat konstruowalności jest niezależny od standardowych aksjomatów ZFC (ani tego aksjomatu, ani jego zaprzeczenia nie można udowodnić na gruncie ZFC).

Zagadnieniu uniwersum zbioru konstruowalnych poświęcona jest częściowo monografia Thomasa Jecha[3].

Definicje Edytuj

Operacje Gödla Edytuj

Dla zbiorów   określa się operacje:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niech   będzie dowolnym zbiorem. Dla   można zdefiniować indukcyjnie zbiory  

  •  
  • jeżeli   jest liczbą naturalną i skonstruowany został już zbiór   to niech
 

Domknięciem Gödla zbioru A nazywa się zbiór

 

Domknięcie Gödla zbioru   jest najmniejszym zbiorem który go zawiera oraz który jest zamknięty na operacje   Dla zbioru A określamy się również zbiór

 

gdzie   oznacza zbiór potęgowy zbioru A.

Klasy Lα i L Edytuj

Przez indukcję po liczbach porządkowych definiuje się hierarchię zbiorów konstruowalnych:

 
     gdy   jest liczbą graniczną,
 

Następnie

 

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich liczbach porządkowych. Klasę L nazywa się uniwersum konstruowalnym a jej elementy nazywane są zbiorami konstruowalnymi.

Aksjomat konstruowalności to zdanie wszystkie zbiory są konstruowalne, tzn.  

Własności Edytuj

  • Każdy ze zbiorów   jest tranzytywny (tzn. jeśli   to  ) oraz   jest liczbą porządkową   Stąd   jest klasą tranzytywną zawierającą wszystkie liczby porządkowe.
  • Jeśli M jest klasą tranzytywną zawierającą wszystkie liczby porządkowe i taką że   to  
  •   (z relacją  ) jest modelem ZFC. Ponadto następujące zdania są spełnione w tym modelu:
(i)  aksjomat konstruowalności  
(ii)  uogólniona hipoteza continuum GCH
(iii)  diament   (zasada kombinatoryczna Jensena)
(iv)  istnieje drzewo Suslina, tzn. ¬SH
(v)  istnieje drzewo Kurepy, tzn. KH
(vi)   nie istnieje liczba mierzalna
(vii)   istnieje   dobre uporządkowanie prostej
(viii)   istnieje  -podzbiór prostej, który nie jest mierzalny w sensie Lebesgue’a i który nie ma własności Baire’a
(ix)   istnieje nieprzeliczalny koanalityczny podzbiór prostej który nie zawiera żadnego podzbioru doskonałego
(x)  hipoteza Whiteheada, tzn. każda grupa przemienna   taka, że   jest wolną grupą abelową (zob. funktor Ext).
  • Zdania (ii)-(ix) sformułowane powyżej są konsekwencjami aksjomatu konstruowalności (zdania (i)). Jego przyjęcie powoduje, że powyższe zdania są prawdziwe również w uniwersum von Neumanna, dając odpowiedź na wiele problemów teorii mnogości oraz pewnych interesujących pytań w analizie.

Przypisy Edytuj

  1. Kurt Gödel: Consistency-proof for the generalized continuum-hypothesis. Proc. nat. Acad. Sci. USA 25 (1939), s. 220–224.
  2. Kurt Gödel: The consistency of the continuum hypothesis. „Annals of Mathematical Studies.” 3, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1940.
  3. Thomas Jech: Set theory. The third millennium edition. „Springer Monographs in Mathematics”. Springer-Verlag, Berlin, 2003. ISBN 3-540-44085-2.

Linki zewnętrzne Edytuj