ISO 8859-10, znany także jako Latin-6, bądź też jako "nordyckie" lub jako "skandynawskie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zestaw ten został oryginalnie zaprojektowany do pokrycia języków skandynawskich, jak również, powstał on z myślą, że znajdzie większe zastosowanie niż ISO 8859-4.

Różnice w stosunku do ISO/IEC 8859-4

edytuj

Poniższa tabela pokazuje różnice między ISO 8859-4 a ISO 8859-10:

Porównanie kodowań
Hex ISO 8859-4 ISO 8859-10 Hex ISO 8859-4 ISO 8859-10 Hex ISO 8859-4 ISO 8859-10 Hex ISO 8859-4 ISO 8859-10
0x80 ZK 0xA0   0xC0 Ā 0xE0 ā
0x81 ZK 0xA1 Ą 0xC1 Á 0xE1 á
0x82 ZK 0xA2 ĸ Ē 0xC2 Â 0xE2 â
0x83 ZK 0xA3 Ŗ Ģ 0xC3 Ã 0xE3 ã
0x84 ZK 0xA4 ¤ Ī 0xC4 Ä 0xE4 ä
0x85 ZK 0xA5 Ĩ 0xC5 Å 0xE5 å
0x86 ZK 0xA6 Ļ Ķ 0xC6 Æ 0xE6 æ
0x87 ZK 0xA7 § 0xC7 Į 0xE7 į
0x88 ZK 0xA8 ¨ Ļ 0xC8 Č 0xE8 č
0x89 ZK 0xA9 Š Đ 0xC9 É 0xE9 é
0x8A ZK 0xAA Ē Š 0xCA Ę 0xEA ę
0x8B ZK 0xAB Ģ Ŧ 0xCB Ë 0xEB ë
0x8C ZK 0xAC Ŧ Ž 0xCC Ė 0xEC ė
0x8D ZK 0xAD ­ 0xCD Í 0xED í
0x8E ZK 0xAE Ž Ū 0xCE Î 0xEE î
0x8F ZK 0xAF ¯ Ŋ 0xCF Ī Ï 0xEF ī ï
0x90 ZK 0xB0 ° 0xD0 Đ Ð 0xF0 đ ð
0x91 ZK 0xB1 ą 0xD1 Ņ 0xF1 ņ
0x92 ZK 0xB2 ˛ ē 0xD2 Ō 0xF2 ō
0x93 ZK 0xB3 ŗ ģ 0xD3 Ķ Ó 0xF3 ķ ó
0x94 ZK 0xB4 ´ ī 0xD4 Ô 0xF4 ô
0x95 ZK 0xB5 ĩ 0xD5 Õ 0xF5 õ
0x96 ZK 0xB6 ļ ķ 0xD6 Ö 0xF6 ö
0x97 ZK 0xB7 ˇ · 0xD7 × Ũ 0xF7 ÷ ũ
0x98 ZK 0xB8 ¸ ļ 0xD8 Ø 0xF8 ø
0x99 ZK 0xB9 š đ 0xD9 Ų 0xF9 ų
0x9A ZK 0xBA ē š 0xDA Ú 0xFA ú
0x9B ZK 0xBB ģ ŧ 0xDB Û 0xFB û
0x9C ZK 0xBC ŧ ž 0xDC Ü 0xFC ü
0x9D ZK 0xBD Ŋ 0xDD Ũ Ý 0xFD ũ ý
0x9E ZK 0xBE ž ū 0xDE Ū Þ 0xFE ū þ
0x9F ZK 0xBF ŋ 0xDF ß 0xFF ˙ ĸ

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu zestawów znaków.

Tablica kodów

edytuj
ISO/IEC 8859-10:1998
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nie używane
9x
Ax NBSP Ą Ē Ģ Ī Ĩ Ķ § Ļ Đ Š Ŧ Ž SHY Ū Ŋ
Bx ° ą ē ģ ī ĩ ķ · ļ đ š ŧ ž ū ŋ
Cx Ā Á Â Ã Ä Å Æ Į Č É Ę Ë Ė Í Î Ï
Dx Ð Ņ Ō Ó Ô Õ Ö Ũ Ø Ų Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex ā á â ã ä å æ į č é ę ë ė í î ï
Fx ð ņ ō ó ô õ ö ũ ø ų ú û ü ý þ ĸ

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode

edytuj

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859–10 w Unicode.

ISO/IEC 8859-10:1998
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 Ā U+0100 0xE0 ā U+0101
0x81 ZK U+0081 0xA1 Ą U+0104 0xC1 Á U+00C1 0xE1 á U+00E1
0x82 ZK U+0082 0xA2 Ē U+0112 0xC2 Â U+00C2 0xE2 â U+00E2
0x83 ZK U+0083 0xA3 Ģ U+0122 0xC3 Ã U+00C3 0xE3 ã U+00E3
0x84 ZK U+0084 0xA4 Ī U+012A 0xC4 Ä U+00C4 0xE4 ä U+00E4
0x85 ZK U+0085 0xA5 Ĩ U+0128 0xC5 Å U+00C5 0xE5 å U+00E5
0x86 ZK U+0086 0xA6 Ķ U+0136 0xC6 Æ U+00C6 0xE6 æ U+00E6
0x87 ZK U+0087 0xA7 § U+00A7 0xC7 Į U+012E 0xE7 į U+012F
0x88 ZK U+0088 0xA8 Ļ U+013B 0xC8 Č U+010C 0xE8 č U+010D
0x89 ZK U+0089 0xA9 Đ U+0110 0xC9 É U+00C9 0xE9 é U+00E9
0x8A ZK U+008A 0xAA Š U+0160 0xCA Ę U+0118 0xEA ę U+0119
0x8B ZK U+008B 0xAB Ŧ U+0166 0xCB Ë U+00CB 0xEB ë U+00EB
0x8C ZK U+008C 0xAC Ž U+017D 0xCC Ė U+0116 0xEC ė U+0117
0x8D ZK U+008D 0xAD SHY U+00AD 0xCD Í U+00CD 0xED í U+00ED
0x8E ZK U+008E 0xAE Ū U+016A 0xCE Î U+00CE 0xEE î U+00EE
0x8F ZK U+008F 0xAF Ŋ U+014A 0xCF Ï U+00CF 0xEF ï U+00EF
0x90 ZK U+0090 0xB0 ° U+00B0 0xD0 Ð U+00D0 0xF0 ð U+00F0
0x91 ZK U+0091 0xB1 ą U+0105 0xD1 Ņ U+0145 0xF1 ņ U+0146
0x92 ZK U+0092 0xB2 ē U+0113 0xD2 Ō U+014C 0xF2 ō U+014D
0x93 ZK U+0093 0xB3 ģ U+0123 0xD3 Ó U+00D3 0xF3 ó U+00F3
0x94 ZK U+0094 0xB4 ī U+012B 0xD4 Ô U+00D4 0xF4 ô U+00F4
0x95 ZK U+0095 0xB5 ĩ U+0129 0xD5 Õ U+00D5 0xF5 õ U+00F5
0x96 ZK U+0096 0xB6 ķ U+0137 0xD6 Ö U+00D6 0xF6 ö U+00F6
0x97 ZK U+0097 0xB7 · U+00B7 0xD7 Ũ U+0168 0xF7 ũ U+0169
0x98 ZK U+0098 0xB8 ļ U+013C 0xD8 Ø U+00D8 0xF8 ø U+00F8
0x99 ZK U+0099 0xB9 đ U+0111 0xD9 Ų U+0172 0xF9 ų U+0173
0x9A ZK U+009A 0xBA š U+0161 0xDA Ú U+00DA 0xFA ú U+00FA
0x9B ZK U+009B 0xBB ŧ U+0167 0xDB Û U+00DB 0xFB û U+00FB
0x9C ZK U+009C 0xBC ž U+017E 0xDC Ü U+00DC 0xFC ü U+00FC
0x9D ZK U+009D 0xBD U+2015 0xDD Ý U+00DD 0xFD ý U+00FD
0x9E ZK U+009E 0xBE ū U+016B 0xDE Þ U+00DE 0xFE þ U+00FE
0x9F ZK U+009F 0xBF ŋ U+014B 0xDF ß U+00DF 0xFF ĸ U+0138

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.