Aglomeracja wałbrzyska

Aglomeracja wałbrzyska (aglomeracja sudecka[1]) – aglomeracja w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, obejmujące ośrodek ponadregionalny Wałbrzych oraz okoliczne zurbanizowane gminy w powiecie wałbrzyskim i świdnickim. Aglomeracja skupia obecnie 23 jednostki samorządu terytorialnego[2].

W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od około 0,24 mln do 0,5 mln osób[2][1][3].

Jednostki samorządu terytorialnego zaliczane do aglomeracji wałbrzyskiej[2]:

W 2013 aglomeracja powiększyła się o 7 gmin: Świdnica - gmina miejska i wiejska, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz i Marcinowice[2].

Koncepcje aglomeracji wałbrzyskiejEdytuj

Aglomeracja wałbrzyska według P. Swianiewicza i U. Klimskiej (2002)Edytuj

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji wałbrzyskiej obejmującej Wałbrzych oraz 11 gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 251 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002 r.), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów[4].

Według tej koncepcji obszar aglomeracji wałbrzyskiej obejmuje powierzchnię 917,37 km², który w 2010 r. zamieszkiwało 244,1 tys. osób[5].

Gminy aglomeracji wałbrzyskiej według P. Swianiewicza i U. Klimskiej
Gmina Liczba ludności (2010-12-31[5]) [osób] Powierzchnia (2010-01-01[6]) [km²] Gęstość zaludnienia [osób/km²]
Wałbrzych 120197 84,70 1419,09
Boguszów-Gorce 16064 27,02 594,52
gmina Dobromierz 5420 85,93 63,07
gmina Głuszyca 9065 62,12 145,93
Jedlina-Zdrój 5057 17,45 289,8
gmina Mieroszów 7476 76,06 98,29
gmina Stare Bogaczowice 4203 87,29 48,15
gmina Strzegom 26546 144,65 183,52
Szczawno-Zdrój 5598 14,74 379,78
gmina Świdnica (wiejska) 15950 207,84 76,74
Świebodzice 22890 30,43 752,22
gmina Walim 5697 79,14 71,99
(aglomeracja) Razem Σ 244163 917,37 266,16

Aglomeracja sudecka według J. ParyskaEdytuj

W 2008 r. Jerzy Parysek przedstawił, że trzonem „aglomeracji sudeckiej” jest Wałbrzych, a w skład aglomeracji zaliczyć należy kiedyś silnie ze sobą powiązane: Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Walim, Kamienną Górę, Mieroszów, Świdnicę, Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Nową Rudę i inne mniejsze miejscowości. Według jego opracowania obszar aglomeracji zamieszkiwało 0,5 mln osób[1].

Obszar funkcjonalny Wałbrzycha według ESPONEdytuj

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Wałbrzycha (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 248 tys. osób[3]. Publikacja podaje jedynie liczbę mieszkańców aglomeracji, nie przedstawiając zarazem jego zakresu obszarowego.

Współpraca samorządówEdytuj

Od 1991 r. istnieje Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, do którego należą samorządy: m. Boguszów-Gorce, gm. Czarny Bór, gm. Głuszyca, m. Jedlina-Zdrój, gm. Marciszów, gm. Mieroszów, gm. Stare Bogaczowice, m. Szczawno-Zdrój, m. Świebodzice, gm. Walim, m. Wałbrzych[7]. Związek międzygminny przyjął sobie za zadanie zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie gmin członkowskich.

Do gmin położonych wokół Wałbrzycha dociera komunikacja miejska, organizowana w imieniu gmin przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu[8].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Jerzy Jan Parysek: Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. W: Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, IGSEiGP UAM, 2008, s. 39, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 5. ISBN 978-83-61320-33-3.
  2. a b c d 23 jednostki, licząc łącznie z Wałbrzychem
  3. a b ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: The ESPON Monitoring Committee, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
  4. Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. „Prace i Studia Geograficzne”. 35, s. 51, 53–56, 2005. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0208-4589. 
  5. a b Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2010 r.), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 10 czerwca 2011, ISSN 1734-6118.
  6. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2013-07-26. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
  7. (poz. 15) Wykaz związków międzygminnych (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  8. ZDKiUM Wałbrzych: Schemat komunikacji miejskiej Wałbrzych - sierpień 2018, dostęp: 17.11.2018

Linki zewnętrzneEdytuj