Fluorek uranu(IV)

związek chemiczny

Fluorek uranu(IV) (tetrafluorek uranu), UF
4
nieorganiczny związek chemiczny z grupy fluorków, w którym uran występuje na +4 stopniu utlenienia. Jest związkiem pośrednim przy produkcji paliwa dla reaktorów jądrowych oraz jako materiał bojowy w produkcji bomby atomowej, uzyskiwanym podczas reakcji fluoru z tlenkami uranu, będącym wyjściowym produktem do otrzymywania fluorku uranu(VI).

Fluorek uranu(IV)
     U4+      F−
     U4+
     F
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny UF4
Masa molowa 314,02 g/mol
Wygląd zielone kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 10049-14-6
PubChem 61461
Podobne związki
Podobne związki UF
6
, SF
4
, tlenki uranu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W warunkach pokojowych, pod wpływem wilgoci, ulega powolnej hydrolizie do tlenków uranu z wydzieleniem żrącego fluorowodoru, z tego też powodu nie jest on przechowywany.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, s. 4-97, ISBN 978-1-4822-0867-2.
  2. a b związki uranu, z wyjątkiem związków wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2016-07-15].