Etylobenzen

związek chemiczny

Etylobenzenorganiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, pochodna benzenu[6]. Otrzymywany w procesie alkilacji benzenu etenem w obecności katalizatora (np. chlorku glinu). Jest stosowany jako półprodukt do syntezy styrenu, polistyrenu, kauczuków syntetycznych oraz jako rozpuszczalnik.

Etylobenzen
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C8H10

Inne wzory

C6H5−C2H5

Masa molowa

106,17 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna ciecz[1] o charakterystycznym, aromatycznym, słodkim zapachu[2]

Identyfikacja
Numer CAS

100-41-4

PubChem

7500

Podobne związki
Podobne związki

toluen, kumen, styren

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c d e f g h i j k l Etylobenzen (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-12].[niewiarygodne źródło?]
  3. a b c d e Etylobenzen (nr 296848) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b c Ethylbenzene, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-08-12] (ang.).
  5. a b Etylobenzen (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  6. Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 125, ISBN 83-7183-240-0.