Kornel Michałowski

Kornel Michałowski (ur. 1923 w Poznaniu, zm. 1998 tamże) – polski bibliograf, bibliotekarz i muzykolog, uważany za ojca polskiej bibliografii muzycznej[1]. Był najwybitniejszym polskim bibliografem muzycznym, jak również twórcą podstawowych podręczników i pojęć z tej dziedziny[2].

Kornel Michałowski
Data i miejsce urodzenia

1923
Poznań

Data i miejsce śmierci

1998
Poznań

Zawód, zajęcie

bibliograf, bibliotekarz, muzykolog

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z rodziny malarza i architekta, Lucjana Michałowskiego[2]. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Poznaniu. W latach 1947–1951 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim (w klasie prof. Adolfa Chybińskiego). Z miastem tym pozostał potem związany przez całe życie zawodowe. Jego pracownia znajdowała się w Bibliotece Uniwersyteckiej i z czasem stała się istotnym ośrodkiem dokumentacji oraz informacji naukowej w zakresie kultury muzycznej Polski. Zgromadzono tu wartościową bibliotekę i audiotekę[1].

W trakcie okupacji niemieckiej pracował w operze poznańskiej, jako stolarz i na scenie, jako statysta[2]. W lutym 1945, jeszcze przed wyparciem z miasta Niemców, brał udział w zabezpieczaniu rozproszonych przez okupanta księgozbiorów, działając na zlecenie zarządu miasta pod kierunkiem Zygmunta Lisieckiego. Jego zasługą było m.in. przetransportowanie do Poznania zbiorów ze Sławy Śląskiej[2]. 19 lutego 1945 zgłosił się do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej, a w 1950, dzięki jego pracy, uruchomiono w tej książnicy dział muzyczny, z czasem rozwinięty przez niego do 17 500 tomów nut, sześciuset librett, ponad dwóch tysięcy płyt i niecałych 12 000 programów koncertowych i teatralnych. Kierował tym działem do 1981[3]. Był to wówczas czołowy zbiór w Polsce. Ważnym elementem jego kolekcjonerstwa było gromadzenie poloniców z obszaru muzyki poważnej i rozrywkowej[1].

Doktoryzował się w 1978 na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy Karol Szymanowski - katalog tematyczny dzieł i bibliografia[2].

Główny nurt jego pracy naukowej stanowiło opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego. Pierwszą pracę stworzył w 1950. Była to bibliografia Adolfa Chybińskiego. Brał udział w tworzeniu prac zbiorowych i redagowaniu haseł do: Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, Wielkopolskiego Słownika Biograficznego, Bibliographie des Musikschrifttums (Berlin) i Repertoire International de la Littérature Musikale (Nowy Jork). Do wydawnictw zagranicznych opracowywał informacje dotyczące polskiego dziedzictwa muzycznego[1].

Od 1981 do 1984 był wicedyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu[3]. 1 października 1986 przeszedł na emeryturę[2].

Należał m.in. do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystw Naukowych im. F. Chopina, H. Wieniawskiego, K. Szymanowskiego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk[2].

OdznaczeniaEdytuj

Otrzymał m.in.:

BibliografiaEdytuj

 • Opery polskie (1954), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, pierwszy tom serii Materiały do bibliografii muzyki polskiej,
 • Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego (1955), w serii Materiały do bibliografii muzyki polskiej,
 • suplement do Bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego za lata 1955-1963 (1964),
 • Bibliografia "Gazety Teatralnej" (1843-1844), w ramach serii Bibliografia polskich czasopism muzycznych,
 • Bibliografia "Ruchu Muzycznego" (1857-1862), w ramach serii Bibliografia polskich czasopism muzycznych,
 • Bibliografia "Muzyki" (11924-1938), w ramach serii Bibliografia polskich czasopism muzycznych,
 • Karol Szymanowski. 1882-1937 (bibliografia i pierwszy w Polsce katalog tematyczny dzieł Szymanowskiego),
 • Bibliografia Chopinowska (dzieło fundamentalne w skali światowej)[1],
 • Corpus bibliographicum polonicum (autorstwo i współautorstwo),
 • opracowanie 32 tomów bibliografii muzycznej (łącznie 8935 stron i ogółem 62255 pozycji bibliograficznych)[2].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e Z.D., ''KORNEL MICHAŁOWSKI (1923-1998). Bibliotekarz - bibliograf - muzykolog'', w: ''Pro Sinfonika. 100 lat Opery Poznańskiej. 1910-2010'', Biuro Pro Sinfoniki, Poznań, 2011, s. 238-239
 2. a b c d e f g h i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, chopin.nifc.pl [dostęp 2022-12-02].
 3. a b Dr Kornel Michałowski, człowiek trzech pasji - muzyki, bibliotekarstwa, bibliografii, BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA [dostęp 2022-12-02] (pol.).