Iwan Sierow

wysoki oficer radzieckich służb specjalnych

Iwan Aleksandrowicz Sierow (ros. Иван Александрович Серов, ur. 12 sierpnia?/ 25 sierpnia 1905 we wsi Afimskoje w guberni wołogodzkiej, zm. 1 lipca 1990 w Moskwie) – oficer Armii Czerwonej i bezpieczeństwa państwowego ZSRR w stopniu generała armii (12 marca 1963 roku stopień generała armii został mu obniżony do stopnia generała majora), szef KGB (1954–1958), szef Głównego Zarządu Wywiadowczego (GRU) (wywiadu wojskowego, 1958–1963). Odsunięty w konsekwencji sprawy Olega Pieńkowskiego.

Iwan Sierow
Иван Александрович Серов
Generał Iwanow
ilustracja
generał major generał major
Data i miejsce urodzenia

25 sierpnia 1905
Afimskoje, gubernia wołogodzka, Imperium Rosyjskie

Data i miejsce śmierci

1 lipca 1990
Moskwa, RFSRR, ZSRR

Przebieg służby
Lata służby

1928–1965

Siły zbrojne

Red star.svg Armia Czerwona
Emblema KGB.svg KGB
GRU

Stanowiska

szef GRU

Główne wojny i bitwy

II wojna światowa:

powstanie węgierskie

Faksymile
Odznaczenia
Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego
Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Lenina Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Suworowa I klasy (ZSRR) Order Kutuzowa I klasy (ZSRR) Order Kutuzowa I klasy (ZSRR) Order Wojny Ojczyźnianej I klasy Medal jubileuszowy „W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina” Medal „Za obronę Leningradu” Medal „Za obronę Moskwy” Medal „Za obronę Stalingradu” Medal „Za obronę Kaukazu” Medal „Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” Medal jubileuszowy „Dwudziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal jubileuszowy „Trzydziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal jubileuszowy „Czterdziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal „Za zdobycie Berlina” Medal „Za wyzwolenie Warszawy” Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej” Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty” Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR” Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR” 60 years saf rib.png Medal jubileuszowy „70 lat Sił Zbrojnych ZSRR” Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy” Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu” (ZSRR) Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari[a] Order Krzyża Grunwaldu II klasy Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk Medal za Warszawę 1939–1945
KGB 1957 honoured officer emblem.png

Zbrodniarz stalinowski. Ponosi współodpowiedzialność za mord polskich oficerów w Katyniu i figuruje w tzw. "Rejestrach akt śledczych mordu katyńskiego" (w zbiorach Prokuratury Generalnej RP) jako jedna z "osób zatrudnionych w aparacie NKWD w latach II wojny i mających związek ze sprawą wymordowania polskich oficerów jeńców w 1940 roku"[1]. Osobiście kierował pacyfikacją powstania węgierskiego jesienią 1956 roku.

ŻyciorysEdytuj

W 1923 ukończył szkołę II stopnia w miejscowości Kadnikow i wstąpił do Komsomołu, a w 1925 do Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). W sierpniu 1925 oddelegowany przez Wołogodzki Gubernialny Komitet RKP(b) do Leningradu na naukę w Leningradzkiej Szkole Piechoty, którą ukończył w 1928 i został skierowany do służby wojskowej. W 1931 na Artyleryjskich Kursach Doskonalenia Kadry Dowódczej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Od maja 1936 do stycznia 1939 na studiach w Wojskowej Akademii im. Frunzego, po których w lutym 1939 roku został przeniesiony do NKWD, objął stanowisko zastępcy komendanta, później komendanta Milicji Robotniczo-Chłopskiej NKWD ZSRR, następnie został mianowany szefem Tajnego Wydziału Politycznego Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego (GUGB), i przez jeden miesiąc (sierpień 1939), był zastępcą szefa GUGB.

2 września 1939 roku objął funkcję Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a 2 dni potem otrzymał stopień komisarza Bezpieczeństwa Państwowego 3 rangi. Po radzieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku zajmował się przesiedleniem ludności polskiej z zajętych Kresów Wschodnich RP. 17 maja 1940 został członkiem KC i Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy (KP(b)U), a w lutym 1941 brał udział w IV plenum KC KP(b)U i został delegatem na XVIII konferencję partyjną WKP(b) 20 II 1941, na której wybrano go kandydatem na członka KC WKP(b).

Rozbijał polską konspirację niepodległościową (ZWZ), w tym osobiście przesłuchiwał i torturował Leopolda Okulickiego, późniejszego Komendanta Głównego AK, który został wówczas osadzony w więzieniu na Łubiance. Rozbrajał oficerów Korpusu Litewskiego i przeprowadzał masowe deportacje Litwinów, Estończyków i Łotyszy z terenu państw bałtyckich.

Po wybuchu wojny z Niemcami w 1941 dowodził wojskami NKWD na najbardziej zagrożonych odcinkach frontu: pod Moskwą, na Krymie, na Kaukazie i pod Stalingradem; jesienią na Przełęczy Kłuchorskiej został kontuzjowany w wyniku wybuchu miny. W 1943 roku kierował deportacjami Czeczenów, Inguszów i Tatarów, za co został odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru i Orderem Suworowa I klasy. W 1944 mianowany zastępcą kolejnych dowódców 1 Frontu Białoruskiego[2]. 11 stycznia 1945 został Pełnomocnikiem NKWD ZSRR przy 1 Froncie Białoruskim. Za kierowanie działalnością grup operacyjnych NKWD "na rzecz zlikwidowania elementu antysowieckiego" w pasie działań 1 Frontu Białoruskiego został 21 kwietnia 1945 odznaczony Orderem Kutuzowa I klasy.

Po utworzeniu Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB) ZSRR w lutym 1941 objął stanowisko I-go zastępcy Wsiewołoda Mierkułowa Ludowego Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego; sprawował ów stanowisko do 31 lipca 1941, czyli do rozformowania NKGB.

W latach 1941–1947 sprawował funkcję jednego z zastępców ludowego komisarza spraw wewnętrznych (NKWD) którym był Ławrientij Beria, od marca 1946 minister spraw wewnętrznych MWD.

Mianowany 6 marca 1945 roku głównym doradcą NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) osobiście, jako gen. Iwanow, przeprowadził 27 i 28 marca 1945 roku aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, postawionych następnie przed sądem w Moskwie (tzw. proces szesnastu). Kierował działaniami NKWD na ziemiach polskich i nadzorował masowe aresztowania byłych AK-owców. Wydatnie przyczynił się do rozbicia struktur AK i Polskiego Państwa Podziemnego. W Polsce pozostał do maja 1945 r. Następnie został przeniesiony do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech[3].

Za porwanie polskich przywódców Stalin odznaczył go tytułem Bohatera Związku Radzieckiego i awansował do stopnia generała-pułkownika. Bolesław Bierut nadał mu w kwietniu 1946 roku Krzyż Orderu Virtuti Militari IV klasy. Order został odebrany Sierowowi w roku 1995 roku przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę.

Po śmierci Stalina Sierow opowiedział się za Chruszczowem w walce z Ławrientijem Berią, za co objął stanowisko pierwszego zastępcy ministra w zintegrowanym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZSRR (MWD). 13 marca 1954 roku powołany na przewodniczącego KGB, stanowisko to sprawował do 8 grudnia 1958 roku, zastąpił go Aleksandr Szelepin. Od grudnia 1958 do lutego 1963 roku szef Głównego Zarządu Wywiadowczego (GRU) (wywiadu wojskowego). Podczas sprawowania funkcji przewodniczącego KGB, Sierow m.in. brał udział w tłumieniu powstania węgierskiego w 1956 roku, osobiście dowodził operacjami KGB. Za stłumienie powstania na Węgrzech Sierow otrzymał drugi Order Kutuzowa I klasy w grudniu 1956.

2 lutego 1963 został zwolniony ze stanowiska szefa GRU, a 7 marca 1963 uchwałą Rady Ministrów ZSRR „za utratę czujności politycznej” zdegradowany do stopnia generała majora (po aferze z płk. Pieńkowskim). 4 kwietnia 1962 uchwałą Prezydium Rady Najwyższej ZSRR został pozbawiony Orderu Suworowa I klasy przyznanego w 1944 za udział w wysiedlaniu Czeczenów i Inguszy, 12 marca 1963 został pozbawiony tytułu Bohatera Związku Radzieckiego i Orderu Lenina przyznanego mu wraz ze Złotą Gwiazdą Bohatera ZSRR, a 3 lutego 1964 został pozbawiony jednego z Orderów Czerwonego Sztandaru przyznanego mu w lipcu 1944 za udział w operacji wysiedlania Tatarów krymskich. 9 kwietnia 1965 Komitet Kontroli Partyjnej po rozpatrzeniu jego akt personalnych wykluczył go z partii za „łamanie prawa radzieckiego oraz wykorzystywanie pozycji służbowej do celów osobistych”, a 1 września 1965 rozkazem ministra obrony ZSRR Rodiona Malinowskiego został zwolniony do rezerwy.

W 1965 roku przeszedł w stan spoczynku, zmarł 1 lipca 1990.

OdznaczeniaEdytuj

 • Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego (29 maja 1945) (odebrana 12 marca 1963)
 • Order Lenina (sześciokrotnie: 26 kwietnia 1940, 13 grudnia 1942, 29 maja 1945, 30 stycznia 1951, 19 września 1952 i 25 sierpnia 1955)
 • Order Czerwonego Sztandaru (pięciokrotnie: 20 września 1943, 7 lipca 1944, 3 listopada 1944, 5 listopada 1954 i 31 grudnia 1955)
 • Order Suworowa I klasy (8 marca 1944, odebrany 4 kwietnia 1962)
 • Order Kutuzowa I klasy (dwukrotnie: 21 kwietnia 1945 i 18 grudnia 1956)
 • Medal Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej (9 lipca 1943)
 • Odznaka „Zasłużony Funkcjonariusz NKWD” (28 maja 1941)
 • Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari (kwiecień 1946) – pozbawiony orderu w 1995 decyzją Prezydenta RP

UwagiEdytuj

 1. Pozbawiony odznaczenia pośmiertnie.

PrzypisyEdytuj

 1. Jacek Trznadel: Powrót rozstrzelanej armii, Komorów 1997, s. 108, 114. ISBN 83-86482-01-X.
 2. Ryszard Terlecki: Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 -1990. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007, s. 37. ISBN 978-83-08-04105-5.
 3. Jonathan Walker: Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina. Kraków: Znak Horyzont, 2014, s. 120. ISBN 978-83-240-3003-3.

BibliografiaEdytuj

 • Nikita Pietrow: Iwan Sierow - pierwszy przewodniczący KGB [ros.], Moskwa 2005, 416 str.
 • Nikita Pietrow: Cień Sierowa, "Karta", nr 9, 1992, s. 79-84
 • Nikita Pietrow, Stalinowski kat Polski Iwan Sierow, Warszawa 2013.
 • Н. В. Петров, К. В. Скоркин: Кто руководил НКВД 1934–1941, Москва 1999

Linki zewnętrzneEdytuj