Cyjanamid

związek chemiczny

Cyjanamid, H2N−CN lub CN2H2organiczny związek chemiczny, amid cyjanu, pochodna cyjanu, (CN)2. Z formalnego punktu widzenia jest to kwas, jednak o tak małej mocy, że jego roztwory wodne wykazują odczyn niemal obojętny.

Cyjanamid
tautomeria cyjanamidu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CH2N2

Inne wzory

H2N-CN
CN2H2

Masa molowa

42,04 g/mol

Wygląd

bezbarwne kryształy

Identyfikacja
Numer CAS

420-04-2

PubChem

9864

DrugBank

DB02679

Podobne związki
Podobne związki

cyjan, cyjanowodór, hydrazyna, kwas cyjanowy, acetonitryl

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W temperaturze pokojowej jest to biała, krystaliczna, silnie higroskopijna substancja. Zwykle jest sprzedawany w postaci roztworów wodnych, stabilizowanych kwasem fosforowym.

Cyjanamid jest silnie toksyczny, jego LD50 = 125 mg/kg. Jego pary i roztwory działają silnie drażniąco na oczy i skórę.

Sole cyjanamidu to cyjanamidki (lub cyjanamidy). Największe znaczenie przemysłowe ma cyjanamid wapnia, który bywa określany skróconą nazwą "cyjanamid".

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Cyjanamid. [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-07-11]. (ang.).[niewiarygodne źródło?]
  2. a b Cyanamide, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-07-11] (ang.).
  3. a b Cyjanamid (nr 187364) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b Cyjanamid (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].