Niecka Włoszczowska

Niecka Włoszczowska (342.14) – południowa część Wyżyny Przedborskiej. Położona jest po obu stronach Pilicy, na obszarze województw: świętokrzyskiego i śląskiego.

Niecka Włoszczowska
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Małopolska
Makroregion Wyżyna Przedborska
Mezoregion Niecka Włoszczowska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. świętokrzyskie
woj. śląskie
woj. łódzkie

Ukształtowanie Niecki przypomina misę z płaskim dnem i wzniesionymi brzegami. Podłoże zbudowane jest ze skał kredowych. Pokrywają je czwartorzędowe piaski, przewiane w wydmy. Pomiędzy nimi występują bagna i torfowiska - spotykane najczęściej w dziale wód Pilicy i Warty. Wysokość dochodzi do 260–270 m n.p.m. Zachodnia część regionu odwadniana jest przez Wartę, a wschodnia znajduje się w zlewni Nidy. W przeważającej części Niecka jest terenem rolniczym. Największe miasta znajdujące się na tym obszarze to Włoszczowa, Szczekociny i Koniecpol.

BibliografiaEdytuj

  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (red.), Iwona Swenson (red.), Zofia Aleksandrowicz, Warszawa: PWN, 1998, ISBN 83-01-12677-9, OCLC 830195866.