Kwas nadchlorowy

związek chemiczny

Kwas nadchlorowy, nazwa Stocka: kwas chlorowy(VII), HClO
4
nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Chlor znajduje się w nim na VII stopniu utlenienia; jest to najtrwalszy kwas tlenowy tego pierwiastka[2]. Jego bezwodnikiem jest tlenek chloru(VII), Cl
2
O
7
.

Kwas nadchlorowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny HClO4
Inne wzory HOClO3
Masa molowa 100,46 g/mol
Wygląd przezroczysta, bezbarwna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 7601-90-3
PubChem 24247
Podobne związki
Inne aniony kwas nadbromowy, kwas nadjodowy
Podobne związki kwas podchlorawy, kwas chlorawy, kwas chlorowy
Pochodne sole nadchloran amonu, nadchloran potasu, nadchloran sodu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Rozcieńczony kwas nadchlorowy można otrzymać przez działanie stężonym kwasem siarkowym na nadchlorany[2], na przykład nadchloran sodu:

NaClO
4
+ H
2
SO
4
NaHSO
4
+ HClO
4

WłaściwościEdytuj

Kwas nadchlorowy to oleista, bezbarwna i bezwonna ciecz, której gęstość w warunkach normalnych wynosi 1,76 g/cm³. Miesza się on z wodą bez ograniczeń tworząc z nią azeotrop o temperaturze topnienia −18 °C i temperaturze wrzenia 200 °C (zawartość HClO
4
w azeotropie to ok. 72,5%). Czysty kwas topi się w −112 °C i rozkłada się w 150 °C przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Łatwo ulega wybuchowemu rozkładowi już w niższych temperaturach w obecności śladów substancji organicznych i większości metali. Stężony kwas nadchlorowy jest silnie higroskopijny.

Kwas nadchlorowy jest silnym utleniaczem. Należy on do najsilniejszych znanych kwasów (jest zaliczany do tzw. superkwasów) i jako taki jest substancją silnie żrącą. Jego pKa szacuje się jako −7.

Sole kwasu nadchlorowego to nadchlorany. Z wyjątkiem nadchloranów potasu, rubidu, cezu i amonu są one bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie.

ZastosowanieEdytuj

Niewielką rozpuszczalność nadchloranu potasu wykorzystuje się w chemii analitycznej, wytrącając potas kwasem nadchlorowym w postaci trudno rozpuszczalnego związku. Ponadto kwas nadchlorowy jest używany w analizie chemicznej do usuwania materiałów pochodzenia organicznego np. z próbek przeznaczonych do analizy zawartości metali ciężkich. Spośród soli tego kwasu największe zastosowanie mają nadchloran amonu i nadchloran magnezu.

Handlowo dostępny kwas nadchlorowy ma stężenie 60–70%.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c d Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 210, ISBN 83-7183-240-0.

BibliografiaEdytuj