Jeż (topologia)

Jeż – przykład przestrzeni metrycznej zlepionej z kolców złączonych w jednym punkcie, co sprawia, iż przypomina ona swoim wyglądem jeża.

Jeż z dużą, ale skończoną, liczbą kolców

Dla dowolnej liczby kardynalnej jeżem o kolcach nazywa się przestrzeń zdefiniowaną jako zbiór kopii przedziałów jednostkowych utożsamionych w punkcie 0; każdy taki przedział nazywa się kolcem jeża.

KonstrukcjaEdytuj

Niech   będzie zbiorem nieskończonej mocy   przy czym dla każdej liczby   dalej wykorzystywane będą oznaczenia:

 

oraz

 

Dowodzi się, że relacja   określona na   warunkiem:

  wtedy i tylko wtedy, gdy     i       lub    

jest relacją równoważności. Wzór

 

określa metrykę w zbiorze klas abstrakcji  

Słownie metrykę tę można opisać następująco: zwykła odległość euklidesowa dla punktów, które leżą na tym samym kolcu, i odległość równa sumie odległości euklidesowych od zera obu punktów, gdy leżą one na innych kolcach. Tak zdefiniowaną metrykę nazywa się metryką kolejową, centrum, węzła kolejowego, metra paryskiego bądź paryską[1].

Przestrzeń ilorazową relacji   wyposażoną w metrykę   nazywa się jeżem z   kolcami i oznacza  

WłasnościEdytuj

  • Dla każdej liczby   przekształcenie   odcinka [0,1] w jeża   dane wzorem   jest zanurzeniem homeomorficznym.
  • Bazą przestrzeni   jest rodzina kul otwartych o promieniach wymiernych i środkach w punktach postaci   gdzie   jest liczbą wymierną oraz   Wynika stąd, że waga przestrzeni   jest nie większa od   Z drugiej strony podprzestrzeń przestrzeni   złożona z punktów postaci   jest przestrzenią dyskretną mocy   stąd waga przestrzeni   jest równa  
  • Twierdzenie Kowalsky’ego: Iloczyn kartezjański przeliczalnie wielu kopii jeża   jest przestrzenią uniwersalną dla przestrzeni metryzowalnych o ciężarze   Innymi słowy, każda przestrzeń metryczna wagi   jest homeomorficzna z pewną podprzestrzenią produktu przeliczalnie wielu kopii jeża z   kolcami[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. W ten sposób metryka kolejowa zawężona do koła jednostkowego jest jeżem, przy czym   jest mocy continuum.
  2. Swardson, M. A.: A short proof of Kowalsky’s hedgehog theorem, „Proceedings of the American Mathematical Society” 75 (1979), s. 188. pdf.

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Engelking: Topologia ogólna. Wyd. pierwsze. Warszawa: PWN, 1976, s. 308, 346.