Substytucja (chemia)

reakcja chemiczna polegająca na wymianie atomów
(Przekierowano z Reakcja wymiany)
Zobacz też: inne znaczenia słowa „substytucja”.

Substytucjareakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego.

Reakcje te można ogólnie podzielić na:

  • reakcja wymiany pojedynczej AB + C → BC + A
  • reakcja wymiany podwójnej AB + CD → AD + CB

Rodzaje substytucji w chemii organicznej w oparciu o ich mechanizmy reakcji dzieli się na:

Schemat prostej reakcji substytucji

Schemat prostej reakcji substytucji etanu chlorem, zachodzącej według ogólnego schematu:
C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

Przykłady reakcji wymiany w chemii nieorganicznej:

Zobacz teżEdytuj