Droga krajowa nr 43 (Polska)

droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 43 (DK43) – droga krajowa klasy G[2] przebiegająca przez województwa: łódzkie, opolskie i śląskie o długości 75,5 km. Łączy Wieluń z Częstochową. Droga ma wspólny odcinek z drogą nr 42 pomiędzy Rudnikami a Jaworznem o długości ok. 4 km oraz krótki wspólny odcinek z drogą nr 46 w Częstochowie.

DK43
Początek drogi

Wieluń 45

Koniec drogi

Częstochowa 46 91

Długość

75,5 km

Województwa

łódzkie,
opolskie,
śląskie

Zdjęcie
Droga 43 w centrum Wielunia (fragment ul. Piłsudskiego)
Droga 43 w centrum Wielunia (fragment ul. Piłsudskiego)

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

  Wcześniej na całej długości drogi krajowej nr 43 był dopuszczalny ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton[5].

Historia

edytuj
 
Ulica Piłsudskiego w Wieluniu
 
Fragment drogi 43 z widokiem na osiedle Stare Sady w Wieluniu
 
Fragment obwodnicy Krzepic

Już w połowie XIX trakt ten był drogą bitą. W okresie międzywojennym szlak ten stanowił ważne połączenie drogowe. W magazynie Drogowiec z 5 marca 1939 roku jej szlakiem wyznaczono planowaną autostradę której nigdy jednak nie zrealizowano[potrzebny przypis] . Następnie w czasach PRL do 1985 roku istniała jako droga państwowa, która pełniła funkcję łącznika Wielunia z ówczesnymi drogami międzynarodowymi E12 (Walichnowy) i E16 (Częstochowa). Od 1985 roku jest drogą krajową[6]. W latach 1986 – 2000 numer 43 przypisany był do obecnej drogi krajowej nr 11 (PleszewBytom)[7].

W latach 2006-2007 droga została wyremontowana na odcinkach WieluńKałuże oraz DalachówRudniki. W latach 2007–2008 droga została przebudowana na odcinku KłobuckLgota. Droga została zwężona zgodnie z wytycznymi GDDKiA, z 11 do 8 metrów, zyskała nową nawierzchnię, dobudowano drogi gospodarcze, chodniki, zatoki na przystankach autobusowych, pogłębiono po obu stronach rowy.

W listopadzie 2009 roku oddano do użytku obwodnicę miejscowości Krzepice[8]. Obwodnica ma klasę drogi głównej przyspieszonej (GP), a w jej ciągu powstały dwa mosty, wiadukt oraz trzy skrzyżowania z wydzielonymi lewoskrętami.

Również w 2009 roku gruntownie przebudowano drogę na odcinku pomiędzy Rudnikami a Jaworznem[9].

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Klasyfikacja Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? b.d. WieluńRudnikiJaworznoKrzepiceKłobuckCzęstochowa do 1952 Zygmunt Jaworski: Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 000 000 rok 1939/1940. Wacław Pastwa (współprac.), Alojzy Świkla (oprac.). Tadeusz Musiał, 1939. nieznana numeracja
236 droga państwowa Wieluń – Krzepice – Kłobuck – Częstochowa 1952 – 14 II 1986
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000. Wyd. jedenaste. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
droga państwowa nr 236 była łącznikiem E12 w Walichnowach z E16 w Częstochowie
489 droga krajowa 14 II 1986 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
43 Wieluń – Rudniki – Kłobuck – Częstochowa od 2000
 1. ograniczenia dla ruchu ciężkiego
 2. lokalne zmiany przebiegu: obwodnica Krzepic

Stan obecny

edytuj

Stan drogi jest najgorszy na terenie miasta Częstochowy. GDDKiA o/Katowice sfinansowała remont drogi pomiędzy Krzepicami a Kłobuckiem, w miejscowościach Opatów i Waleńczów – powstały m.in.: ciągi pieszo-rowerowe, wydzielone pasy do skrętu w lewo, wzmocniona została konstrukcja jezdni[10].

Łódzki oddział GDDKiA, zaplanował przebudowę jedynego niewyremontowanego odcinka drogi 43 na terenie województwa łódzkiego. Odcinek ten, składa się z wieluńskich ulic: Piłsudskiego oraz fragmentu Krakowskiego Przedmieścia[11][12]. W tym celu dwukrotnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę. Żadnego z przetargów nie udało się rozstrzygnąć, w związku z czym zdecydowano się jedynie na odnowę tego odcinka drogi. Odnowa drogi została przeprowadzona w sierpniu 2009[13].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 43

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH na lata 2011 - 2015. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. [dostęp 2015-01-26]. (pol.).
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 6. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

  1. drogi krajowe,
  2. drogi wojewódzkie,
  3. drogi gminne oraz lokalne miejskie,
  4. drogi zakładowe.
  Art. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 8. Katowice – Telewizja Polska SA
 9. GDDKiA – Serwis informacyjny. GDDKiA. [dostęp 2009-06-02]. (pol.).
 10. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_katowice/zamowienia_publiczne/do_progow_unijnych//index.php?pr25_x=0&pr25_menu=przetargi_pokaz&pr25_przetargi_range=&pr25_przetargi_type=&pr25_przetargi_law=&pr25_przetargi_id=13857&futix=-22185000#trjmp
 11. Pierwszy przetarg (unieważniony) na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Piłsudskiego, Kopernika i fragmentu ul Sieradzkiej i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu[1]
 12. Drugi przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Piłsudskiego, Kopernika i fragmentu ul Sieradzkiej i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu[2]
 13. Naprawa Piłsudskiego ma być skończona przed 1 września [3]

Linki zewnętrzne

edytuj