Azydek sodu

związek chemiczny

Azydek sodu, NaN
3
nieorganiczny związek chemiczny z grupy azydków, sól azotowodoru i sodu.

Azydek sodu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

NaN3

Masa molowa

65,01 g/mol

Wygląd

biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub kryształy[1]

Identyfikacja
Numer CAS

26628-22-8

PubChem

33557

Podobne związki
Inne aniony

cyjanek sodu, amidek sodu

Inne kationy

azydek ołowiu, azydek miedzi, azydek litu

Podobne związki

azotek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Występuje w postaci białego proszku lub kryształów o gęstości 1,8 g/cm³. Rozpuszczalny w wodzie, gdzie powoli hydrolizuje do toksycznego azotowodoru HN
3
(także podczas reakcji z silnymi kwasami). Jest toksyczny.

Azydek sodu można otrzymać w dwuetapowej reakcji[4]:

2Na + 2NH
3
→ 2NaNH
2
+ H
2
NaNH
2
+ N
2
O → NaN
3
+ H
2
O

Stosowany jest w syntezie organicznej, np. do otrzymywania azydków alkilowych w reakcji z halogenkami alkilowymi[a], w produkcji materiałów wybuchowych, a także jako czynnik generujący gaz w poduszkach powietrznych.

Ze względu na bardzo dużą toksyczność wobec mikroorganizmów, w praktyce laboratoryjnej azydek sodu (w stężeniu rzędu 0,1%) wykorzystywany jest do zabezpieczania roztworów buforowych i in. przed rozwojem pleśni i bakterii.

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

  1. W preparatyce organicznej azydek sodu często jest zastępowany trudniej dostępnym azydkiem litu ze względu na znacznie lepszą rozpuszczalność LiN
    3
    w rozpuszczalnikach organicznych.

Przypisy edytuj

  1. a b c Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b Azydek sodu (nr 438456) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski.
  3. a b Azydek sodu, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-07] (ang.).
  4. Adam Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-06542-7, OCLC 835889201.